خانم دکتر عذرا محمدپناه اردکان

Dr. Azra Mohammadpanah ardakan

استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (298884)

16
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی