دوفصلنامه حقوق فناوری های نوین

Modern Technologies Law

نشریه «حقوق فناوری‌های نوین» با تمرکز بر موضوعات زیربنایی و مهم حقوق فناوری‌های نوین، درصدد توسعه و تعمیق موضوعات مرتبط با این حوزه برای دانشجویان و متخصصان حقوقی و پژوهشگران است. همچنین، این نشریه در پاسخ به نیاز کشور و لزوم پژوهش در موضوعات حقوقی نو و با هدف انتشار مقالات با کیفیت در این موضوعات راه‌اندازی شده است.

برخی از مهم‌ترین حوزه‌های موضوعی قابل ارزیابی در دوفصلنامه حقوق فناوری‎های نوین به شرح زیر است:

حقوق تجارت الکترونیکی و بازارهای دیجیتال و موضوعات مرتبط
بلاکچین و قراردادهای هوشمند
ابعاد حقوقی ناظر بر هوش مصنوعی و ربات‌ها
ابعاد حقوقی اینترنت اشیاء
حقوق امنیت سایبری
حقوق اطلاعات و داده‌ها در پرتو فناوری‌های نوین
حقوق کیفری سایبری و جرائم رایانه‌ای
بانکداری دیجیتالی، پول دیجیتالی و رمزارزها
حقوق بورس در پرتو فناوری‎های نوین
حقوق رقابت، بازاریابی و تبلیغات تجاری در پرتو فناوری‌های نوین
حقوق پزشکی در پرتو فناوری‎های نوین
حقوق بیمه و تامین اجتماعی در پرتو فناوری‌های نوین
تحولات حقوق مالکیت در پرتو فناوری‎های نوین
حقوق مالکیت فکری در پرتو فناوری‌های نوین
حقوق محیط زیست و فناوری‌‎های نوین
حقوق اقتصادی و فناوری‌های نوین
رسیدگی‌های قضایی و داوری در بستر فناوری‌های نوین
فلسفه حقوق فناوری‎های نوین
حکمرانی، دمکراسی و دولت الکترونیکی در پرتو فناوری‌های نوین
حقوق اداری و عمومی و فناوری‌های نوین
حقوق مالیاتی و فناوری‌های نوین
حقوق ثبت و نظام کاداستر در پرتو فناوری‌های نوین
حقوق شهری و شهرداری‌ها در پرتو فناوری‌های نوین
مسائل فقهی مرتبط با فناوری‌های نوین
حق بر خلوت و حریم خصوصی در بستر فناوری‌های نوین
حق بر آموزش در بستر فناوری‌های نوین
حقوق اسرار و علائم تجاری در بستر فناوری‌های نوین
شایان ذکر است که هر موضوع دیگری که با عنوان مجله مرتبط باشد، قابل ارزیابی در دوفصلنامه حقوق فناوری‎های نوین است.