آقای دکتر سیدرمضان موسوی

Dr. SeyedRamzan Mousavi

معاون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (272823)

33
17
3
3
22

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب زیبایی‌شناسی پدیده¬های ژئوتوریستی شهرستان آمل با استفاده از فناوری نوین سنجش‌ازدور و GIS. جلد اول (انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری) - 1397 - فارسی
 • کتاب زیبایی‌شناسی پدیده¬های ژئوتوریستی شهرستان آمل با استفاده از فناوری نوین سنجش‌ازدور و GIS، جلد دوم، (انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری) - 1397 - فارسی
 • کتاب گردشگری و گردشگر در قرآن (آوای مسیح ساری) - 1393 - فارسی

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی دکتری زمین شناسی سنجش از دور UPM دانشگاه پوترا مالزی1388-1393
 • کارشناسی ارشد زمین شناسی - پترولوژی دانشگاه تهران1370-1373
 • کارشناسی زمین شناسی دانشگاه تبریز1364-1368

سوابق شغلی و تخصصی

 • رئیس کارگروه راهبردی منابع طبیعی و محیط‌زیست بسیج مازندران (1394-1399)
 • موسس، رئیس و مدیرعامل انجمن گردشگری پایدار سبز مازندران (1395-تاکنون)
 • عضویت در کارگروه‌های تخصصی آمایش سرزمین، محیط‌زیست، پسماند و روستایی استانداری مازندران (1399-1401)
 • عضو کارگروه ارتقا اقتصاد گردشگری استانداری مازندران (1400-تاکنون)
 • رئیس کمیته گردشگری اتاق فکر (هیات اندیشه ورز) استاندار مازندران (1401-تاکنون)
 • مشاور تخصصی اداره کل منابع طبیعی مازندران برای اجرای نهضت کاشت یک میلیارد اصله نهال در غرب مازندران (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاونت اداری و مالی دانشکده علوم کشاورزی ساری (1375-1378)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی ساری (1384-1385)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه پژوهشی بلایای طبیعی پژوهشکده اکوسیستم های خزری (1392-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس پژوهشکده اکوسیستم‌های خزری (1392-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر کل چهارمین کنفرانس بین‌المللی چالش¬های زیست‌محیطی و گاه شناسی درختی (1392-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه آموزشی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی ساری (1396-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای مرکز پژوهش‌های قرآنی و علوم طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (1396-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس و مؤسس انجمن کوهنوردی و طبیعت‌گردی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (1396-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مسئول قرارگاه تخصصی جهادی شهید چمران مازندران (1397-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر عامل و مؤسس شرکت خلاق پایداری عرصه‌های رانشی با استفاده از فناوری نوین (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مشاور عالی رئیس پارک علم و فناوری مازندران در توسعه و پایداری شرکت¬های دانش‌بنیان استان (1401-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر هیئت اندیشه‌ورز (اتاق فکر) سازمان جهاد کشاورزی مازندران (1400-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (1402-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مسئول راه‌اندازی دانشکده علوم محیطی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (1402-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مسئول راه‌اندازی بنیاد حامیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (1402-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر مرکز مطالعات اربعین شعبه مازندران (1402-تاکنون)