ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
10
اسفند

نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران

صفحه اول تقویم

راهنمای دبیرخانه

نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران روز دوشنبه، 10 اسفند، 1394 توسط مركز همايشهاي توسعه ايران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر برگزاری بصورت وبینار برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

کداختصاصی کنفرانس: IUMC01
حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)
برگزار کننده: مركز همايشهاي توسعه ايران و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: برگزاری بصورت وبینار

نخستين همايش بين المللي جامع مديريت ايران با هدف بررسي دستاوردها و تجربيات پژوهشي و كاربردي ارزنده پژوهشگران در زمينه مديريت و صنعت، معرفي نوآوري هاي دانش مديريت وصنعت درحوزه داخلي و بين المللي و تبادل ديدگاه ها، ارتقا فرهنگ پژوهش و نوآوري درتصميم گيري ها و سياستگذاري ها و .. با محوريت مديريت مالي و سازمان هاي اقتصادي، مديريت در شرايط تحريم اقتصادي، مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات، مديريت صنعتي و اجرايي، مديريت بازاريابي و ارتباط با مشتريان و با همكاري دانشگاه هاي معتبر سراسر كشور ، فعالان، دانشجويان، پژوهشگران، انديشمندان، اساتيد برجسته ملي و بين المللي، كليه مراكز پژوهشي و ديگر سازمان هاي مديريتي برگزار مي گردد.

 

محورهاي همايش :

مديريت مالي و سازمان هاي اقتصادي:
-  ماليات و  مديريت درآمد 
-    مديريت بودجه و بودجه ريزي
-    حسابداري و بودجه بندي سرمايه اي
-    مديريت بنگاه هاي اقتصادي و سرمايه گذاري 
-    سرمايه گذاري ملي وحمايت از سرمايه ايراني
-    بازاريابي مالي و رويكردهاي ارتقاء سرمايه گذاري پايدار
-    رويكردها و چالش هاي تحقيقات حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري در ايران
-    مباحث جديد مهندسي مالي و مديريت مالي در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيك هاي مديريت مالي
-    رويكردهاي مختلف مبارزه با جنگ نرم و به كارگيري ابزارهاي ملي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري
-      ساختار بازار سرمايه وتامين مالي برا ي توسعه بخشهاي كشاورزي، صنعت و خدمات
-      بررسي روشهاي تامين مالي و سرمايه گذاري در كشور
-     بررسي فرصتهاي سرمايه گذاري به منظورجلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي
-      جايگاه بازار سرمايه درتامين مالي بخشهاي مختلف اقتصادي
-      مديريت ريسك سرمايه گذاري در ايران
-      اثرات خصوصي سازي نظام تامين مالي برفضاي كسب و كار
-      ضرورت توسعه بازار سرمايه در اقتصاد ايران
-     نحوه تقويت و ارتقا جايگاه بخش خصوصي در توليد ملي

مديريت در شرايط تحريم اقتصادي:
-   نقش مديريت در شرايط تحريم
-  تاثير تحريمها بر تجارت داخلي و خارجي
-   تحريمها و فرصتهاي بين المللي در ارتقا توليد ملي
-    مديريت سازمانها و شركتها در شرايط تحريم
-    تحريمها و اقتصاد مقاومتي
-    تحريم اقتصادي و فضاي كسب وكار، كارآفريني
-    كاهش تحريمها و آثار اجتماعي و اقتصادي آن
-    تاثير تحريمها بر صنعت توريسم، سرمايه گذاري مستقيم و غيرمستقيم خارجي
-    نقش فرصتهاي سرمايه گذاري خارجي و بازارهاي پولي و مالي بين المللي در توليد ملي و مديريت تحريمها

مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات:
-   مديريت دانش و اطلاعات
-   سيستمهاي اطلاعاتي مديريت و سيستمهاي اتوماسيون 
-    يكپارچه سازي استراتژيهاي فناوري و كسب و كار
-    مديريت تكنولوژي، تحقيق و توسعه
-   انتقال فناوري و بومي سازي دانش
-   تجارت الكترونيكي و اقتصاد ديجيتالي
-    دولت و خدمات الكترونيكي
-   مدلهاي نوين كسب وكار الكترونيكي
-    روش‌شناسي سيستم‌هاي اطلاعاتي و معماري فناوري اطلاعات
-    هوشمندي كسب و كار
-    فناوري اطلاعات و هوش مصنوعي
-   جنبه‌هاي راهبردي، مديريت و سازمان‌دهي يادگيري الكترونيكي
-   تضمين كيفيت، ارزشيابي، ارزيابي و اعتبارسنجي در يادگيري الكترونيكي
-   جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در نظام يادگيري الكترونيكي
-   ارزشيابي و كنترل كيفيت در آموزش الكترونيكي
-   چالشها و فرصتها در آموزش الكترونيكي
-   وجوه مهندسي و فناورانه در يادگيري الكترونيكي
-    نقش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در توسعه فناورانه كشورهاي در حال توسعه
-   مديريت فناوري و داراييهاي فكري
-   مديريت تحقيق و توسعه
-    نوآوري فناورانه و توسعه محصولات جديد

 مديريت صنعتي و  اجرايي:

- مديريت اجرايي و  طرحهاي توسعه
-   انتقال و توسعه تكنولوژي
-    مديريت توليد و  مدل هاي تصميم گيري
-    مديريت جهانگردي، گردشگري و  بازاريابي خدمات
-   مديريت حمل و  نقل و  بازارهاي بين المللي
-    مديريت انتقال تكنولوژي، تكنولوژي خارجي و  وابستگي هاي صنعتي و  اقتصادي
-   مديريت اقتصاد كشاورزي و توسعه پايدار
-   مديريت بهره وري
-    مديريت كيفيت
-     شاخص ها و استراتژيهاي بهره وري
-     اقتصاد مهندسي و تحليل هزينه
-     اقتصاد و مهندسي و مهندسي مالي 
-    مديريت استراتژيك، منابع انساني، دانش و تكنولوژي
-     مديريت اطلاعات، تحليل سيستمها
-     مديريت ريسك، ايمني صنعتي، مهندسي فاكتورهاي انساني
-     مديريت پروژه
-      مديريت و مهندسي كيفيت
-    مديريت، برنامه ريزي و كنترل پروژه
-    مديريت، برنامه ريزي و پيگيري عمليات
-     مديريت و مهندسي نگهداري و تعميرات و پايايي
-     مديريت بحران
-     مديريت دانش و تكنولوژي
-     مديريت زنجيره تامين و لجستيك صنعتي و خدماتي
-    مديريت اتلاف، بهبود بهره وري و ناب سازي فرايند
-     مديريت حمل و نقل
-     پيش بيني و شبيه سازي سيستمها
-     سيستم هاي ساخت و توليد پيشرفته
-    سيستمهاي خبره و هوش مصنوعي
-     سيستمها، مدلهاي فازي و محاسبات نرم
-     تحليل سيستمهاي اقتصادي- اجتماعي
-     سيستمهاي برنامه ريزي
-    طراحي سيستم‌هاي نوين توليدي و خدماتي
-     آناليز تصميم، روش¬هاي تصميم گيري
-     تجارت كسب و كار الكترونيكي
-     آسيب شناسي و چالشهاي پيشروي صنعت ايران
-     كاربرد مهندسي صنايع در بخش دولتي و مديريت شهري
-     كاربرد مهندسي صنايع دربخش آموزشي، خدماتي و درماني
-     كاربرد مهندسي صنايع در محيط زيست و مديريت انرژي
-     روشهاي فرا ابتكاري در مهندسي صنايع

مديريت بازاريابي و ارتباط با مشتريان:
-   استراتژي بازار
-    تحقيقات بازار
-    بازاريابي بين‌المللي
-   بازاريابي خدمات
-   مديريت برند
-    كانالهاي بازاريابي
-   مديريت ارتباط با مشتريان

 مديريت مالي و سازمانهاي اقتصادي:
-   مديريت بنگاههاي اقتصادي و سرمايه گذاري
-   مديريت بودجه و بودجه ريزي
-  مديريت مالي 
-    حسابداري و بودجه بندي سرمايه اي
-   ماليات و مديريت درآمد
-    مديريت مالي شركت‌ها
-    مديريت مالي و سرمايه گذاري در ايران
-   رويكردهاي مديريت مالي و سرمايه گذاري
-    مباحث جديد مديريت مالي در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي مديريت مالي
-    ازاريابي مالي و رويكردهاي ارتقاي سرمايه گذاري پايدار
-    استانداردسازي ملي براي مديريت مالي و سرمايه گذاري
-    مهندسي مالي، رويكردها و چالشها و تحقيقات كاربردي و كليه مباحث مربوط به مديريت مالي و سرمايه گذاري
    
مديريت دانش:
-   نظريه ها و مدل هاي مديريت دانش
-    سيستم ها و ابزار مديريت دانش
-  طراحي، پياده سازي و اجراي مديريت دانش
-    مديريت دانش، منابع انساني و فرهنگ سازماني
-   مديريت دانش و مزيت رقابتي سازمان
-  رهيافت‏هاي جديد در مديريت دانش
-    مدلها و الگوهاي تدوين و پياده سازي استراتژيهاي دانش
-    دانش آفريني و مديريت استراتژيك دانش
-  استراتژيهاي دانش و خلق ارزشهاي پايدار
-    آينده نگاري و سناريوسازي استراتژيهاي دانش در سازمانها
-   دستاوردهاي مديريت استراتژيك دانش در سازمانها

مديريت تبليغات و روابط عمومي
-   نقش رسانه‌ها در توسعه تبليغات
-   تحقيقات بازاريابي و تبليغات بازرگاني
-    استراتژي‌هاي نوين تبليغات و فروش
-   ارزيابي مزايا و معايب رسانه‌هاي تبليغاتي
-   مديريت تبليغات و فروش در فضاي مجازي
-   سياستگذاري، مدل سازي و راهبردهاي مديريت روابط عمومي يكپارچه
-    نقش دانشگاه ها، تشكل ها و موسسات روابط عمومي در توسعه مديريت روابط عمومي يكپارچه
-  آسيب شناسي مديريت روابط عمومي يكپارچه

 توسعه مديريت پولي و بانكي
-   فرصتها و چالشهاي بانكهاي خصوصي و تجاري در اجراي اصل 44 قانون اساسي
-    نقش مديريت بانكي در مواجهه با تحريمهاي بين المللي و ركود بنگاههاي اقتصادي
-    مديريت تغيير و تحول در بانكداري
-   مديريت بانكي و تأمين مالي سرمايه گذاري در بخش¬هاي مختلف اقتصادي
-    چالش¬ها و مشكلات بانكها در فضاي كسب و كار موجود
-   نقش نظام بانكي در تأمين مالي برنامه‌هاي توسعه انساني
-   نقش مديريت نظام بانكي در ايجاد فرصتهاي شغلي
-    حمايت نظام بانكي در توسعه فناوري
-   خلاقيت و كارآفريني در بانكداري خصوصي

درج در تقویم: 12 اسفند 1393 - تعداد مشاهده 12557 بار

اعتبار کنفرانس

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری:
10 اسفند 1394
مهلت ارسال اصل مقالات:
10 اسفند 1394
تاریخ اعلام داوری مقالات:
10 اسفند 1394
مهلت ثبت نام در کنفرانس:
10 اسفند 1394

تاریخچه کنفرانس

لیست زیر سایر دوره های ثبت شده برای نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران را نمایش می دهد:

کنفرانسهای مرتبط

اطلاع رسانی به دوستان

شما می توانید با تکمیل این فرم، اطلاعات این کنفرانس را در اختیار همکاران خود نیز قرار دهید

به اشتراک گذاری

برگزار کننده

مركز همايشهاي توسعه ايران
پشتیبانی