ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

دکتر محمد شمسیان

Dr. Mohammad Shamsian

دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

محور تخصصی:روانشناسی بالینی

Researcher ID: (75980)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

عضویت محمد شمسیان در مجامع و انجمنهای علمی

سمتانجمن
عضو
عضو
عضو
انجمن روانشناسی ایران
عضو
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

مقالات بین المللی خارج از کشور محمد شمسیان

ردیفعنوان مقالهدریافت
1Bidaki, Reza, Shirani, Shekoufeh, Shamsian, Mohammad, Poursarkhosh Tezerjani, Elham, Heidari, Fariba, Shirani ,Banafsheh, Farsham, Aida, "A Review of the Various Suicide Methods Used Around the World", International Journal of Medical Reviews, (2016), Volume 3, Issue 4, Autumn 2016, Page 504-507
2Bidaki, Reza, Ramezani, Vahid, Zarepur, Ehsan, Shamsian, Mohammad, Akrami, Maryam, "Induction of somnolence and anorexia in administration of stimulant drugs; bupropion and fluoxetine in acute phase of mania: A case report", Focus on Medical Sciences Journal, (2018), Volume 4, Issu 3
3Amirhosseini, N, Sadeghye, Tahere, Shamsian, Mohammad, Bidaki, Reza, Farhadi Shurbalaghi, Ehsan, “Physical and Verbal Aggression among Rafsanjan Preschoolers”. EC Neurology 13.10 (2021): 58-67.

مقالات محمد شمسیان در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهرابطه هوش هیجانی با خلاقیت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی یزد در سال تحصیلی 1393نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی1393
2دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش هوش هیجانی بر بهزیستی ذهنی و هوش هیجانی مردان معتاد شهر یزداولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1393
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه خلاقیت هیجانی با تیپ های شخصیتی A و Bاولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1393
4دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین سبک های فرزندپروری والدین و بحران هویت دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی ناحیه دو شهر یزداولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1393
5دریافت فایل PDF مقالهرابطه رضایت شغلی واستفاده بهینه از زمان در کارمندان بیمارستان روانپزشکی یزداولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری1393
6دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کیفیت زندگی دربیماران تحت درمان بانگهدارنده تنتور اپیوم ونگهدارنده متادون درمراجعه کنندگان به کلینیک های درمان اعتیادشهریزدسومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1394
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه سبکهای فرزندپروری بااختلالات رفتاری کودکان 9الی 13 سالسومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1394
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین نگرش های فرهنگی و اجتماعی با تصویر بدنی نوجوانان شهرستان ابرکوهچهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1394
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه سلامت روان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز شهرکردچهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1394
10دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی گروه درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر خود کنترلی مردان معتاد تحت درمان با نگهدارنده متادون در شهر یزدچهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1394
11دریافت فایل PDF مقالهساخت و هنجاریابی پرسشنامه موفقیت در رشته تحصیلی دبیرستانسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی1395
12دریافت فایل PDF مقالهساخت و هنجاریابی آزمون نیازهای گلاسر فرم بلند در دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد شهر یزدپنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین باورهای غیرمنطقی و دلزدگی زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه پیام نور شهر شهرکرد در سال 1395پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین باورهای غیرمنطقی و میزان تاب آوری در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر شهرکرد در سال 1395پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نورشهر شهرکرد در سال 1395پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
16دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی گروه درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر شادکامی مردان معتاد تحت درمان با نگهدارنده متادون در شهر یزدپنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
17دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک DBT بر کاهش علایم افسردگی در دوگروه زنان و مردان در بیماران افسرده شهر شهرکردپنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
18دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک DBT بر کاهش علایم افسردگی درافراد با تحصیلات مختلف در بیماران افسرده شهر شهرکردپنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه سبک های هویت و شادکامی در دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد در سال 1395ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین شادکامی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه یزدششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تحصیلات والدین بر نگرش و آگاهی دانش آموزان نسبت به سوء مصرف ماده محرک شیشه در شهر لردگانششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر طبقه اقتصادی بر نگرش و آگاهی دانش آموزان نسبت به سوء مصرف ماده محرک شیشه در شهر لردگانششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آموزش برنامه پیشگیری از سوء مصرف مواد بر نگرش و آگاهی دانش آموزان نسبت به مصرف ماده محرک شیشه در شهر لردگانششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
24دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان سلامت روان در بین کارمندان بیمارستان روانپزشکی یزدکنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی1394
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر تاب آوری و امید به زندگی سالمندان شهر کرمانشاهسیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1397
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر تاب آوری و کیفیت زندگی سالمندان شهر کرمانشاهسیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1397
27دریافت فایل PDF مقالهرابطه رضایت زناشویی با کیفیت زندگی در دانشجویان متاهل شهر کرمانشاهسیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1397
28دریافت فایل PDF مقالهرابطه بهزیستی روانشناختی با کیفیت زندگی در دانشجویان متاهل شهر کرمانشاهسیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1397
29دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش خود تنظیمی هیجانی بر بهزیستی ذهنی و شادکامی مردان معتاد شهر کرمانشاهسیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1397
30دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر خودکارآمدی مادران شهر کرمانشاهسومین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی1398
31دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کیفیت زندگی مادران شهر کرمانشاهسومین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی1398
32دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین شیوه های یادگیری با خودکارآمدی در بین دانشجویان دانشکده علوم اجتماعینخستین کنفرانس ملی روانشناسی فرهنگی، خانواده و آسیب های اجتماعی1398
33دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین شیوه های یادگیری با انگیزش پیشرفت در بین دانشجویان دانشکده علوم اجتماعینخستین کنفرانس ملی روانشناسی فرهنگی، خانواده و آسیب های اجتماعی1398
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه رفتارهای درونی سازی شده و رفتارهای برونی سازی شده در بین مادران کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خواندن با مادران کودکان عادینخستین کنفرانس ملی روانشناسی فرهنگی، خانواده و آسیب های اجتماعی1398
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده در بین مادران کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خواندن با مادران کودکان عادینخستین کنفرانس ملی روانشناسی فرهنگی، خانواده و آسیب های اجتماعی1398
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه پرخاشگری و خودتنظیمی با سلامت روان دانشجویان دانشکده علوم اجتماعیششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1399
37دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت نفس در بیماران مبتلا به ویتیلیگوششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1399
38دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سلامت روان در بیماران مبتلا به ویتیلیگوششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1399
39دریافت فایل PDF مقالهمقایسه استرس ادراک شده در بیماران مبتلا به آسم و افراد سالم در شهر اهوازپنجمین کنگره بین المللی علوم روان و آموزش1400
40دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دشواری در تنظیم هیجان و انعطاف پذیری شناختی در بیماران مبتلا به آسم و افراد سالم در شهر اهوازپنجمین کنگره بین المللی علوم روان و آموزش1400
41دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش نشخوارفکری در اختلال استرس پس از سانحه در نوجوانان دختر ۱۵ تا ۱۸ ساله زلزله زده استان کرمانشاهپنجمین کنگره بین المللی علوم روان و آموزش1400
42دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود کیفیت خواب در اختلال استرس پس از سانحه در نوجوانان دختر ۱۵ تا ۱۸ ساله زلزله زده استان کرمانشاهپنجمین کنگره بین المللی علوم روان و آموزش1400
43شمسیان، محمد، فرهادی شوربلاغی، احسان، ایمانی مقدم، هما و عبدالصالح ضیاء. "رابطه عزت نفس در میان افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد سالم در شهر یزد." دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، 13941394
44فرهادی شوربلاغی، احسان، شمسیان، محمد، ایمانی مقدم، هما و معصومه گنجی علی آبادی. "رابطه رضایت شغلی و سلامت عمومی پرسنل مرکز جامع روانپزشکی یزد." دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، 13941394
45سپهری، فریبا، شمسیان، محمد، فرهادی شوربلاغی، احسان و فرزاد فرهودی. "بررسی اثربخشی بیوفیدبک الکتروآنسفالوگرافی همراه با آموزش آرمیدگی بر افسردگی بیماران مبتلا به میگرن مزمن: پژوهش مورد منفرد." سومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی، مشهد، 13941394
46شمسیان، محمد، شیخ هارونی، مریم و سمیه کهدویی. "اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر کیفیت زندگی مردان معتاد تحت درمان با نگهدارنده متادون در شهر یزد." دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، تهران، 13951395
47شمسیان، محمد و سمیه کهدویی. "بررسی ویژگی های روانسنجی و هنجاریابی پرسشنامه غیر کلامی شخصیت (NPQ) در بین دانشجویان دانشگاه های تهران." دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، تهران، 13951395

مقالات محمد شمسیان در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهA Review of the Various Suicide Methods Used Around the Worldفصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی1395
2شمسیان، محمد، موزون، فاطمه و سارا صادقی سراب قنبری. "بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر تاب آوری و امید به زندگی سالمندان شهر کرمانشاه." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 15، پاییز 1397، ص 94-841397
3شمسیان، محمد، صادقی سراب قنبری، سارا و فاطمه موزون. "رابطه رضایت زناشویی با کیفیت زندگی در دانشجویان متاهل شهر کرمانشاه." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 15، پاییز 1397، ص 125-1141397
4شمسیان، محمد و فاطمه ظهوری فر. "اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کیفیت زندگی مادران شهر کرمانشاه." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 19، پاییز 1398، ص 136-1301398
5صحراگرد، عارفه، حیدری، فریبا، دباشی، لیلا و محمد شمسیان. "اثربخشی آموزش سبک زندگی اسلامی بر شادکامی و امید به زندگی در زنان خانه دار شهرستان یزد." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 19، پاییز 1398، ص 132-1241398
6صحراگرد، عارفه، حیدری، فریبا، هادی زاده، منیره و محمد شمسیان. "اثربخشی به اشتراک گذاشتن تجارب بر افزایش بهزیستی روانشناختی و شفقت به خود در مادران با کودک مبتلا به اختلال اتیسم." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 20، زمستان 1398، ص 38-231398
7صحراگرد، عارفه، حیدری، فریبا، دباشی، لیلا، هادی زاده، منیره، برزگر بفرویی، کاظم و محمد شمسیان. "بررسی رابطه بین صفات اتیسم و سبک دلبستگی بزرگسالی والدین کودکان اتیسم در مشکلات رفتاری کودکان." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 20، زمستان 1398، ص 92-841398
8ظهوری فر، فاطمه و محمد شمسیان. "اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر خودکارآمدی مادران شهر کرمانشاه." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 21، بهار 1399، ص 79-731399
9ظهوری فر، فاطمه و محمد شمسیان. "بررسی رابطه پرخاشگری و خودتنظیمی با سلامت روان دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 21، بهار 1399، ص 42-341399
10شمسیان، محمد و سمیه کهدویی. "ساخت و هنجاریابی پرسشنامه موفقیت در رشته‌ تحصیلی دبیرستان." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 21، بهار 1399، ص 72-621399
11شمسیان، محمد و سمیه کهدویی. "ساخت و هنجاریابی آزمون نیازهای گلاسر فرم بلند در دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد شهر یزد." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 21، بهار 1399، ص 97-871399
12کهدویی، سمیه و محمد شمسیان. "بررسی ویژگی های روانسنجی و هنجاریابی پرسشنامه غیرکلامی شخصیت (NPQ) در بین دانشجویان دانشگاه های تهران." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 21، بهار 1399، ص 93-821399
13نوذری، سمیه، شمسیان، محمد، چقماقی یزدی، مریم و فریبرز نوذری. "اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت نفس در بیماران مبتلا به ویتیلیگو." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 22، تابستان 1399، ص 20-111399
14نوذری، سمیه، شمسیان، محمد، چقماقی یزدی، مریم و فریبرز نوذری. "اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سلامت روان در بیماران مبتلا به ویتیلیگو." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 22، تابستان 1399، ص 60-521399
15شمسیان، محمد، شوکت پور لطفی، شهلا و صبا زارعی گیلانی. "رابطه بین دشواری در تنظیم هیجان با رضایت زناشویی و مهارت‌های ارتباطی زوجین." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 26، تابستان 1400، ص 103-911400
16شمسیان، محمد، شوکت پور لطفی، شهلا و صبا زارعی گیلانی. "رابطه بین تکانشگری با رضایت زناشویی و مهارت‌های ارتباطی زوجین." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، تابستان 14001400
17شوکت پور لطفی، شهلا و محمد شمسیان. "رابطه شیوه های فرزندپروری و دین ‌مداری با تاب آوری دانش آموزان." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، پاییز 14001400
18فرشام، آیدا و محمد شمسیان. "اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر میزان اضطراب، تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای مقابله در بیماران مبتلا به سرطان: مطالعه تک آزمودنی." فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، پاییز 14001400

تحصیلات تخصصی محمد شمسیان

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1روانشناسی بالینیدکتری تخصصی1400-تاکنون
2روانشناسی بالینیکارشناسی ارشد1393-1394
3علوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشیکارشناسی1389-1392

سوابق شغلی و تخصصی محمد شمسیان

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1سابقه کار دانشگاهیروانشناس در مرکز مشاوره عمومی همای رحمت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد به مدت 2 سال1393-1394
2سابقه کار دانشگاهیداوری علمی مقالات در اولین همایش ملی نومفهوم سازی سازه های روانشناسی با رویکرد اسلامی1395-1395
3تدریس دانشگاهیمدرس کارگاه آشنایی مقدماتی با نوروفیدبک1394-1394
4تدریس دانشگاهیمدرس کارگاه آشنایی پیشرفته با نوروفیدبک1394-1394
تاریخ ایجاد رزومه: 25 مرداد 1396 - تعداد مشاهده 3509 بار

نمودار سالانه مقالات محمد شمسیان طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با محمد شمسیان

آدرس ایمیل: mohammad.shamsian@yahoo.com
کشور: ایران استان: کرمانشاه شهر: کرمانشاه

به اشتراک گذاری صفحه محمد شمسیان

کلیدواژه های مهم در مقالات محمد شمسیان

پشتیبانی