آقای دکتر محمدجواد شایگان فرد

Dr. Mohammad Javad Shayegan Fard

دانشیار گروه کامپیوتر دانشگاه علم و فرهنگ

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177067)

70
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی