ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
30
تیر

پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

صفحه اول تقویم

راهنمای دبیرخانه

پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ 30 تیر 1395 تا 30 تیر 1395 توسط همايشگران مهر اشراق و تحت حمایت سیویلیکادر شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

کداختصاصی کنفرانس: RAFCON05
حوزه های تحت پوشش: روانشناسی، علوم رفتاری و اجتماعی
برگزار کننده: همايشگران مهر اشراق و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تهران

محورهاي كنفرانس:

محورهاي روانشناسي

روان شناسي عمومي
روانشناسي رشد ،روانشناسي تجربي،روانشناسي تربيتي،روانشناسي اجتماعي،روانشناسي فيزيولوژيك،روانشناسي احساس و ادراك،روانشناسي يادگيري، روان سنجي،شخصيت ( نظريه ها و مفاهيم )، روانشناسي مشاوره و راهنمايي،روانشناسي هوش و سنجش هوش ،روانشناسي پويايي گروه،روانشناسي كودكان استثنايي،روانشناسي جنايي، نوروپسيكولوژي،ارزشيابي شخصيت،تفكروزبان،اختلالات­يادگيري،روانشناسي­بازي،روانشناسي­مديريت،آسيب­شناسي­اجتماعي،­اعتياد­(­سبب­شناسي­و­درمان­)،­­روش­هاي­مطالعه­در­روانشناسي­و­­ساير موضوعات مرتبط

روانشناسي اجتماعي
روان شناسي سلامت اجتماعي در ايران و جهان،روان شناسي اجتماعي و دين،روان شناسي شهري و محيط،شناخت اجتماعي،روان شناسي اجتماعي در سازمان، ،روابط متقابل و نفوذ اجتماعي،گروه هاي اجتماعي
 
روانشناسي باليني
اصول روانشناسي باليني، فيزيولوژي عمومي - اعصاب و غدد، انگيزش و هيجان، آسيب شناسي رواني،آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان، روانشناسي مرضي، روان شناسي شخصيت، بهداشت رواني، روانشناسي يادگيري، رواندرماني،­مسائل­روانشناسي­باليني­،­و­ساير­موضوعات­مرتبط

رفتار در علوم تربيتي و روانشناسي
بهداشت رواني و پيشگيري، ناكامي، تعارض و فشار رواني، جو عاطفي خانواده، رفتار نابهنجار در محيط ارگانيك، پارادايم هاي جديد در آسيب شناسي رواني و درماني، سبب شناسي اختلال وسواس فكري، جامعه شناسي انحرافات اجتماعي، اختلال در شخصيت، مباني زيستي عصبي رفتار، روانشناسي اجتماعي، پويايي گروه، الگوهاي فكري در روانشناسي كار، رهبري و مديريت گروه، الگوسازي رفتاري، هوش هيجاني EQ، نارسايي هاي ذهني، اختلالات يادگيري، كودكان استثنايي، خانواده و زوج درماني، اضطراب، مديريت استرس، بلوغ و بحرانهاي آن، روانشناسي تحول، تاثير تهاجم فرهنگي بر رفتار، سايكوسوماتيك، تاثير روانگردان ها بر رفتار، احساس و ادراك، بارش مغزي و تفكر خلاق، تاثير تعليم و تربيت بر رفتار، گرايش هاي فلسفي و مكاتب بر رفتار، تفكر منطقي، علم النفس، ايدئولوژي رفتار، تاثير رسانه هاي غربي بر رفتارو ساير موضوعات مطروحه در علوم تربيتي و روانشناسي در حوزه رفتار

رفتار در علم مديريت و اقتصاد
رفتار فرد:

 ماهيت رفتار سازماني ،تفاوت فرهنگ ها در جهان ، مباني رفتار فردي ، ادراك و تصميم گيري فردي ، ارزشها،   نگرش ها­ و رضايت شغلي ، مفاهيم اصلي انگيزش ،. انگيزش: مفاهيم و كاربردها
رفتار گروه:
.مباني رفتار گروهي ، درك تيم ، ارتباطات ، رهبري ، قدرت و سياست ، تعارض، مذاكره و رفتار بين گروهي
رفتار سازماني:
مباني ساختار سازماني ، تكنولوژي، طراحي شغل و تنش كاري ، منابع انساني: سياست ها و رويه ها ، فرهنگ سازماني ،تغيير و تحول سازماني ، روش تحقيق در رفتار سازماني

رفتار­در­علوم­ سياسي ­و­اجتماعي
رفتار سياسي، مردم شناسي رفتار، جامعه شناسي رفتار، جامعه شناسي انحرافات اجتماعي، نفوذ اجتماعي، كنترل سياسي، كنترل اجتماعي، روان‌شناسي و سياست، شخصيت و سياست، ريخت‌ها و رگه‌هاي شخصيت و سياست، سياست و هويت، افكار عمومي، تبليغات، شايعه، روان‌شناسي مكاتب سياسي، شخصيت و سياست خارجي و ساير موضوعات مطروحه در علوم سياسي و اجتماعي در حوزه رفتار

رفتار­زيست ­محيطي ­و­كشاورزي
رفتارهاي خرده فرهنگ ها و محيط زيست، رفتار رسانه اي و محيط زيست، نقش دانش محيط زيستي در رفتار خانواده ها با محيط زيست، جامعه شناسي رفتار زيست محيطي، نقش آموزه هاي ديني در رفتار محيط زيستي جامعه، نقش صدا و سيما در تبيين رفتارهاي زيست محيطي جامعه،  دولت ها، توسعه و رفتار زيست محيطي، تاثير دانش محيط زيست در رفتار مديران نسبت به محيط زيست، رابطه  دانش در رفتارهاي محيط زيستي مردم، دانش محيط زيستي و رفتار زنان با محيط زيست، رفتارشناسي  دولت ها  با مقوله محيط زيست، نقش دانش محيط زيست در جلب رفتارهاي مشاركتي مردم، رابطه بين فقر اقتصادي و رفتارهاي محيط زيستي، سرمايه هاي اجتماعي و رفتارهاي محيط زيستي، نقش سازمان هاي غير دولتي در رفتارهاي محيط زيستي جامعه، دانش محيط زيست و رفتار مسئوليت پذيرانه مردم نسبت به محيط زيست، رفتار متوليان محيط زيست با جايگاه محيط زيست طبيعي نسبت محيط زيست طبيعي، متغير هاي رفتاري در محيط زيست، دانش عيني و واقعي و تاثير آن در رفتارهاي زيست محيطي، جايگاه و رابطه دانش و رفتار محيط زيستي  دانش آموزان در نظام آموزش و پرورش ايران، رابطه بين سطح تحصيلات و رفتار محيط زيستي، جايگاه دانش محيط زيست در علوم دانشگاهي و رفتار دانش آموختگان دانشگاه با محيط زيست، كشاورزان و رفتار محيط زيستي، رابطه بين دانش و رفتار محيط زيستي صنعتگران، مسائل زيست محيطي بين المللي و رفتار دولت ها و ساير موضوعات مطروحه در حوزه محيط زيستي

 محورهاي جامعه شناسي
جامعه شناسي نظري-مفهومي

  •   مفاهيم جامعه شناسي
  •   نظريه هاي جامعه شناسي
  •   تفكر نظري در جامعه شناسي
  •   فلسفه و علوم اجتماعي
  •   نظريه ها و مفاهيم كلاسيك جامعه شناسي
  •   جامعه شناسي نوين

روش شناسي علوم اجتماعي
  •   روش هاي پژوهش جامعه شناسي

آسيب شناسي اجتماعي
  •   انحرافات اجتماعي و گروه هاي كجرو
  •   آسيب هاي اجتماعي
  •   هنجارهاي اجتماعي
  •   جامعه شناسي اعتياد

رفاه اجتماعي
  •   جامعه شناسي نابرابري هاي اجتماعي
  •   فقر، رفاه و طرد اجتماعي

جامعه شناسي سلامت و پزشكي
  •   جامعه شناسي بدن، بيماري و سالخوردگي

جامعه شناسي ارتباطات
  •   جامعه شناسي ارتباطات و رسانه ها
  •   جامعه شناسي جامعه ي ارتباطي

جنسيت و خانواده
  •   جامعه شناسي خانواده
  •   جامعه شناسي جنسيت


جامعه شناسي فرهنگي
  •   جامعه شناسي ادبيات
  •   جامعه شناسي دين
  •   جامعه شناسي فرهنگ
  •   جامعه شناسي معرفت
  •   جامعه شناسي هنر
  •   جامعه شناسي آموزش و پرورش
  •   جامعه شناسي تعليم و تربيت
  •   جامعه شناسي حقوق
  •   جامعه شناسي علم و فناوري

جامعه شناسي سياسي
  •   جامعه شناسي سياسي

جامعه شناسي تاريخي
  •   جامعه شناسي تاريخي

جامعه شناسي توسعه
  •   جامعه شناسي توسعه روستايي
  •   جامعه شناسي كشاورزي
  •   جامعه شناسي جهان سوم
  •   جامعه شناسي سازمان هاي مدرن
  •   جامعه شناسي نژاد، قوميت و مهاجرت

جامعه شناسي شهري
  •   جامعه شناسي شهري
محورهاي مديريت آموزشي

مديريت آموزشي
-        اصول مديريت آموزشي
-        مديريت آموزش عمومي
-        مديريت آموزش عالي
-        كاركردهاي مديريت آموزشي
-        الزامات مديريت آموزشي
-        فلسفه علم و روش هاي پژوهش در مديريت آموزشي
-        سياستگذاري آموزشي
-        مباني اقتصادي مديريت آموزشي
-        نظارت و راهنمايي در فرآيندهاي آموزشي
-        نظام هاي طبقه بندي در مديريت آموزشي
-        رهبري آموزشي
-        ماهيت كارآفريني در مديريت آموزشي
-        جامعه شناسي آموزش
-        روش هاي نوين آموزشي
-        اصول، نظريه ها و يافته هاي علمي آموزشي


سازمان هاي آموزشي
-        تئوري هاي سازمان و مديريت در آموزش
-        مديريت و برنامه ريزي استراتژيك در سازمان هاي آموزشي
-         استراتژي هاي رهبري اثربخش در سازمان هاي آموزشي
-        آموزش و بهسازي منابع انساني
-        مديريت مالي سازمان هاي آموزشي
-        مديريت آموزش كاركنان
-        عناصر سازماني در مديريت آموزشي
-        سازمان هاي آموزشي متمركز و نامتمركز
-        الزامات مديريت آموزشي در سازمان
-        اصول مديريت علمي در سازمان هاي آموزشي
-        تبيين رفتار در سازمان هاي آموزشي
-        تاثير مكاتب و نظريه هاي سازمان و مديريت بر مديريت آموزشي
-        ويژگي هاي محيط هاي آموزشي
-         مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي
-         مديريت آموزشي تطبيقي
-         نظام هاي نوين آموزشي
-         نظريه هاي يادگيري و الگوهاي نوين تدريس
-         روش هاي فعال ياددهي و يادگيري

كيفيت آموزشي
-         راهكارهاي بهبود مستمر برنامه ريزي آموزشي
-         مديريت كيفيت آموزش
-         سنجش كيفيت آموزشي
-         سنجش اثربخشي آموزشي
-         سنجش محتواي آموزشي
-         تجزيه و تحليل سيستم هاي مديريت آموزشي
-         اعتبارسنجي سازمان هاي آموزشي
-         ارزيابي مدرسين
-         برنامه ريزي آموزشي ضمن خدمت

فناوري آموزشي
-         فناوري اطلاعات در سيستم هاي آموزشي
-         كلاس هاي غيرمتعارف
-         فناوري هاي نوين آموزشي

درج در تقویم: 23 اردیبهشت 1395 - تعداد مشاهده 7211 بار

اعتبار کنفرانس

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری:
30 تیر 1395
مهلت ارسال اصل مقالات:
20 خرداد 1395
تاریخ اعلام داوری مقالات:
31 خرداد 1395
مهلت ثبت نام در کنفرانس:
10 تیر 1395

تاریخچه کنفرانس

کنفرانسهای مرتبط

اطلاع رسانی به دوستان

شما می توانید با تکمیل این فرم، اطلاعات این کنفرانس را در اختیار همکاران خود نیز قرار دهید

به اشتراک گذاری

برگزار کننده

همايشگران مهر اشراق
پشتیبانی