مقالات فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، دوره 12، شماره 48

تاریخ نمایه سازی مقالات: 13 شهریور 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 320