برآورد دبی اوج سیلاب در حوزه های فاقد آمار استان گیلان با استفاده از روش شاخص سیل وگشتاورهای خطی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 791

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SDRNR01_012

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1393

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، ارائه روابطی جهت برآورد دبی پیک سیل در حوزه های فاقد آمار استان گیلان به منظور استفاده در مطالعات وطراحی سازه های مورد استفاده در زمینه کنترل سیلاب می باشد. در تحقیق حاضر، 85 ایستگاه هیدرومتری در استان گیلان موردبررسی قرار گرفت که ایستگاه های سفید رود، گیلوان، پل خرشک، پل آستانه، لوشان و بین راه رودبار به دلیل وجود سد در بالادست آنهاو 01 ایستگاه به دلیل آمار ناقص و کوتاه مدت و 3 ایستگاه به دلیل جدیدالاحداث بودن و فقدان آمارحذف شدند. با استفاده از تحلیل عاملی، شش عامل مساحت حوضه ، محیط ، طول آبراهه اصلی ، قطردایره معادل ، زمان تمرکز و کاربری جنگل به عنوان مهمترین عواملموثر بر دبی پیک سیلاب در استان گیلان تشخیص داده شدند. براساس تحلیل خوشه ای و نیز عوامل موثر بر دبی پیک سیلاب، تعداد 33ایستگاه باقیمانده به دو منطقه همگن تقسیم شدند و همگنی آنها با استفاده از آزمون همگنی و ناهمگنی گشتاورهای خطی مورد تاییدقرار گرفت. بر اساس آزمون نکویی برازشZDistتوزیعGEVبرای منطقه همگن یک و توزیعGLOبرای منطقه همگن دو دارای بهترین برازش بودند و مقادیر پارامترهای توزیع برای هر منطقه با استفاده از روش گشتاورهای خطی محاسبه و دبی با دوره بازگشتهای مختلف برای تمامی ایستگاه ها با استفاده از توزیع منطقه ای مناسب برآورد گردید. سپس منحنی رشد ترسیم و روابط رگرسیونی بین شاخص سیل و مساحت حوزه برای هر منطقه همگن استخراج گردید که براساس آن می توان دبی با دوره بازگشتهای مختلف را در مناطق فاقد آمار محاسبه کرد. همچنین نتایج مدلهای بدست آمده با مقادیر دبی مشاهداتی ایستگاه های مجزا شده جهت اعتبارسنجی مورد ارزیابی قرارگرفت

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مجید عیسی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشدآبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

قربان وهاب زاده

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سیدرمضان موسوی

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

جمال مصفایی

دانشجوی دکترای آبخیزداری، دانشگاه یزد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اسلامیان س و چاوشی بروجنی س، تحلیل منطقه ای سیلاب ...
 • پایروند و، سلاجقه ع، مهدوی م، زارع چاهوکی م ع، ...
 • شامکوئیان ح، قهرمان ب، داوری ک، سرمد م، بهار 1388- ...
 • ملکی نژاد، ح و پورمحمدی س، 1390. بررسی روشهای برآورد ...
 • Dodangeh.E, Soltani.S, Sarhadi.A, Shiau.T, 2013, Application ofL-moments and Bayesian inference ...
 • Eslamian, S., Chavoshi Borujeni, S. 2004, Regional flood frequency analysis ...
 • Hosking, J. R. M., and Wallis, J.R. 1993. Some statistical ...
 • Hosking, J. R. M. 1990. L-Moments: Analysis and estimation of ...
 • Hosking, J.R.M. 1986, the Theory ofProbability Weighted Moments. Research Report ...
 • 1. Lettenmaier, D.P. and J.R. Walli and E.F Wood, 1987, ...
 • Malekinejad, H.Nachtnebel H. P. Klik.A, 201 1. Re gionalization Approach ...
 • Malekinezhad, H. Nachtnebel H.P, Klik.A, 201 1, comparing the index-flood ...
 • Malekinezhad, H., 2007. Determination and evaluation of fl ood-probability relations ...
 • Modarres, R., Soltani, S., 2007. Flood frequency analysis using L-moments, ...
 • Shabri.A, Jemain.A.A, 2013, Regional flood frequency analysis for Southwest Peninsular ...
 • Wallis, J. R., Matalas, N. C. and Slack, J. R., ...
 • نمایش کامل مراجع