ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
14
مهر

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

صفحه اول تقویم

راهنمای دبیرخانه

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری روز چهارشنبه، 14 مهر، 1389 لغایت پنجشنبه، 15 مهر، 1389 توسط دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زنجان برگزار گردید.

کداختصاصی کنفرانس: IICM02
برگزار کننده: دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: زنجان
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

محورهاي كنفرانس:

مفاهيم و چارچوب‌هاي سرمايه فكري: 
سرمايه‏ انساني ♦ سرمايه ساختاري ♦ سرمايه بازار ♦ سرمايـه مـشتـري ♦ سرمـايـه عـلاقـه ‏داران ♦ بـرنـد و عـلائـم تجـاري ♦ سـرمايه سـازماني ♦ سرمايـه فرآيندي ♦ سرمايـه نوآوري و نوپديد ♦ سرمـايـه اجتمـاعـي ♦ سرمـايـه ارتبـاطاتي ♦ سرمـايـه / دارائـي دانشـي و اطـلاعـاتـي ♦ مـالكيت فكـري ♦ رويـه‏هـاي كسب و كـار ♦ پويايي سرمايه فكري ♦ مزايا و محدوديت كاربرد نظريـه سرمـايـه فكـري ♦ چيدمـان راهبردي ♦ نـظـام مـلـي نـوآوري 
  
شناسايي، ارزش‏گذاري، سنجش و حسابداري سرمايه فكري: 
شـنـاسـايـي دارائـي‏هـاي نـامـشـهـود ♦ حسـابداري سـرمايه فـكـري و نـامـشـهـود ♦ ارزش‏گذاري سرمايه فكري ♦ سرمايه فكري و زنجيره ارزش ♦ سنجش و ارزيابي سرمايه فكري ♦ ارزيـابـي و سـنـجش دارايـي‏هـاي دانـشـي ♦ ارزيابي و سنجش مالكيت فكـري ♦ سنجش برند ♦ تحليل اثـر سرمـايـه فكـري بـر ارزش سهـام ♦ اظهارنامـه‏ مالي و اظهارنـامه سرمـايـه فكـري ♦ حسابداري سرمايـه انسانـي ♦ تحـليل مدل‏ها‏، شاخص‏هـا، سنجـه‏ها و فاكتـورهاي سنـجش سرمايه فكري ♦ تحليل مدل‏هاي سنجش مستقيم ♦ تـحليـل مـدل‏هـاي تـوصيـفـي سـنـجـش ♦ تحليل مدل‏هاي سنجش مبتني بر سرمايه بازار ♦ تـحليـل مـدل‏هـاي سنـجـش بـازده دارايي ♦ تـحليـل مـدل‏هـاي سنجـش كـارت امتيازي ♦ تـحـليـل مـدل‏هـاي سنـجـش تـجسـمـي ♦ تـحـليـل مـدل‏هاي سنـجـش تـجـويـزي ♦ تـحـليـل مدل‏هاي سنجش دارايي‏هاي دانشي ♦ روش‏هـاي تنظيم ترازنامه، اظهـارنامه و گزارش سـرمـايـه فـكـري و نـامـشـهـود 
  
سرمايه فكري و مديريت:
منابع و دارايي‏هاي نامشهود ♦ مديريت برند ♦ ارتبـاطـات سـازمـاني و مـيـان سـازمـانـي ♦ معمـاري سـامـانه‏ مديريت سرمايه فكـري ♦ رهيافت‏هاي جديد در مديريت دانش ♦ مديريت فنآوري ♦ دانش مشتري ♦ سازمان‏هاي يادگيـرنـده ♦ سـازوكارهاي اشتراك و خلق دانش ♦ مديريت سرمايه انساني ♦ مديريت نوآوري و مالكيت فكري ♦ مـديـريـت هـمكـاري‏هـاي بيـن سـازمـاني ♦ مهارت‏هاي مدير، رهبر و مرشد در اداره دانش سازماني ♦ مديريت دانش ميان فرهنگي

سرمايه فكري و كارآفريني:
احصاي سرمايه فكري دانشگاه‏ها مراكز تحقيقاتي، توليدي، بهداشتي،ورزشي، فرهنگي، هنري و... ♦ سـرمـايـه فـكــري و ارزش‏ آفـريـنــي ♦ فلسفه كسب و كار با رهيـافت‏هاي سرمايه فكري ♦ مطالعات موردي سرمايه فكري و مديريت دانش ♦ سـرمـايـه فـكـري و فـضـاي مـجـازي
 
سرمايه فكري و حقوق: 
حقوق مالكيت فكري ♦ بنيان حقوقي برندها و علائـم تجـاري ♦ تفاهم‏نامـه هـا و قـراردادهـا ♦ حـق اختـراع، ايـده، امتيـازات انـحصـاري ♦ قواعد همكاري بيـن سازمـاني ♦ مقـررات‏زدايي 
  
سرمايه فكري و اقتصاد: 
احصاي سرمايه فكري ملي، منطقه‏اي و شهري ♦ خصوصي‏سازي، آزادسازي و انحصار‏زدايي ♦ سرمايه فكري و بازار سهام ♦ اقتصاد دانشي ♦ سرمايه فكري فرامـرزي ♦ سرمايه فكري و اقتصاد جهـاني ♦ مديريت مالي و سرمايه فكري 
  
سرمايه فكري و جامعه: 
سرمايـه فكـري و هويـت ♦ يـادگيـري تجـربي ♦ يادگيري مشاركتي ♦ چارچوب‏هاي فني اجتماعي ♦ مديريـت اخـلاق و فرهنـگ ♦ جـامعه‏ي دانشي ♦ نگاشت، تجزيه و تحليل و شناخت‏شناسي شبكه اجتماعي ♦ سرمايه فكري‏وفرهنگ‏هاي قومي و ملي ♦ سرمايه فكري و سياست‏هاي مـلـي نـوپردازي

درج در تقویم: 27 مرداد 1389 - تعداد مشاهده 8229 بار

اعتبار کنفرانس

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری:
14 مهر 1389 تا 15 مهر 1389
مهلت ارسال اصل مقالات:
31 مرداد 1389
تاریخ اعلام داوری مقالات:
9 شهریور 1389
مهلت ثبت نام در کنفرانس:
14 مهر 1389

تاریخچه کنفرانس

لیست زیر سایر دوره های ثبت شده برای دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری را نمایش می دهد:

اطلاع رسانی به دوستان

شما می توانید با تکمیل این فرم، اطلاعات این کنفرانس را در اختیار همکاران خود نیز قرار دهید

به اشتراک گذاری

برگزار کننده

دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان
پشتیبانی