عارف رسولی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

Researcher ID: (235096)

2
2
1

تحصیلات تخصصی

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • کاربرد gis در کشاورزی - سازمان فنی و حرفه ای (1397)