آقای مهندس عارف رسولی

Engineer Aref Rasouli

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

Researcher ID: (235096)

3
1
1
1
2
1
3
6
8

مهندس عارف رسولی کارشناس ارشد ابخیزداری فارغ التحصیل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 3مقاله چاپ شده همایشی اقلیم خزری سال 1397 1مقاله پژوهشی در فصلنامه مهندسی و مدیریت ابخیز، سال 1402

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • توسعه و ترویج استفاده از gnss ژئوپروسسورهای چند فرکانسه به منظور تسهیل در ارتقا نقشه های ابخیزداری و باستان شناسی و گردشگری (2024)

تالیفات

 • طرح پژوهشی ارزیابی اثرات اجتماعی اقتصادی ژئوتوریسم حوزه خطیرکوه با استفاده از ANP و QSPM, SWOT (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، و فصلنامه مدیریت ابخیزداری) - 2018002023 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • نقشه بردار طرح کاداستر و خطوط گازی جنوب کشور (1400-140)

جوایز و افتخارات

 • نفر یازدهم جشنواره ژئوتوریسم بین الملل 2016 (2018)
 • ارائه اموزشها و اطلاعات حوزه های ابخیز کشور در نشست ابخیزداران کاوشگر (2017)
 • نفر بیست و یکم کاوشگران برتر حوزه gis (1399)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • گردشگری پایدار و ژئوتوریسم و توسعه پایدار ان - مرکز پژوهشهای توریسم ایران، مازندران (1398)
 • کاربرد gis در کشاورزی - سازمان فنی و حرفه ای (1397)
 • gis و .arc gis - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (1396)
 • کنترل فرسایشهای ابی و بادی مناطق بیابانی و نیمه بیابانی - مرکز مطالعات ابخیزداری بندرعباس (1391)
 • دوره اموزش ilvis و سنجش از دور - دانشگاه هرمزگان (1390)
 • همایش تخصصی بیماریها و افات گیاهی با حضور یخنرانان بین المللی - دانشگاه هرمزگان (1389)

سایر موارد

 • مطالعات اقتصادی اجتماعی و شناخت حوزه تمدنی جنوب،لارستان فارس، رودان هرمزگان