آقای دکتر امین صداقت

Dr. Amin Sedaghat

استادیار دانشکده فنی - مهندسی عمران دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (401018)

13
6
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی