ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای حمید عبادی

Hamid Ebadi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178466)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی حمید عبادی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات حمید عبادی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه مقدار واقعی انرژی تابشی یک پیکسل برای کالیبراسیون دادهای ثبت شده در باند حرارتیهمایش ژئوماتیک 831383
2دریافت فایل PDF مقالهمثلث بندی هوایی قابل کنترل با عوارض خطیهمایش ژئوماتیک 831383
3دریافت فایل PDF مقالهطراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی پویا با تأکید بر آنالیز انتخاب مسیر بهینههمایش ژئوماتیک 821382
4دریافت فایل PDF مقالهتلفیق مستقیم (on-line) سیستم فتوگرامتری و سیستم های مبتنی بر CAD باتاکید بر تولید اطلاعات ساختار یافته جهت سیستمهای GISهمایش ژئوماتیک 821382
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آلگوریتمهای کوتاهترین مسیر با تأکید بر آلگوریتم Dijkstra و کاربردهای آن در GISهمایش ژئوماتیک 821382
6دریافت فایل PDF مقالهسیستم ردیابی آنی وسایل متحرک و کاربردهای آن در مناطق شهریهمایش ژئوماتیک 811381
7دریافت فایل PDF مقالهکاهش هزینه عملیات ساختمانی و اثرات زیست محیطی در احداث خطوط انتقال نیرو با استفاده از GISهفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1385
8دریافت فایل PDF مقالهتلفیق آنی سیستمهای فتوگرامتری و سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) به منظور تولید اطلاعات ساختار یافتههفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1385
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ارزیابی روش های بهنگام رسانی داده های مکانیهمایش ژئوماتیک 861386
10دریافت فایل PDF مقالهتولید اطلاعات ساختار یافته برای GIS بر اساس روابط توپولوژیک عارضه راه با استفاده از تلفیق مستقیم سیستمهای فتوگرامتری و CADهمایش ژئوماتیک 861386
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ارزیابی روش های اتوماتیک شناسایی تغییرات هندسی عوارض از روی عکس های هواییهمایش ژئوماتیک 861386
12دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی مکانیابی تاسیسات شهری با استفاده از GIS با تاکید بر مکانیابی پارکینگهای طبقاتیهمایش ژئوماتیک 861386
13دریافت فایل PDF مقالهطراحی و پیاده سازی یک سیستم اتوماتیک برای تشخیص ساختمانها در تصاویر ماهواره ای بزرگ مقیاس با استفاده از الگوریتمهای شبکه عصبی مصنوعیهمایش ژئوماتیک 861386
14دریافت فایل PDF مقالهتلفیق آنی سیستمهای GPS و GIS به منظور بهنگام­رسانی اتوماتیک پایگاههای داده GISسومین کنگره ملی مهندسی عمران1386
15دریافت فایل PDF مقالهطراحی و پیاده سازی یک سیستم اتوماتیک برای تشخیص ساختمانها با بامهای مختلف در تصاویر ماهواره ای بر اساس الگوریتمهای شبکه عصبی مصنوعیسومین کنگره ملی مهندسی عمران1386
16دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی پارکینگهای عمومی با استفاده از GISسومین کنگره ملی مهندسی عمران1386
17دریافت فایل PDF مقالهتولید آنی اطلاعات ساختار یافته برای GIS با تلفیق مستقیم سیستمهای فتوگرامتری و CAD با استفاده از یک رابط شئ‌گراسومین کنگره ملی مهندسی عمران1386
18دریافت فایل PDF مقالهتلفیق تصاویر ماهواره ای لندست واسپات با روش های pca , Brovey , hisسومین کنگره ملی مهندسی عمران1386
19دریافت فایل PDF مقالهطراحی مدل مفهومی و استاندارد سیستم اطلاعات جغرافیایی صنعت برق در بخش توزیعبیستمین کنفرانس بین المللی برق1384
20دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ایجاد زیرساختار داده های مکانی سیستم اطلاعات جغرافیایی صنعت برقنوزدهمین کنفرانس بین المللی برق1383
21دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی پست های فشار قوی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیاییاولین همایش GIS شهری1386
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ارزیابی الگوریتم های بهنگام رسانی آنی و هوشمند داده های مکانی در GIS های شهری با استفاده از داده های GPSاولین همایش GIS شهری1386
23دریافت فایل PDF مقالهتولید اطلاعات مکانی ساختار یافته برای GIS همزمان با عملیات رقومی سازی عوارض با تلفیق مستقیم سیستمهای فتوگرامتری و CAD به کمک یک شی گرااولین همایش GIS شهری1386
24دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی پست های فشار قوی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیاییاولین همایش GIS شهری1386
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیتهای سیستمهای مدیریت پایگاه داده GIS بمنظور تلفیق با سیستمهای فتوگرامتریاولین همایش GIS شهری1386
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه الگوریتمهای استخراج اعضایخالص از تصاویر فراطیفی بدون دانش اولیه از صحنه تصویربرداریهمایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی1387
27دریافت فایل PDF مقالهاستخراج اتوماتیک ساختمان از تصاویر هوایی با قدرت تفکیک بالا با استفاده از مدل snakeهمایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی1387
28دریافت فایل PDF مقالهتلفیق مستقیم سیستمهای فتوگرامتری با سیستمهای مدیریت پایگاه داده مکانی بمنظور تولید داده های سازگار و ساختاریافته برای GISهمایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی1387
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحلیلی مسائل و مشکلات صنعت ژئوماتیک در جذب کارشناسان این رشته در ایران و ارائه راهکارهای مناسبهمایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی1387
30دریافت فایل PDF مقالهاستخراج اتوماتیک شبکه راه از تصاویر ماهوارهای با استفاده از الگوریتم ژنتیک و آنالیزهای کلاسه - بندی تصویرهمایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی1387
31دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تحلیلی کشف فرصتها و منابع موجود برای ایجاد بنگاههای کوچک زود بازده و اقتصادی کارآفرین در ایران با تاکید بر کارشناسان مهندسی ژئوماتیکاولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده1386
32دریافت فایل PDF مقالهبروز رسانی نیمه اتوماتیک نقشه های 1:2000 بکمک تصاویر هوایی رقومیهشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی مدل­های snake در استخراج اتوماتیک ساختمان و بهبود مدل GVF انتخاب شدههشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
34دریافت فایل PDF مقالهطراحی و توسعه یک روش اتومانیک استخراج ساختمان بر مبنای استفاده از مدل Active Contour بهبودیافتههمایش ژئوماتیک 881388
35دریافت فایل PDF مقالهکاربرد و استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی برای استخراج ساختمان از تصاویر ماهوارهای با قدرت تفکیک بالاهمایش ژئوماتیک 881388
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی معیارهای مختلف استخراج گوشه مبتنی بر شدت روشناییهمایش ژئوماتیک 881388
37دریافت فایل PDF مقالهتناظریابی الگو با استفاده ز چندجمله ای لژاندرهمایش ژئوماتیک 891389
38دریافت فایل PDF مقالهخوشه بندی چگالی مبنای داده ها ی چند طیفی با استفاده از کرنل KNNهمایش ژئوماتیک 891389
39دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری منحنیهای پویا در استخراج اتوماتیک عارضه ساختمان از تصاویر با قدرت تفکیک بالاهمایش ژئوماتیک 891389
40دریافت فایل PDF مقالهطراحی و توسعه روشی دقیق وکارامد برای تناظریابی تصاویر هوایی و ماهواره ایهمایش ژئوماتیک 891389
41دریافت فایل PDF مقالهبازسازی نیمه اتوماتیک ساختمان های مستطیل شکل با استفاده ازمدل Balloon Snake و شکل مرجعهمایش ژئوماتیک 901390
42دریافت فایل PDF مقالهتوسعه روشهای متداول نرمالیزاسیون رادیومتریک نسبی تصاویر ماهواره ایی چندزمانههمایش ژئوماتیک 901390
43دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی لبه با استفاده از شبکه عصبی بهینه سازی شده توسط الگوریتم ژنتیکهمایش ژئوماتیک 901390
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی وارزیابی خط تولید رایج اطلاعات مکانی بهروش فتوگرامتری به منظوربهینه سازی روندتولید اطلاعاتهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحلیلی روشهای بازسازی مدل سه بعدی ساختمان با استفاده ازداده های سنجش ازدورهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ارزیابی تحلیلی روشهای استخراج راه از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالاهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
47دریافت فایل PDF مقالهپایش اتوماتیک توسعه شهرتبریزبااستفاده ازتصاویرماهواره ای چندزمانهکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل روش های آشکارسازی تغییرات مبتنی برآنالیزشیءگرا در مدیریت و برنامه ریزی شهریاولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار1393
49دریافت فایل PDF مقالهتعیین موقعیت و ردیابی بازیکنان فوتبال با استفاده از الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی در تصاویر ویدئویی مسابقات فوتبالکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر1394
50دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی اتوماتیک تغییرات در تصاویر ماهوارهایی چندزمانه با مقایسه تکنیکهای خوشهبندی و حدآستانهگذاری فازیاولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری1394
51دریافت فایل PDF مقالهارزیابی الگوریتم های PCAوKPCA در تشخیص چهره انساناولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1394
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ارزیابی الگوریتم های استخراج و توصیف عوارض موضعی در کاربردهای فتوگرامتری و سنجش از دوراولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1394
53دریافت فایل PDF مقالهتناظر یابی عوارض نقطه ای در تصاویر برد کوتاه با استفاده از تبدیل افاین و الگوریتم ژنتیکاولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1394
54دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدلسازی سه بعدی با استفاده از تصاویر پزشکیاولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1394
55دریافت فایل PDF مقالهطراحی و پیاده سازی شبکه فتوگرامتری پهباد مبنا برای مدلسازی سایت های باستانیاولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1394
56دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تکنیک های آشکارسازی تغییرات شی گرا در تصاویر چند زمانه با قدرت تفکیک مکانی بالااولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1394
57دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نظارت نشده تغییرات از تصاویر چند زمانه SAR با استفاده از خوشه بندی بر مبنای الگوریتم ژنتیک و مدل مخفی زنجیره تصادفی مارکوفاولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1394
58دریافت فایل PDF مقالهتلفیق داده های ابر طیفی و لیدار در طبقه بندی کلاس مبنای پوشش های زمینی در مناطق شهریاولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1394
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ارزیابی تکنیک های شناسایی تغییرات در تصاویر با حد تفکیک بالا مبتنی بر واحد پایه محاسباتیاولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1394
60دریافت فایل PDF مقالهکاربرد فتوگرامتری برد کوتاه در سنجش تغییر شکل بدنه اتومبیل در اثر برخورد با مانعاولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1394
61دریافت فایل PDF مقالهردیابی بازیکنان در تصاویر ویدئویی مسابقات فوتبال با تلفیق روشهای گراف و هوش جمعیاولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1394
62دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی اتوماتیک صورت انسان با استفاده از روش فتوگرامتری برد کوتاه و مثلث بندی با لیزراولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1394
63دریافت فایل PDF مقالهتناظر یابی اتوماتیک تصاویر همگرا با اختلاف زیاد در منظر تصویر برداریاولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1394
64دریافت فایل PDF مقالهقطعه بندی و استخراج مرز عوارض در تصاویر هوایی ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا مبتنی بر روش بیشینه شباهتاولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1394
65دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از ویژگی های طیفی و مکانی در شناسایی تغییرات مناطق شهری مبتنی بر تصاویر سنجش از دور چند زمانهاولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1394
66دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بهینه سازی کوهرنس در بهبود تخمین ارتفاع درختان با استفاده از تکنیک های اینترفرومتری پلاریمتریکاولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1394
67دریافت فایل PDF مقالهپایش تغییرات از تصاویر ماهواره ای چند زمانه با بکارگیری الگوریتم شناسایی تغییرات چند متغیره با وزن دهی تکراری IR-MAD و طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان SVMاولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1394
68دریافت فایل PDF مقالهارائه روشی جدید جهت بهبود نتایج طبقه بندی حاصل از مدهای Compact پلاریمتریاولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1394
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد الگوریتم های بهینه سازی در طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان در تصاویر سنجش ازدوردومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری1395
70دریافت فایل PDF مقالهاستخراج اتوماتیک مرز اراضی در مناطق غیر شهری از تصاویر رقومی با استفاده از الگوریتم منحنی فعالدومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری1395
71دریافت فایل PDF مقالهشناسایی اتوماتیک راه از تصاویر سنجش از دور منطقه شهری با استفاده از روش آدابوست توسعه یافتهپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
72دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد الگوریتم های مختلف برای فیلترینگ زمین در مناطق شهری از تصاویر با حد تفکیک بالابیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان1397
73دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان تاثیر ویژگیهای بافتی مختلف در طبقه بندی تصاویر با قدرت تفکیک بالابیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان1397
74دریافت فایل PDF مقالهانتخاب ویژگی مبتنی بر روش آدابوست به منظور طبقه بندی پوشش اراضی شهری در تصاویر با حد تفکیک مکانی بالابیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان1397
75دریافت فایل PDF مقالهپایش درجه حرارت محدوده گوش و صورت هنگام مکالمه با تلفن همراه با استفاده از فتوگرامتری برد کوتاهبیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان1397
76دریافت فایل PDF مقالهطبقه بندی درخت تصمیم فازی به منظور شناسایی درختان مناطق شهریبیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان1397
77دریافت فایل PDF مقالهطراحی و توسعه الگوریتم حذف عوارض متحرک جهت تعیین موقعیت مبتنی بر تصویر پهپادهای فتوگرامتریبیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان1397
78دریافت فایل PDF مقالهاستخراج موقعیت ساختمانها از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا بر مبنای اطلاعات هندسی و سایهبیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان1397
79دریافت فایل PDF مقالهکاربرد فتوگرامتری برد کوتاه در بازسازی صحنه تصادفات رانندگیدومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1395
80دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش های فتوگرامتری برد کوتاه و لیزر اسکنینگ در تولید مدل سه بعدی از اشیای باستانیدومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1395
81دریافت فایل PDF مقالهمتصورسازی سه بعدی با استفاده از تصاویر برد کوتاهدومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1395
82دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی رگ های زیرپوستی با استفاده از مدل سازی سه بعدی با کمک دوربین میکرولنز مادون قرمزدومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1395
83دریافت فایل PDF مقالهمروری جامع بر روش های یادگیری ماشین و انتخاب ویژگی با تاکید بر موضوع طبقه بندی در کاربردهای سنجش ازدوریدومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1395
84دریافت فایل PDF مقالهطبقه بندی تصاویر سنجش از دور با قدرت تفکیک مکانی بالا از منظر کاربری و پوشش زمین با استفاده از الگوریتم SIFTدومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1395
85دریافت فایل PDF مقالهکاربرد فتوگرامتری پهپاد مبنا در مدل سازی سه بعدی سایت های باستانیدومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1395
86دریافت فایل PDF مقالهاستخراج سایه ساختمان از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا با تلفیق اطلاعات لبه و جهت عوارض نقطه ایدومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1395
87دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش های بهینه سازی فرا ابتکاری به منظور اتوماسیون در روند انتخاب ویژگی و تعیین پارامترهای طبقه بندی تصاویر هواییدومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی1395

مقالات حمید عبادی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 177 بار

نمودار تولید سالانه مقالات حمید عبادی

تماس با حمید عبادی


به اشتراک گذاری صفحه حمید عبادی

پشتیبانی