کنفرانسهای برگزار شده انجمن دیرینه شناسی ایران

تاکنون 1 کنفرانس توسط انجمن دیرینه شناسی ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای انجمن دیرینه شناسی ایران به صورت زیر است: