دکتر محمد شمسیان

Dr. Mohammad Shamsian

دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، رتبه 1 مصاحبه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (75980)

69
21
2
4
4
2
21
9
3

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Bidaki, Reza, Shirani, Shekoufeh, Shamsian, Mohammad, Poursarkhosh Tezerjani, Elham, Heidari, Fariba, Shirani ,Banafsheh, Farsham, Aida, "A Review of the Various Suicide Methods Used Around the World", International Journal of Medical Reviews, (2016), Volume 3, Issue 4, Autumn 2016, Page 504-507
 •  Bidaki, Reza, Ramezani, Vahid, Zarepur, Ehsan, Shamsian, Mohammad, Akrami, Maryam, "Induction of somnolence and anorexia in administration of stimulant drugs; bupropion and fluoxetine in acute phase of mania: A case report", Focus on Medical Sciences Journal, (2018), Volume 4, Issu 3
 •  Amirhosseini, N, Sadeghye, Tahere, Shamsian, Mohammad, Bidaki, Reza, Farhadi Shurbalaghi, Ehsan, “Physical and Verbal Aggression among Rafsanjan Preschoolers”. EC Neurology 13.10 (2021): 58-67.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • رابطه شیوه های فرزندپروری و دین مداری با تاب آوری دانش آموزان منتشر شده در فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران (1400)
 • اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر میزان اضطراب، تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای مقابله در بیماران مبتلا به سرطان: مطالعه تک آزمودنی منتشر شده در فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران (1400)
 • تاثیر مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی بر پاسخ ایمنی بدن در بیماری های مزمن: مرور نظام مند متون پژوهشی منتشر شده در فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران (1400)
 • تبیین تجربیات و چالش های کودکان مبتلا به سرطان: یک مطالعه کیفی منتشر شده در فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران (1400)
 • A Review of the Various Suicide Methods Used Around the World منتشر شده در فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی (1395)
 • شمسیان، محمد و نیلوفر طهمورسی. "رابطه کمالگرایی، باورهای مذهبی و اختلال استرس پس از سانحه در افراد مبتلا به وسواس فکری عملی و افراد بهنجار در دوران کووید ۱۹: یک مرور سیستماتیک." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، تابستان 1401 (1401)
 • شمسیان، محمد، شوکت پور لطفی، شهلا و صبا زارعی گیلانی. "رابطه بین دشواری در تنظیم هیجان با رضایت زناشویی و مهارت‌های ارتباطی زوجین." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 26، تابستان 1400، ص 103-91 (1400)
 • شمسیان، محمد، شوکت پور لطفی، شهلا و صبا زارعی گیلانی. "رابطه بین تکانشگری با رضایت زناشویی و مهارت‌های ارتباطی زوجین." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 26، تابستان 1400، ص 131-119 (1400)
 • ظهوری فر، فاطمه و محمد شمسیان. "اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر خودکارآمدی مادران شهر کرمانشاه." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 21، بهار 1399، ص 79-73 (1399)
 • ظهوری فر، فاطمه و محمد شمسیان. "بررسی رابطه پرخاشگری و خودتنظیمی با سلامت روان دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 21، بهار 1399، ص 42-34 (1399)
 • شمسیان، محمد و سمیه کهدویی. "ساخت و هنجاریابی پرسشنامه موفقیت در رشته‌ تحصیلی دبیرستان." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 21، بهار 1399، ص 72-62 (1399)
 • شمسیان، محمد و سمیه کهدویی. "ساخت و هنجاریابی آزمون نیازهای گلاسر فرم بلند در دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد شهر یزد." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 21، بهار 1399، ص 97-87 (1399)
 • کهدویی، سمیه و محمد شمسیان. "بررسی ویژگی های روانسنجی و هنجاریابی پرسشنامه غیرکلامی شخصیت (NPQ) در بین دانشجویان دانشگاه های تهران." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 21، بهار 1399، ص 93-82 (1399)
 • نوذری، سمیه، شمسیان، محمد، چقماقی یزدی، مریم و فریبرز نوذری. "اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت نفس در بیماران مبتلا به ویتیلیگو." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 22، تابستان 1399، ص 20-11 (1399)
 • نوذری، سمیه، شمسیان، محمد، چقماقی یزدی، مریم و فریبرز نوذری. "اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سلامت روان در بیماران مبتلا به ویتیلیگو." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 22، تابستان 1399، ص 60-52 (1399)
 • شمسیان، محمد و فاطمه ظهوری فر. "اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کیفیت زندگی مادران شهر کرمانشاه." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 19، پاییز 1398، ص 136-130 (1398)
 • صحراگرد، عارفه، حیدری، فریبا، دباشی، لیلا و محمد شمسیان. "اثربخشی آموزش سبک زندگی اسلامی بر شادکامی و امید به زندگی در زنان خانه دار شهرستان یزد." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 19، پاییز 1398، ص 132-124 (1398)
 • صحراگرد، عارفه، حیدری، فریبا، هادی زاده، منیره و محمد شمسیان. "اثربخشی به اشتراک گذاشتن تجارب بر افزایش بهزیستی روانشناختی و شفقت به خود در مادران با کودک مبتلا به اختلال اتیسم." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 20، زمستان 1398، ص 38-23 (1398)
 • صحراگرد، عارفه، حیدری، فریبا، دباشی، لیلا، هادی زاده، منیره، برزگر بفرویی، کاظم و محمد شمسیان. "بررسی رابطه بین صفات اتیسم و سبک دلبستگی بزرگسالی والدین کودکان اتیسم در مشکلات رفتاری کودکان." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 20، زمستان 1398، ص 92-84 (1398)
 • شمسیان، محمد، موزون، فاطمه و سارا صادقی سراب قنبری. "بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر تاب آوری و امید به زندگی سالمندان شهر کرمانشاه." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 15، پاییز 1397، ص 94-84 (1397)
 • شمسیان، محمد، صادقی سراب قنبری، سارا و فاطمه موزون. "رابطه رضایت زناشویی با کیفیت زندگی در دانشجویان متاهل شهر کرمانشاه." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 15، پاییز 1397، ص 125-114 (1397)

تالیفات

 • کتاب متن کاری اخلاق عملی برای مشاوران حرفه‌ای: به کارگیری مدل‌های تصمیم‌گیری در نمونه‌های موردی (انتشارات پادینا/تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب برنامه ریزی درمان با تئوری انتخاب و واقعیت درمانی (انتشارات سایه سخن/تهران) - 1401 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در مدرس کارگاه آشنایی مقدماتی با نوروفیدبک (1394-1394)
 • سابقه تدریس در مدرس کارگاه آشنایی پیشرفته با نوروفیدبک (1394-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در روانشناس در مرکز مشاوره عمومی همای رحمت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد به مدت 2 سال (1393-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری علمی و کمیته اجرایی در اولین همایش ملی نومفهوم سازی سازه های روانشناسی با رویکرد اسلامی (1395-1395)

جوایز و افتخارات

 • رتبه 1 مصاحبه دکتری تخصصی روانشناسی بالینی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش (1400)
 • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ایران (1393)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • داور علمی فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی بالینی - تهران (1401)
 • کمیته علمی و داور هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی - آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان (1401)
 • کمیته علمی و داور دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، حقوق، مطالعات اجتماعی و روانشناسی - ازمیر- ترکیه (1401)
 • داور علمی هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران (ISC) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین (1401)
 • داور علمی هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران (ISC) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین (1401)
 • داور علمی پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران (ISC) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام (1401)
 • داور علمی دهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران (ISC) - دانشکده هدی (1401)
 • داور علمی دهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی (ISC) - دانشکده هدی (1401)
 • داور علمی هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام (ISC) - دانشکده هدی (1401)
 • داور علمی نهمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری علوم تربیتی، مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران - تهران (1401)
 • داور علمی سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی (ISC) - دانشگاه محقق اردبیلی (1401)
 • داور علمی نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران (ISC) - موسسه آموزش عالی آل طه (1401)
 • داور علمی هشتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران (ISC) - موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار (1401)
 • داور علمی نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران (ISC) - موسسه آموزش عالی آل طه (1401)
 • داور علمی هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران (ISC) - تهران (1401)
 • داور علمی پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در گیاهان دارویی، شیمی و زیست شناسی ایران (ISC) - موسسه آموزش عالی بصیر آبیک قزوین (1401)
 • داور علمی نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم مدیریت و حسابداری ایران (ISC) - مجتمع آموزش عالی سراوان (1401)
 • کمیته علمی و داور هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی - آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان (1401)
 • داور علمی هفتمین همایش بین المللی مطالعات دینی، علوم انسانی و اخلاق زیستی در جهان اسلام (ISC) - انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی، تهران (1401)
 • داور علمی مجله دانشکده پزشکی اصفهان (Scopus, ISC) - دانشکده پزشکی اصفهان (1400)
 • داور علمی و کمیته اجرایی همایش ملی نومفهوم سازی سازه های روانشناسی با رویکرد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد (1395)