بررسی تحلیلی جذب نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش از طریق آزمون استخدامی (موضوع ماده 28 اساسنامه نامه دانشگاه فرهنگیان)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,265

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFCE01_006

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1400

چکیده مقاله:

برابر با ماده 28 آئین نامه دانشگاه فرهنگیان، تأمین بخشی از نیازهای آموزش وپرورش در رشته هاییکه امکان توسعه و تأمین نیروی آن از طریق دانشگاه فرهنگیان امکان پذیر نباشد، مطابق ضوابط و مقرراتوزارت آموزش و پرورش از میان دانش آموختگان سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور وحوزه های علمیه، مشروط به گذراندن دوره یک ساله مهارت آموزی در دانشگاه بلامانع است. (اساسنامهدانشگاه فرهنگیان، 1393)با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و بیانات مقام معظم رهبری تنها مسیر برای تأمین نیروی انسانیآموزش وپرورش بایستی دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی باشد؛ اما هما نطور که در آیین نامه دانشگاه آمدهاست گاه به ضرورت و اقتضای زمان، جذب نیرو از طریق آزمون و مبتنی بر دور ههای آموزشی یک ساله ومطابق با آیین نامه دانشگاه انجام می شود. البته این موضوع در مراجع تصمیم گیرنده بیرون و درون دانشگاه باموافقان و مخالفان متعددی مواجه است. موافقان از محاسن و مخالفان از معایب و موانع این شیوه بسیارسخن گفته اند. آنچه امروز در دانشگاه شاهد آن هستیم این است که جذب مهارت آموزان از این طریق بهرویه ای معمول و قانونمند تبدیل شده که به موازات گزینش دانشجویان دوره های چهارساله کارشناسی دررشته های مختلف در حال انجام است. با توجه به تجربه تدریس و حضور در فرایند جذب هر دو گروهدانشجویان و مهارت آموزان در دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی، در این مقاله به بررسی تحلیلی،توصیفی و آماری این موضوع پرداخته ایم و پس از بررسی وضعیت موجود و آمار مهارت آموزان از ابتداتاکنون، مزایا و معایب این دو روش و تأثیر آن در ابعاد مختلف آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اشتغال،مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

نویسندگان

حمیدرضا وطن پور

استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان

حسن باقری یزدی

استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان