مقالات فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 5، شماره 4

تاریخ نمایه سازی مقالات: 26 بهمن 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 370