اطلاعات کنفرانس

دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS

تاریخ برگزاری: 4 اسفند 1400
تاریخ نمایه سازی: 31 خرداد 1401
تعداد صفحات: 1084
تعداد مقالات :93
نمایش مقالات: 10196
شناسه ملی این کنفرانس: ENVIRS02
نویسندگان مشارکت کننده: 249 پژوهشگر

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS

نتایج 1 تا 50 از مجموع 93