ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
15
مهر

کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران

صفحه اول تقویم

راهنمای دبیرخانه

کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران روز پنجشنبه، 15 مهر، 1395 توسط موسسه نمودار توسعه داتيس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر برگزاری بصورت وبینار برگزار گردید.

کداختصاصی کنفرانس: IUMC02
حوزه های تحت پوشش: سیستم های اطلاعاتی مدیریتی، مدیریت (عمومی)
برگزار کننده: موسسه نمودار توسعه داتيس و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: برگزاری بصورت وبینار

محورهاي كنگره:

مديريت مالي و سازمان­هاي اقتصادي:
-ماليات و مديريت درآمد
-مديريت بودجه و بودجه ريزي
-حسابداري و بودجه بندي سرمايه اي
-مديريت بنگاه­هاي اقتصادي و سرمايه گذاري
-سرمايه گذاري ملي وحمايت از سرمايه ايراني
-بازاريابي مالي و رويكردهاي ارتقاء سرمايه گذاري پايدار
-رويكردها و چالش­هاي تحقيقات حسابداري­­، مديريت مالي و سرمايه گذاري در ايران
-مباحث جديد مهندسي مالي و مديريت مالي در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيك­هاي مديريت مالي
-رويكردهاي مختلف مبارزه با جنگ نرم و به كارگيري ابزارهاي ملي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري
- ساختار بازار سرمايه وتامين مالي برا ي توسعه بخش­هاي كشاورزي، صنعت و خدمات
- بررسي روش­هاي تامين مالي و سرمايه گذاري در كشور
- بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري به منظورجلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي
- جايگاه بازار سرمايه درتامين مالي بخش­هاي مختلف اقتصادي
- مديريت ريسك سرمايه گذاري در ايران
- اثرات خصوصي سازي نظام تامين مالي برفضاي كسب و كار
- ضرورت توسعه بازار سرمايه در اقتصاد ايران
- نحوه تقويت و ارتقا جايگاه بخش خصوصي در توليد ملي
 
مديريت در شرايط تحريم اقتصادي
-نقش مديريت در شرايط تحريم
-تاثير تحريم­ها بر تجارت داخلي و خارجي
-تحريم­ها و فرصت­هاي بين المللي در ارتقاء توليد ملي
-مديريت سازمان­ها و شركت­ها در شرايط تحريم
- تحريم­ها و اقتصاد مقاومتي
-تحريم اقتصادي و فضاي كسب وكار، كارآفريني
-كاهش تحريم­ها و آثار اجتماعي و اقتصادي آن
-تاثير تحريم­ها بر صنعت توريسم، سرمايه گذاري مستقيم و غيرمستقيم خارجي
-نقش فرصت­هاي سرمايه گذاري خارجي و بازارهاي پولي و مالي بين المللي در توليد ملي و مديريت تحريم­ها
 
مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات:
-مديريت دانش و اطلاعات
-سيستم­هاي اطلاعاتي مديريت و سيستم­هاي اتوماسيون
-يكپارچه سازي استراتژي­هاي فناوري و كسب و كار
-مديريت تكنولوژي، تحقيق و توسعه
-انتقال فناوري و بومي سازي دانش
-تجارت الكترونيكي و اقتصاد ديجيتالي
-دولت و خدمات الكترونيكي
-مدل­هاي نوين كسب وكار الكترونيكي
-روش‌شناسي سيستم‌هاي اطلاعاتي و معماري فناوري اطلاعات
-هوشمندي كسب و كار
-فناوري اطلاعات و هوش مصنوعي
-جنبه‌هاي راهبردي، مديريت و سازمان‌دهي يادگيري الكترونيكي
-تضمين كيفيت، ارزشيابي، ارزيابي و اعتبارسنجي در يادگيري الكترونيكي
-جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در نظام يادگيري الكترونيكي
-ارزشيابي و كنترل كيفيت در آموزش الكترونيكي
-چالش­ها و فرصت­ها در آموزش الكترونيكي
-وجوه مهندسي و فناورانه در يادگيري الكترونيكي
-نقش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در توسعه فناورانه كشورهاي در حال توسعه
-مديريت فناوري و دارايي هاي فكري
-مديريت تحقيق و توسعه
-نوآوري فناورانه و توسعه محصولات جديد

مديريت صنعتي و اجرايي:
-مديريت اجرايي و طرح هاي توسعه
-انتقال و توسعه تكنولوژي
-مديريت توليد و مدل هاي تصميم گيري
-مديريت جهانگردي، گردشگري و بازاريابي خدمات
-مديريت حمل و نقل و بازارهاي بين المللي
-مديريت انتقال تكنولوژي، تكنولوژي خارجي و وابستگي هاي صنعتي و اقتصادي
-مديريت اقتصاد كشاورزي و توسعه پايدار
-مديريت بهره وري
-مديريت كيفيت
-شاخص ها و استراتژي­هاي بهره وري
-اقتصاد مهندسي و تحليل هزينه
-اقتصاد و مهندسي و مهندسي مالي
-مديريت استراتژيك، منابع انساني، دانش و تكنولوژي
-مديريت اطلاعات، تحليل سيستم­ها
-مديريت ريسك، ايمني صنعتي، مهندسي فاكتورهاي انساني
-مديريت پروژه
-مديريت و مهندسي كيفيت
-مديريت، برنامه ريزي و كنترل پروژه
-مديريت، برنامه ريزي و پيگيري عمليات
-مديريت و مهندسي نگهداري و تعميرات و پايايي
-مديريت بحران
-مديريت دانش و تكنولوژي
-مديريت زنجيره تامين و لجستيك صنعتي و خدماتي
-مديريت اتلاف، بهبود بهره وري و ناب سازي فرايند
-مديريت حمل و نقل
-پيش بيني و شبيه سازي سيستم­ها
-سيستم هاي ساخت و توليد پيشرفته
-سيستم­هاي خبره و هوش مصنوعي
-سيستم­ها، مدل­هاي فازي و محاسبات نرم
-تحليل سيستم­هاي اقتصادي- اجتماعي
-سيستم­هاي برنامه ريزي
-طراحي سيستم‌هاي نوين توليدي و خدماتي
-آناليز تصميم، روش­هاي تصميم گيري
-تجارت كسب و كار الكترونيكي
-آسيب شناسي و چالش­هاي پيشروي صنعت ايران
-كاربرد مهندسي صنايع در بخش دولتي و مديريت شهري
-كاربرد مهندسي صنايع دربخش آموزشي، خدماتي و درماني
-كاربرد مهندسي صنايع در محيط زيست و مديريت انرژي
-روش­هاي فرا ابتكاري در مهندسي صنايع
 
مديريت بازاريابي و ارتباط با مشتريان:
-استراتژي بازار
-تحقيقات بازار
-بازاريابي بين‌المللي
-بازاريابي خدمات
-مديريت برند
-كانال­هاي بازاريابي
-مديريت ارتباط با مشتريان
 
مديريت مالي و سازمانهاي اقتصادي:
-مديريت بنگاه هاي اقتصادي و سرمايه گذاري
-مديريت بودجه و بودجه ريزي
-مديريت مالي
-حسابداري و بودجه بندي سرمايه اي
-ماليات و مديريت درآمد
-مديريت مالي شركت‌ها
-مديريت مالي و سرمايه گذاري در ايران
-رويكردهاي مديريت مالي و سرمايه گذاري
-مباحث جديد مديريت مالي در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيك­هاي مديريت مالي
-ارزيابي  مالي و رويكردهاي ارتقاي سرمايه گذاري پايدار
-استانداردسازي ملي براي مديريت مالي و سرمايه گذاري
-مهندسي مالي، رويكردها و چالش ها و تحقيقات كاربردي و كليه مباحث مربوط به مديريت مالي و سرمايه گذاري

مديريت دانش:
-نظريه ها و مدل هاي مديريت دانش
-سيستم ها و ابزار مديريت دانش
-طراحي، پياده سازي و اجراي مديريت دانش
-مديريت دانش، منابع انساني و فرهنگ سازماني
-مديريت دانش و مزيت رقابتي سازمان
-رهيافت‏هاي جديد در مديريت دانش
-مدلها و الگوهاي تدوين و پياده سازي استراتژيهاي دانش
-دانش آفريني و مديريت استراتژيك دانش
-استراتژيهاي دانش و خلق ارزشهاي پايدار
-آينده نگاري و سناريوسازي استراتژيهاي دانش در سازمانها
-دستاوردهاي مديريت استراتژيك دانش در سازمانها

مديريت تبليغات و روابط عمومي
-نقش رسانه‌ها در توسعه تبليغات
-تحقيقات بازاريابي و تبليغات بازرگاني
-استراتژي‌هاي نوين تبليغات و فروش
-ارزيابي مزايا و معايب رسانه‌هاي تبليغاتي
-مديريت تبليغات و فروش در فضاي مجازي
-سياستگذاري، مدل سازي و راهبردهاي مديريت روابط عمومي يكپارچه
-نقش دانشگاه ها، تشكل ها و موسسات روابط عمومي در توسعه مديريت روابط عمومي يكپارچه
-آسيب شناسي مديريت روابط عمومي يكپارچه
 
 توسعه مديريت پولي و بانكي
-فرصتها و چالشهاي بانكهاي خصوصي و تجاري در اجراي اصل 44 قانون اساسي
-نقش مديريت بانكي در مواجهه با تحريمهاي بين المللي و ركود بنگاههاي اقتصادي
-مديريت تغيير و تحول در بانكداري
-مديريت بانكي و تأمين مالي سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي
چالشها و مشكلات بانكها در فضاي كسب و كار موجود
-نقش نظام بانكي در تأمين مالي برنامه‌هاي توسعه انساني
-نقش مديريت نظام بانكي در ايجاد فرصتهاي شغلي
-حمايت نظام بانكي در توسعه فناوري
-خلاقيت و كارآفريني در بانكداري خصوصي

درج در تقویم: 11 خرداد 1395 - تعداد مشاهده 5291 بار

اعتبار کنفرانس

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری:
15 مهر 1395
مهلت ارسال اصل مقالات:
8 مهر 1395
تاریخ اعلام داوری مقالات:
12 مهر 1395

تاریخچه کنفرانس

لیست زیر سایر دوره های ثبت شده برای کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران را نمایش می دهد:

کنفرانسهای مرتبط

کنفرانسهای زیر از نظر موضوعی مشابه کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران هستند:

اطلاع رسانی به دوستان

شما می توانید با تکمیل این فرم، اطلاعات این کنفرانس را در اختیار همکاران خود نیز قرار دهید

به اشتراک گذاری

برگزار کننده

موسسه نمودار توسعه داتيس
پشتیبانی