پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

5th International Conference on Intellectual Capital Management

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری روز چهارشنبه، 20 شهریور، 1392 لغایت پنجشنبه، 21 شهریور، 1392 توسط دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زنجان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

محل برگزاری: زنجان
سال برگزاری: 1392
شناسه ملی این کنفرانس: IICM05

توضیحات کنفرانس

اهداف کنفرانس:

کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری با هدف ژرف اندیشی و مطالعه سرمایه فکری برای ارائه به سیاست گذاران، دانشگاهیان، و مدیران بنگاه های اقتصادی دولتی و خصوصی به موضوع سرمایه فکری، معرفی بنیان های علمی و معرفتی این حوزه و توسعه دانش و توانایی رهبران سازمان ها، مدیران علم و فنآوری، اصحاب اقتصاد، محققان رشته های علمی، کارآفرینان، مدیران مالی، متخصصان حسابداری و سایر افراد مرتبط با موضوع جهت شناسایی، ارزیابی، سنجش و حسابداری و به طور کلی مدیریت سرمایه فکری موجود و قابل توسعه در موسسات مختلف است.
    بررسی تجارب موجود، ایجاد هم افزایی و انتقال دانش علاقه داران رشته، انتقال تجربه از خارج و هم فکری جهت توسعه و نگاه داشت سرمایه فکری و مولفه های موثر آن بخشی از اهداف برگزاری این کنفرانس است. کنفرانس در پی آن است که با گسترش گفتمان سرمایه فکری در میان اصحاب رشته های گوناگون علمی به ترویج فرهنگ شناسایی و احصای سرمایه فکری کمک کند.


محورهای کنفرانس:

مفاهیم و چارچوب های سرمایه فکری
- سرمایه انسانی
- سرمایه ساختاری
- سرمایه بازار
- سرمایه مشتری
- سرمایه علاقه داران
- برند و علائم تجاری
- سرمایه سازمانی
- سرمایه فرآیندی
- سرمایه نوآوری و نوپدید
- سرمایه اجتماعی
- سرمایه ارتباطاتی
- سرمایه / دارائی دانشی و اطلاعاتی
- مالکیت فکری
- رویههای کسب و کار
- پویایی سرمایه فکری
- مزایا و محدودیت کاربرد نظریه سرمایه فکری
- چیدمان راهبردی
- نظام ملی نوآوری

شناسایی، ارزشگذاری، سنجش و حسابداری سرمایه فکری

- شناسایی دارائیهای نامشهود
- حسابداری سرمایه فکری و نامشهود
- ارزشگذاری سرمایه فکری
- سرمایه فکری و زنجیره ارزش
- سنجش و ارزیابی سرمایه فکری
- ارزیابی و سنجش داراییهای دانشی
- ارزیابی و سنجش مالکیت فکری
- سنجش برند
- تحلیل اثر سرمایه فکری بر ارزش سهام
- اظهارنامه مالی و اظهارنامه سرمایه فکری
- حسابداری سرمایه انسانی
- تحلیل مدلها، شاخصها، سنجهها و فاکتورهای سنجش سرمایه فکری
- تحلیل مدلهای سنجش مستقیم
- تحلیل مدلهای توصیفی سنجش
- تحلیل مدلهای سنجش مبتنی بر سرمایه بازار
- تحلیل مدلهای سنجش بازده دارایی
- تحلیل مدلهای سنجش کارت امتیازی
- تحلیل مدلهای سنجش تجسمی
- تحلیل مدلهای سنجش تجویزی
- تحلیل مدلهای سنجش داراییهای دانشی
- روشهای تنظیم ترازنامه، اظهارنامه و گزارش سرمایه فکری و نامشهود

سرمایه فکری و مدیریت

- منابع و داراییهای نامشهود
- مدیریت برند
- ارتباطات سازمانی و میان سازمانی
- معماری سامانه مدیریت سرمایه فکری
- رهیافتهای جدید در مدیریت دانش
- مدیریت فنآوری
- دانش مشتری
- سازمانهای یادگیرنده
- سازوکارهای اشتراک و خلق دانش
- مدیریت سرمایه انسانی
- مدیریت نوآوری و مالکیت فکری
- مدیریت همکاریهای بین سازمانی
- مهارتهای مدیر، رهبر و مرشد در اداره دانش سازمانی
- مدیریت دانش میان فرهنگی
 
سرمایه فکری و کارآفرینی

- احصای سرمایه فکری دانشگاهها مراکز تحقیقاتی، تولیدی، بهداشتی،ورزشی، فرهنگی، هنری و...
- سرمایه فکری و ارزش آفرینی
- فلسفه کسب و کار با رهیافتهای سرمایه فکری
- مطالعات موردی سرمایه فکری و مدیریت دانش
- سرمایه فکری و فضای مجازی
        
سرمایه فکری و حقوق

- حقوق مالکیت فکری
- بنیان حقوقی برندها و علائم تجاری
- تفاهمنامه ها و قراردادها
- حق اختراع، ایده، امتیازات انحصاری
- قواعد همکاری بین سازمانی
- مقرراتزدایی
 
سرمایه فکری و اقتصاد

- احصای سرمایه فکری ملی، منطقهای و شهری
- خصوصیسازی، آزادسازی و انحصارزدایی
- سرمایه فکری و بازار سهام
- اقتصاد دانشی
- سرمایه فکری فرامرزی
- سرمایه فکری و اقتصاد جهانی
- مدیریت مالی و سرمایه فکری
 
سرمایه فکری و جامعه

- سرمایه فکری و هویت
- یادگیری تجربی
- یادگیری مشارکتی
- چارچوبهای فنی اجتماعی
- مدیریت اخلاق و فرهنگ
- جامعهی دانشی
- نگاشت، تجزیه و تحلیل و شناختشناسی شبکه اجتماعی
- سرمایه فکریوفرهنگهای قومی و ملی
- سرمایه فکری و سیاستهای ملی نوپردازی
 

درج در تقویم: 30 تیر 1392 - تعداد مشاهده 11907 بار