فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران

Iranian Journal of Wood and Paper Science Research

مجله علمی-پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران افتخار دارد در بیست و پنجمین سال انتشار با چاپ مقالات به زبان فارسی و چکیده به زبان انگلیسی و رعایت موازین علمی بین المللی قصد، فعالیت های خود را توسط شما محققین عزیز گسترش دهد. بدینوسیله از پژوهشگران فارسی زبان دعوت می‌گردد در زمینه های مرتبط با مجله و به منظور حمایت از فعالیت علمی،  و افزودن جایگاه علمی آن، مقالات علمی خود را به زبان فارسی به این مجله ارسال نمایند. مقالات باید ساختار علمی داشته و دارای اصالت علمی و دقت علمی، مشارکت در تولید علم و نوآوری باشند. 

 فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از سال ۱۳۷۵ توسط موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور منتشر می شود و دارای رتبه علمی پژوهشی می باشد.

این مجله مقالات تحقیقاتی در زمینه های زیر مقاله می پذیرد:

بیولوژی و حفاظت چوب، اصلاح چوب، فراورده های چوبی و چند سازه های چوبی، نانو فناوری در چوب و کاغذ، تکنولوژی تهیه خمیر کاغذ، خواص فیزیکی و آناتومیکی چوب، شیمی چوب، مدیریت و بازاریابی و اقتصاد چوب و تمام موضوعات صنعتی و فنی مرتبط با صنایع چوب و کاغذ

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات