ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

انتشار مقالات چهارمین همایش ملی میگوی ایران

2019-10-20
مقالات چهارمین همایش ملی میگوی ایران در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۸ در پایگاه سیویلیکا نمایه و منتشر شد. این رویداد در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ تا ۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - پژوهشکده میگوی کشور و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بوشهر برگزار شده است.در این رویداد ۱۲۱ مقاله شامل ۳۶۷ صفحه ارائه شده است.بر اساس تحلیل اولیه انجام شده، مقالات این دوره از کنفرانس عمدتا در موضوعات زیر ارائه شده است:
- میگو
- خلیج فارس
- میگوی وانامی
- میگوی سفید غربی
- پرورش
- استان بوشهر
- میگوی ببری سبز
- litopenaeus vannamei
- هرمزگان
- پرورش میگو



لیست و عناوین مقالات نمایه شده از چهارمین همایش ملی میگوی ایران به صورت زیر می باشد:
۱. تاثیر نانوذرات نقره کلوئیدی بر فلور میکروبی میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)
۲. تغییر رنگ و میزان کلسترول LDL میگوی پرورشی با استفاده از غذای حاوی جلبک دریایی
۳. شناسایی بهینه رشد ریز جلبک دریایی کیتوسروس Chaetoceros sp.
۴. بررسی میزان جذب سدیم بر شاخصهای تولیدمثلی مولدین ماده میگوی آب شیرین(Macrobrachium rosenbergii)
۵. سنجش میزان فلزات سنگین نیکل، سرب و کادمیوم در بافت عضله میگوی سرتیز(Metapenaeus affinis ) اروند رود
۶. خشک کردن لایه نازک کابینی، انجمادی و آفتابی میگو((parapenaeopsis styliferaو بررسی خواص فیزیکو شیمیایی و میکروبی آن
۷. افزایش ماندگاری و کیفیت میگو
۸. تاثیر کلسترول بر رسیدگی جنسی مولدین میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)
۹. مدیریت تغذیه میگوی سفید غربی
۱۰. تورین؛ یک ریز مغذی ضروری در جیره های نوین میگو
۱۱. استرپتوکوکوس؛ تهدیدی برای استخرهای دو منظوره میگو وانامی و ماهی قزل آلا
۱۲. استفاده از سیستم های اطلاعاتی ابری جهت ثبت و تحلیل داده های کاربردی شیلاتی
۱۳. مقایسه تولید در سیستم های مختلف پرورش میگو
۱۴. تاثیرات استفاده دارو در مزارع تکثیر و پرورش میگو بر موجودات فیتوپلانکتونی
۱۵. ارزیابی ترکیبات آروماتیک چند حلقهایی (PAHs)در آبهای ساحلی خلیج فارس- بوشهر (کانال سلطانی)
۱۶. آلودگی میکروپلاستیک ها در محیط زیست دریایی
۱۷. اثر انجماد در دمای -18 درجه سانتیگراد بر ترکیبات تقریبی بافت عضله میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)
۱۸. اندازه گیری غلظت فلز سنگین مس در بافت عضله میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) درسایت پرورش میگوی شیف بوشهر
۱۹. بررسی اقتصادی مزرعه پرورش میگو
۲۰. بررسی کیفیت پست لاروهای میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) تولیدشده در برخی ازکارگاه های تکثیر در منطقه چوئبده آبادان
۲۱. اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی بر آنزیم های آنتی اکسیدانتی میگوی پاسفیدغربی (Litopenaeus vannamei)
۲۲. تاثیر شدت های نوری مختلف بر شاخص های رشد و بازماندگی میگوی جوان پاسفید غربی ( Litopenaeus (vannamei
۲۳. اثر پروبیوتیک Aquastar pond صنعتی بر روی پارامترهای کیفی پست لاروهای میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannamei
۲۴. اثر پروبیوتیک Aquastar pond صنعتی بر رشد پست لاروهای میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei)
۲۵. فرآوری و نگهداری میگو با استفاده از ماده متابی سولفیت سدیم درسردخانه های عمل آوری
۲۶. تعیین ترکیب صید ضمنی تورهای ترال میگو در آبهای استان بوشهر، خلیج فارس
۲۷. تحلیلی بر طرح دریابست از دیدگاه صیادان استان بوشهر
۲۸. به کارگیری فیلتر های بیولوژیک در تصفیه پساب مزارع پرورش میگو
۲۹. امکان سنجی اثر عصاره های اتانلی، متانلی، استونی و آبی برگ لیمو بر علیه بیماری ویبریوزیس با عامل باکتریایی ویبریو هاروی
۳۰. تعیین زمان آزادی و دوره فصل صید میگوی ببری سبز در استان بوشهر
۳۱. تاثیر بار باکتریایی ویبریو در استخر بر عملکرد میگوی سفید غربی ( litopeneaus vennamie)
۳۲. اهمیت مطالعه هیستوپاتولوژیک و آماده سازی بافت های میگو برای مطالعات آسیب شناسی
۳۳. ارزیابی تاثیر بادهای غالب بر روی صید میگوهای تجاری استان هرمزگان
۳۴. ارزیابی شرایط آلودگی و بوم شناسی مناطق نوزادگاهی میگو با استفاده از آزمون مولفه های اصلی (خور لافت)
۳۵. ارزیابی روابط غذائی گونه های غالب درمناطق نوزادگاهی میگو خوران هرمزگان (خور های خمیر و لافت)
۳۶. اهمیت کاربرد جلبک های دریایی در تغذیه میگوی پرورشی
۳۷. اثر استفاده از اسیدهای آلی و مکانیسم عمل آنها در تغذیه میگو
۳۸. نقش پروبیوتیک ها در تغذیه میگو
۳۹. مطالعه مولکولی دو گروه مشابه مورفولوژیک میگوی ببری سبز در خلیج فارس با استفاده از نشانگرهای میتوکندیایی و هسته ای: شواهد ژنتیکی جهت معرفی گونه جدید
۴۰. علل و عوامل ایجاد کننده بیماری آبشش سیاه در میگوهای سفید غربی پرورشی استان بوشهر
۴۱. اهمیت ایمنی زیستی در پرورش میگو در استان هرمزگان
۴۲. تکثیر و رها سازی میگوی ببری سیاه (Penaeus monodon) به منظور باز سازی ذخایر در منطقه گواتر- چابهار
۴۳. مطالعه برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب لب شور دریای مازندران در استخرهای پرورشی میگوی وانامی
۴۴. بررسی پلانکتون های جانوری در آبهای ساحلی شهر بندرعباس
۴۵. بررسی کمی (تراکم) و کیفی (ترکیب گونه ای) فیتوپلانکتون های مزارع پرورش میگو
۴۶. پلی هیدروکسی بوتیرات((PHB در سیستم بایوفلاک((Biofloc رویکردی نوین بعنوان بیوکنترلر((Bio controller در سیستمهای نوین پرورشی آبزیان
۴۷. اصلاح نژاد میگو و اهمیت آن در توسعه آبزی پروری
۴۸. روش ترکیبی استخراج DNA از بافت کهنه میگو به هدف تکثیر نشانگر مولکولی
۴۹. اثرات لستین سویا جیره غذایی بر عملکرد رشد و رسیدگی جنسی مولدین میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei)
۵۰. تکثیر گونه های زینتی میگو به عنوان یک فعالیت اشتغال زایی جدید
۵۱. اثر عصاره پلی ساکارید محلول در آب جلبک پادینا (Padina astraulis Hauck) بر فعالیت آنزیم های گوارشی و فراسنجه های بیوشیمیایی میگوی پاسفید غربی (Litopeneaus vannamei)
۵۲. اثر عصاره پلی ساکارید جلبک الوا (Ulva rigida) بر فعالیت آنزیم های گوارشی و فراسنجه های بیوشیمیایی میگوی پاسفید غربی (Litopeneaus vannamei)
۵۳. اهمیت منابع چربی در ترکیب جیره غذایی میگوی سفید غربی در شوری کم
۵۴. تاثیر استفاده ازمکمل های غذایی حاوی اسیدهای ارگانیک بر پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)
۵۵. اثر جیره غذایی حاوی پروپیونیک اسید بر بیان ژن های درگیر در سیستم ایمنی میگوی پاسفید غربی(Litopenaeus vanammei)
۵۶. ضرورت ایجاد بانک های ژن آبزیان، بانک ژن میگو
۵۷. ترکیب و فراوانی گونه های مختلف سخت پوستان در منطقه بوشهر- دلوار
۵۸. اهمیت و کاربرد مدل های رایج ارزیابی ذخایر آبزیان با تاکید بر گونه های تجاری میگو خلیج فارس
۵۹. بررسی و مقایسه اسیدهای چرب در میگوی ببری سبز و دو گونه ماهی (شیر و شوریده) از آبهای خلیج فارس- بوشهر
۶۰. مدیریت اقتصادی و بازاریابی صنعت پرورش میگو در ایران
۶۱. بیماری مزمن سندروم نرمی پوسته در میگوهای سفید غربی پرورشی استان بوشهر
۶۲. ارزیابی و امکان سنجی- پرورش میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) در استخرهای خاکی اراضی شمال شهرستان بهشهر استان مازندران
۶۳. بررسی تاثیر سیستم پرورشی بایوفلاک بر بیان ژن های بافت عضله میگوی سفید غربی ( Litopenaeus (vannamei با استفاده از راهکار پروتئومیکس
۶۴. استفاده از شاخص اکولوژیک ABC در ارزیابی زیست محیطی کانالهای مجاور استخرهای پرورش میگو در خورتیاب
۶۵. بررسی و تعیین نقاط پر تراکم صید میگوی ببری سبز در اعماق مختلف سواحل استان بوشهر
۶۶. پراکنش میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) براساس اندازه گیری طول در اعماق مختلف خلیج فارس (سواحل استان بوشهر)
۶۷. اصلاح شیوه صید میگوی ببری سبز به منظور شکوفایی صنعت صیادی و حفظ محیط زیست دریایی
۶۸. ارزیابی کیفیت رسوبات زیستگاه های میگوی مجاور با سواحل بندر عباس با استفاده از برخی شاخص های اکولوژیک
۶۹. مقایسه خلوص و راندمان تولید فوکوزانتین از جلبک قهوه ای سارگاسوم آنگوستیفولیوم ( Sargassum (angustifolium با استفاده از روشهای اولتراسوند و حلال های آلی
۷۰. اثر سطوح مختلف شوری بر دفاع آنتی اکسیدانی در میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)جوان
۷۱. مقایسه طول وزن و نسبت جنسی میگوی سفید ( Metapenaeus affinis) در سواحل استان خوزستان
۷۲. عملکرد تکثیر و پرورش میگو طی سال 1392 تا 1397
۷۳. بررسی جلبک های دارای پتانسیل شکوفایی در استخر پرورش میگو وانامی (Litopenaeus vannamei)در ساحل فرح آباد (دریای خزر)
۷۴. مکانیسم تنظیم یون ها و مواد معدنی در آب های لب شور برای پرورش میگوی سفید غربی
۷۵. بررسی میزان شاخص ژنتیکی مولدین میگوهای سفید غربی وارداتی مراکز تکثیر استان بوشهر
۷۶. بررسی ژنتیکی مولدین میگوی وانامی مراکز تکثیر چوئبده آبادان
۷۷. مولد سازی میگوی وانامی((Litopenaeus vannamei با استفاده از آب دریای خزر
۷۸. اثر استفاده از ناپلی آرتمیای غنی شده با دو پروبیوتیک Pediococcus pentosaceus و Bacillus subtilis در پست لارو میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) روی شاخص های ایمنی و مقاومت در برابر چالشهای استرس زای محیطی
۷۹. نقش عملیات بهینه برداشت بر کنترل عارضه سرقرمزی در میگوی سفید غربی پرورشی
۸۰. تکثیر و پرورش میگو در ایران
۸۱. پهنه بندی ذخایر میگو با استفاده از تلفیق اطلاعات ماهواره ای و مکانی در آبهای استان بوشهر
۸۲. تعیین مناطق بالقوه صیادی میگو با استفاده از اطلاعات ماهواره ای
۸۳. مقایسه میزان تولید میگوی پا سفید غربی در روش صید لایه ای و معمولی در استخرهای خاکی چوئیده آبادان (خوزستان)
۸۴. فاکتورهای ایمنی میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در مواجه با واکسن ویروس لکه سفید
۸۵. روند رشد میگو وانامی Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) در آب لب شور دریای خزر
۸۶. پایداری صید و ضرورت پیش بینی خطر HABs
۸۷. مزایای پرورش توام میگوی سفید غربی و جلبک اولوا ( Ulva.sp.)
۸۸. نقش پروبیوتیک ها در افزایش سود مزارع پرورش میگو
۸۹. بیماری سفیدی غضله میگوی سفید غربی Litopenaeus vannamei
۹۰. تاثیر پروبیوتیک Basillus subtilis بر پارامترهای رشد و نرخ بازماندگی میگوی سفید غربی در استخرهای خاکی
۹۱. وضعیت پلانکتونهای گیاهی در خور لافت در استان هرمزگان
۹۲. اهداف بازسازی ذخایر میگو در خلیج فارس و دریای عمان و چالشهای پیش رو
۹۳. چالشهای پرورش میگوی کشور در افق 1400
۹۴. ارزیابی مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم و افزایش سطح آب دریا بر صنعت پرورش میگو جنوب کشور
۹۵. جداسازی و شناسایی باکتریهای پاتوژن استخرهای پرورشی و دستگاه گوارش میگوی سفیدغربی(Litopenaeus vannamei)
۹۶. ضرورت برنامه ریزی برای توسعه مشارکت زنان با هدف پایداری منابع و صنایع شیلاتی
۹۷. بررسی حضور سه ویروس WSSV، IHHNV و TSV در میگوهای پرورشی و سخت پوستان وحشی در چوئبده – آبادان
۹۸. مقایسه توده زنده میگو سفید (Metapenaeus affinis) در آب های شمال غربی خلیج فارس طی دو دوره بررسی
۹۹. تخمین عرض منطقه تورکشی تور ترال کف در محاسبه توده زنده لنج های میگو گیر
۱۰۰. غنی سازی غذای میگو با جلبک های دریائی
۱۰۱. برآورد توده زنده و زمان مناسب فصل صید به منظور مدیریت صید میگو در استان هرمزگان
۱۰۲. ذخایر میگو، تالاب ها و مدیریت صید
۱۰۳. ضرورت پایش اثرات مزارع پرورش میگو بر محیط زیست ساحلی
۱۰۴. بررسی روابط مختلف طولی وزنی در میگوی موزی (Penaeus merguiensis) در صیدگاه های آبهای استان هرمزگان
۱۰۵. کاربرد استفاده از پری بیوتیک در آبزی پروری میگو و سخت پوستان
۱۰۶. تعدیل کشند قرمز در مزارع پرورش میگو
۱۰۷. شناسایی تک یاخته های میکروسپوریده در مولدین میگوی سفید غربی ( Litopenaeus vannamei) به روش بافت شناسی
۱۰۸. پویایی شناسی جمعیت میگوی موزی (Penaeus merguiensis) در صیدگاه های استان هرمزگان
۱۰۹. به گزینی و اصلاح نژاد میگوی پرورشی با تکنیک های پیشرفته ژنوتایپینگ و نقشه برداری ژنوم
۱۱۰. مروری بر پرورش ارگانیک میگو، شرایط و استانداردها
۱۱۱. ارزیابی خطر فاکتور های فیزیکی و شیمیایی آب استخر های پرورش میگوی سایت تیاب هرمزگان بعنوان عامل مستعد کننده بیماری ویروسی لکه سفید میگو (WSD)
۱۱۲. اساس تکنولوژی بیوفلاک (توده ساز زیستی): تنظیم نسبت کربن به نیتروژن
۱۱۳. مروری بر مدیریت تغذیه میگوی وانامی و اثر آن بر کیفیت آب مزراع پرورشی
۱۱۴. استخراج آستاگزانتین از ضایعات میگو پاسفید ( ( Litopenaeus vannamei با تلفیقی از روشهای میکروبی و شیمیایی
۱۱۵. بررسی وضعیت عوامل غیر زیستی در آب ورودی،کانالهای آبرسان و استخرهای پرورش میگوی وانامی (Litopeneus vannamei) در چوئبده آبادان
۱۱۶. استخراج کیتوزان از ضایعات میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) با استفاده از روش میکروبی
۱۱۷. مقایسه روش آنزیمی و شیمیایی جهت هیدرولیز ضایعات میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei)
۱۱۸. تناسب جایگزینی خوراک میگوی سفید غربی با توده های زیستی در سیستم پرورشی با تعویض آب محدود
۱۱۹. بررسی غلظت فلزات سنگین در آب ورودی به استخرهای پرورش میکوی وانامی (Litopeneus vannamei) در چوئبده آبادان
۱۲۰. وضعیت شاه میگوی آب شیرین در ایران و اهمیت آن در آبزی پروری
۱۲۱. الزامات پرورش میگو در مناطق آلوده به ویروس لکه سفید

اخبار مرتبط با کنفرانسها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره های جدید ژورنال

پشتیبانی