محاسبه مقدار واقعی انرژی تابشی یک پیکسل برای کالیبراسیون دادهای ثبت شده در باند حرارتی

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 83
سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,551

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEO83_05

تاریخ نمایه سازی: 4 آبان 1384

چکیده مقاله:

به منطور کالیبراسیون داده های ثبت شده در باند حرارتی دو روش متداول می باشد :• استفاده ازیک (جسم سیاه) ١ داخلی• اندازه گیری دما ی مربوط به تارگتهای نصب شده بر روی زمین روشهای عنوان شده دارای دو ضعف عمده می باشند :١- ماهیت نقطه ای داده های مرجع٢- عدم در نظر گرفتن(قابلیت نشر) ٢ اجسام استفاده از مقدار واقعی انرژی تابش شده از یک پیکسل برای کالیبراسیون داده های ثبت شده در باند حرارتی ضمن کاهش ضعفهای فوق الذکر عملیات کالیبراسیون داده ها را از دیدگاه قوانین فیزیکی قابل توصیف می نماید .بدین منظور روشی ارائه شده است که توسط آن مقدار انرژی واقعی تابش شده از یک پیکسل با معلوم بودن نوع عوارض موجود در پیکسل ، درصد مساحت تحت پوشش دمای مربوط به لحظه ثبت اطلاعات دریک محدوده طول موجی معین محاسبه می شود . طراحی وتست نرم افزا ر U.P.E وبرای مناطق شهری نشان می دهد که امکان تولید و کاربرد عملی چنین اطلاعاتی موجود می باشد

نویسندگان

فرشید فرنو احمدی

دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

حمید عبادی

معاونت پژوهشی دانشکده نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو