ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: تهران - انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين
سال برگزاری: 1394    تعداد صفحات: 1228
تعداد مقالات کنفرانس: 152  تعداد مشاهده چکیده: 32402
کد COI این کنفرانس: ISCONF01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 255 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 1

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

نمایش و دانلود مقالات PDF اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آلودگی های آبی و روش های نوین تصفیه بیولوژیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آیدا شهریاری - مجید رمضانی سربندی - انسیه طاهری - محمدرضا شریفی فدیجی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. اثر آبیاری تابستانه و پوشش مالچ بر عملکرد کلاله خشک زعفران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین کریمی سه قلعه - حسین انصاری - علی نقی بیضایی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. اثر آنتراسن بر تغییرات مورفولوژیکی و آناتومیکی گیاه یونجه(Medicago sativa)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا جعفری - مریم خوش سخن مظفر - الهه وطن خواه
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. اثر خاک ورزی حفاظتی بر ضریب چسبندگی و پیوستگی خاکدر رطوبت های مختلف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی زارعی - نعمت دوستی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. اثر ساکارز و تیمارهای هورمونی در تولید گل از جوانه جانبی ساقهگلدهنده بنفشه آفریقایی (Saintpolia ionanta )در محیط کشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه عباسی - حسین مرادی - ولی اله قاسمی عمران
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. اثر محلول اسمزی بر جوانه زنی و استقرار گیاهچه Bromus tomentellusدرشرایط دمای بحرانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالعظیم بهادری - فرزاد شریف زاده - شهلا بهرامی - احسان یونسی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. اثر پروبیوتیکها بر روی کلسترول و دیابت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه ایرانمنش - هاله حدائق - ماندانا سادات مجابی - فاطمه حاجی کریمی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. اثر کودهای فسفاته بر عملکرد و جذب عناصر ریزمغذی در گندم ( Triticumaestivum )رقم پیشتاز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افسانه باسره - احسان یونسی - عبدالعظیم بهادری - شهلا بهرامی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. اثر گیاه علف چشمه (Nasturtium officinale) بر تصفیه آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام سلطانی پور - علیرضا سردشتی - محمدحسین سنگتراش
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. اثرات اقتصادی و اجتماعی طرح های هادی روستاییبخش نازلو چای شهرستان ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریده خدایی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. اثرات دما و پرایمینگ بر استقرار گیاهچه Bromus tomentellusدر محیطکشت گلدان تحت شرایط دمای پایین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالعظیم بهادری - فرزاد شریف زاده - شهلا بهرامی - احسان یونسی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. ارتباط بین تغییرات شوری خاک و برخی شاخص های پوشش گیاهیدر اکوتون خشک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نجمه کرد - عادل سپهر - کمال الدین ناصری - وحید حسینی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم آتی بر مشخصه های خشکسالی هواشناسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب نادری - شهین تبوزاده - علی محمد آخوند علی - عادل دحیماوی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. ارزیابی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی ژنوتیپ های گندم نان درشرایط دیم و آبیاری تکمیلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره امامی - مراد میرزایی - یاسر قمری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. ارزیابی تأثیر تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی 6رقم یونجه در استانخوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود شاهی کوتیانی - محمدحسین قرینه - احمدعلی شوشی دزفولی - سیامک کلانترهرمزی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. ارزیابی توابع انتقالی مختلف در برآورد منحنی رطوبتی یک خاکسیلتی-لوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایمان نیک روش - سعید برومندنسب - هادی معاضد - عبدعلی ناصری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. ارزیابی رابطه درجه حرارت برگ و عملکرد سویا با محلول پاشی رویو سالیسیلیک اسید تحت تنش کم آبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب زارعی - جهانفر دانشیان - علی خورگامی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. ارزیابی راندمان کاربرد آب آبیاری در حوضه دریاچه ارومیه(مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا جمالی - سینا بشارت - مهدی یاسی - افشین امیرپور دیلمی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. ارزیابی شاخص های طراحی سد بوستان در کنترل و مدیریت سیلاببه کمک مدلHEC-HMS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه قلی نژاد - عبدالرضا ظهیری - سیدمحمد حسینیه - میثم سالارجزی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. ارزیابی صفات مرفولوژیکی مقاومت به زنگ زرد در لاین های پیشرفتهگندم فلات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیما راد - حسن سلطانلو - ساناز رمضانپور - خلیل زینلی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. ارزیابی و پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت دیلم براساس شاخص SAR بااستفاده از تکنیکGIS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید مهدی موسوی - علی فرزادیان - بهرام امیری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. ارزیابی کاربرد مدل تجربی EPMدر برآورد میزان رسوب دهی حوزه های آبخیز(مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شعبانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. استرپتومایسس ها، گوهرهای ارزشمند خاکزی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افسانه برموز - غلامحسین شهیدی بنجار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. امنیت غذایی رویکردی در جهت توسعه پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فضل اله پژواک - صادق رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. امکان سنجی استفاده از آبهای فسیلی در فضای سبز شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید رمضانی سربندی - محمدرضا شریفی فدیجی - آیدا شهریاری - انسیه طاهری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. امکان سنجی درجه بندی کمی و کیفی قارچ خوراکی Agaricus bisporusبا استفاده از پردازش تصویر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی آل صفور - عباس معلمی اوره
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. بررسی آثار زیست محیطی کودهای بیولوژیکی در بخش کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم صفوی گردینی - امیرعلی بزرگی - معصومه دلبری - عباس شیبانیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. بررسی آماری ارتفاع برش، سرعت پیشروی، و عملکرد زمینهای متفاوت بر تلفاتکمباین کردستان (k130 )

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سلیمان رشه - ولی رسولی شربیانی - کامل قادرنژاد
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. بررسی اثر آسکوربیک اسید و متیل جاسمونات بو عملکرد و اجزای عملکرد علوفه سورگوم تحت تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده جعفری - حسن فرح بخش
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. بررسی اثر سطوح مختلف شوری خاک بر صفات فیزیولوژیکی گیاهچه هایکنار.( Ziziphus mauritiana & Z. spina-christi )

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالعلی حسامی - لیلا بازدار - ملک حسین شهریاری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. بررسی اثر سطوح مختلف شوری خاک بر صفات مورفولوژیکی گیاهچه هایکنار.( Ziziphus mauritiana & Z. spina-christi)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالعلی حسامی - لیلا بازدار - ملک حسین شهریاری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. بررسی اثر قارچ های میکوریزا و تنش خشکی بر روی برخی از صفات مورفولوژیکیرشد گیاه ذرت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد افکاری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. بررسی اثر مواد نیتروآروماتیک موجود در پسابهای صنعتی بربرخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه تربچه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه غلامیان - سردار کشتار - محمداسماعیل امیری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. بررسی اثرات زیست محیطی سده بتونی سپیدرود


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه ستوهیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. بررسی اکومورفولوژیکی گیاه Sporobolus arabicusدر مراتعسواحل استان بوشهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه غلامیان - سردار کشتار - محمداسماعیل امیری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیک کرچک تحت تاثیر باکتری های محرکرشد، کود نیتروژن و کود گوگرد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سکینه قاسمی - سیدمحسن موسوی نیک - زهرا آذرشریف
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. بررسی تأثیر کاربرد استفاده از ورمیکمپوست و ویناس بر خاصیتآبگریزی خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کامران رضایی - کامران محسنی فر - علی غلامی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بررسی تاثیر تنش خشکی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزایعملکرد کلزا رقم هایولا در منطقه بیله سوار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد افکاری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. بررسی تغییر رنگ قارچ خوراکی Agaricusbisporusدر سه دمای مختلف با استفاده ازپردازش تصویر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی آل صفور - عباس معلمی اوره - مرضیه السادات حسینی الهاشمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. بررسی تغییرات هوا ، اقلیم و تاثیرات زیست محیطی پیامدآن – مطالعهموردی دشت شیرآمین-شهرستان عجب شیر-استان آذربایجان شرقی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عادل افخمی نهند
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. بررسی تغییرات کیفیت آب رودخانه میناب استان هرمزگان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی مرادی - ام البنین بذرافشان
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. بررسی تفاوت اساسی سیستم جدایش و خرمن کوبی کمباین کردستان (k130)باکمباینهای معمولی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سلیمان رشه - ولی رسولی شربیانی - کامل قادرنژاد
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. بررسی تنوع مولکولی موجود در برخی نژادهای بومی گندمهای ایرانی بااستفاده از نشانگرISSR

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرش اسلامی - محمدهادی پهلوانی - خلیل زینلی نژاد - محمد اسماعیل زاده مقدم
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. بررسی توان لرزه زایی گسل ها و بر آورد تلفات انسانی ناشی از زلزله درمناطق شهری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یاسمن دروی پور - فائزه سالمی - پرناز کریمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. بررسی توانمندی سازی زنان روستایی در جهت توسعه مناطق روستاییشهرستان جویبار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا احمدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. بررسی خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک در توسعه اشکال گالیمنطقه مورد مطالعه: حوضه شورلق سرخس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی بهشتی قله زو - عادل سپهر - سیدرضا حسین زاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. بررسی خواص فیزیکی ماش در رطوبت های مختلف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نعمت دوستی - مصطفی زارعی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. بررسی خواص فیزیکی گاودانه در رطوبت های مختلف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نعمت دوستی - مصطفی زارعی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. بررسی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از RSو GIS(مطالعه موردی:حوضه چهل چای استان گلستان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم صادقی اصل - کریم سلیمانی - کاکا شاهدی - مشهدقلی مارامایی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. بررسی سمیت دو حشره کش ایمیداکلوپراید و پروتئوس روی شته مومیBrevicoryne brassicae L.(Hemiptera: Aphididea)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سودا دادرس - کیخسرو امامی - شهرام آرمیده - محمدحسن صفرعلیزاده
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. بررسی سمیت دو حشره کش موونتو و پروتئوس بر روی سفید بالک گلخانهTrialeurodes vaporariorum Westwood(Hom.: Aleyrodidae)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیخسرو امامی - اروج ولیزادگان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. بررسی سمیت دو حشره کش موونتو و پروتئوس بر روی شته مومی کلمBrevicoryne brassicae L.

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیخسرو امامی - اروج ولیزادگان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. بررسی صفات مرتبط با عملکرد دانه در ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس 704با استفاده از تجزیه به عامل ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صفر نصراله زاده - حسن دهقانیان - بهنام طهماسب پور
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. بررسی عوامل فرسایش خاک و کنترل آن در دشت شیرآمین-شهرستان عجب شیر-استان آذربایجان شرقی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عادل افخمی نهند
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. بررسی فلوریستیک استان بوشهر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه غلامیان - سردار کشتار - محمداسماعیل امیری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. بررسی محیط های مختلف کشت بافت گیاه بنفشه آفریقایی تحت تاثیرمیدان مغناطیسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه رحمتی نیا - حسین مرادی - ولی اله قاسمی عمران
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. بررسی میزان جذب عناصر غذایی در گیاه دارویی مریم گلی کبیر (Salvia sclarea L)با مصرف کود اوره تحت شرایط تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه منصوری - بهلول عباس زاده - پژمان مرادی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. بررسی نقش آتش سوزی در اکوسیستم جنگل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی بهروش - عاطفه مهدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. بررسی نقش آموزش مدرسه درمزرعه( Farmer.Field.School)درتوانمندسازی کشاورزان زیرحوضه سدالبرز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا احمدی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. بررسی نقش عوامل طبیعی و انسانی در بروز زمین لغزش های لاهیجان دراستان گیلان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد ستوهیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. بررسی نقش کاربری اراضی بر رسوب دهی حوزه های آبخیز(مطالعه موردی: حوزه آبخیز دریاچه نمک)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شعبانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. بررسی و مقایسه خواص آنتی اکسیدانی رزمارینیک اسید در گیاه. Mellissa officinalis Lیا بادرنجبویه در دوره های رویشی و زایشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه محمدی فیروزجایی - خدیجه کیارستمی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. بررسی و مقایسه میزان باد بردگی سم در سه نوع نازل مختلف بااستفاده از الگو سنج افقی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی شمسی گوشکی - مجید دولتی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. بررسی واکنش خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه 4رقم گندم نان بهکاربرد علفکش متریبوزین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شاهی کوتیانی - محمدحسین قرینه - سیامک کلانترهرمزی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. بررسی کارآیی گیاه پالایی در حذف هیدروکربن های نفتی از خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالکاظم نیسی - سودابه پورفداکاری
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. تأثیر آپومیکسی بر روی ژنوتیپ های میوه گردو (.Juglans regia L )درشهرستان خلخال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی حکمی کزج - سعید پیری پیرایواتلو - هادی ذبیحی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. تأثیر عملیات باغداری طولانی مدت بر شاخصهای شوری و قلیایی درمنطقه نیمه خشک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا امیرپور - سالار رضاپور
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. تأثیر مقادیر مختلف کانی زئولیت بر اصلاح خاصیت آبگریزی خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کامران رضایی - کامران محسنی فر - علی غلامی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. تأثیر هیومیکاسید بر خصوصیات میوه و عملکرد دو رقم طالبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالعظیم بهادری - افسانه باسره - احسان یونسی - شهلا بهرامی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. تاثیر آلودگی محیطی بر آینده بشر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:انسیه طاهری - آیدا شهریاری - محمدرضا شریفی فدیجی - مجید رمضانی سربندی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. تاثیر باکتری تیوباسیلوس نئاپولیتانوس (Thiobacillus neapolitanus)درافزایش فراهمی آهن در ورمیکمپوست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه رهبر شیراز - محمدعلی بهمنیار - بهی جلیلی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. تاثیر تغییر اقلیم بر عملکرد محصولات کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمزه میری - یاسین نوروزی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. تاثیر تنش خشکی و کود شیمیایی و کود آلی بر عملکرد اندام هوایی واسانس مریم گلی کبیر (Salvia sclarea L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه منصوری - بهلول عباس زاده - پژمان مرادی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. تاثیر تیمارهای مختلف کودی بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه روناس درشرایط شور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن زینلی - محمدجواد روستا
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. تاثیر تیمارهای مختلف کودی بر رشد و عملکرد گیاه روناس در شرایط شور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدجواد روستا - مهدی کریمی زارچی - ولی سلطانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. تاثیر تیمارهای مختلف کودی بر میزان عناصر غذایی در برگ گیاه روناسدر شرایط شور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدجواد روستا - حسین زینلی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. تاثیر زایلیتول بر خصوصیات رئولوژیکی پنیر پروسس کم چرب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا دلیی - سجاد پیرسا - توحید جهانگشایش
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. تاثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری و تلقیح با قارچ میکوریز برعملکرد گندم رقم چمران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه پژهان - محمد جواد روستا - سید علی ابطحی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. تاثیر شکلهای شیمیایی آهن بر روی تعدادی از سری خاکهای استانگلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا نوده شریفی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. تاثیر موسیلاژ دانه شاهی به عنوان جایگزین چربی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست کم چرب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا دلیلی - فریبا زینالی - امیر آقازاده
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. تاثیر هالوپرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی بذور کاسنی تلخ(Cichorium intybus L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی حکمی کزج - رقیه منصوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. تاثیر کاربرد کودهای نیتروژنه و فسفره بر رنگدانه های گیاه روناس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدجواد روستا - حسین زینلی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. تاثیر کود های های آلی در بستر کشت بر غلظت نیتروژن در اندامهوایی نشاء گوجه فرنگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره امامی - مراد میرزایی - یاسر قمری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. تاثیرتیمارهای مختلف در شکست خواب و جوانه زنی بیوتیپ هایمختلف بذور سس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نورعلی مهماندوست
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. تحلیل اثرات خشکسالی بر مدیریت منابع آب قابل استحصال در دشت های خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریدون رادمنش - جمیل جلالی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. تحلیل مولفه های موثر بر مدیریت آب کشاورزی در استان مازندران ازدیدگاه کشاورزان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عفت معصومی گرجی - یاسر فیض آبادی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. تحلیلی بر راهبردهای گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT( نمونه موردی : تفرجگاه بند ارومیه)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحرناز مسبب اسماعیلی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. تحلیلی برجایگاه شهرک های گلخانه ای در توسعه بخش کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین کوهستانی - سمیرا حبیب نژاد لوجندی - رحمان صالحی تپوک
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. تعیین حداکثر عمق کف شکنی چاههای کشاورزی به عنوان مدیریتمنابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت بوشکان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا وصالی - شیوا فرجادیان - علیرضا قلمبر - چابر مظفری زاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. تعیین میزان همبستگی بین ECو فاکتورهای شیمیایی آب رودخانهکارون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حکیمه عیسی پورخزینه - حیدرعلی کشکولی - داوود خدادادی دهکردی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. تعیین کارایی مصرف آب با سطوح مختلف آبیاری در کشت لوبیا چشم بلبلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس ملکی - نگار اثنی عشری - افسانه عالی نژادیان
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. تغییرات انتی اکسیدانی در گیاهBrassica oleracea 1.cv.saccataتحت تنش با فلز سنگین کادمیوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه برجیان - مریم خوش سخن مظفر - معصومه خسروی رینه
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. تغییرات فیزیولوژی در نهال Populus euramericana 561.41تحتتاثیر غلظتهای مختلف سرب در خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه السادات امامی - مسعود طبری کوچک سرایی - نادر بهرامی فر - آزاده صالحی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. جایگاه شهرک های صنعتی در توسعه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین راحلی - سمیرا حبیب نژاد لوجندی - رحمان صالحی تپوک
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. جایگاه و نقش صنایع تبدیلی در توسعه مناطق روستایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا حبیب نژاد لوجندی - رحمان صالحی تپوک - حسین کوهستانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. دیدگاه جامعه میزبان در مورد اثرات گردشگری روستایی(نمونه موردی : روستای قاسملو, ارومیه)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ژیلا شاهویردی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. دیدگاه دانشجویان رشته جغرافیا در باره مکان یابی گردشگری در شهرستانارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا سلیمانی - ژیلا شاهویردی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. رنگ وسیستم های رنگی در صنایع غذایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی آل صفور - عباس معلمی اوره
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. رهیافت های افزایش کارآفرینی زنان روستایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آیلین ابراهیم پور - افسانه فرزین پور - زهرا اسماعیل پور - افسانه شاهین فر
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. روش های مختلف استخراج موسیلاژ بامیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا دلیلی - سجاد پیرسا - توحید جهانگشایش
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. روشهای مختلف حذف نیترات از آبهای آشامیدنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سودابه پورفداکاری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. ریزگرد، محیط زیست، استان لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه صادقی فر - سمیرا آذربانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. سفره آبهای زیر زمینی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یاسمن دروی پور - فائزه سالمی - پرناز کریمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. سنجش آفلاتوکسین های تولیدی قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس بر رویبستره بادام زمینی و برنج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یونس چنگایی - مصطفی درویش نیا - عیدی بازگیر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. سنجش دیدگاه روستائیان در مورد مدیریت سیلاب در دهستان نازلوچای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریده خدایی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. شناسایی برخی از گیاهان دارویی منطقه انجیرلو شهرستان بیله سوار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرام عزیزی - ایوب رزمجو - مجید رستمی ینگحه - فرامرز یقینی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. شناسایی صفات کیفی موثر بر قیمت پرداختی مصرف کننده: مطالعه موردیپرتقال در شهرستان آمل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد خنکدار - سیدمجتبی مجاوریان - سیدعلی حسینی یکانی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. شناسایی قارچ های آسپرژیلوس موجود بر روی جیره غذایی طیور درشهرستان خرم آباد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یونس چنگایی - مصطفی درویش نیا - عیدی بازگیر
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. ضرورت آموزشهای فنی و حرفه ای بر توسعه مهارتهای زنانروستایی(گامی در راستای توسعه روستایی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه مرادحاصلی - همایون فرهادیان
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. فرآیند استخراج موسیلاژ دانه به، و تاثیر آن بر خصوصیات حسی ماست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایمان یزدانی - سجاد پیرسا - رضا دلیلی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. فرآیند استخراج موسیلاژ گیاه بامیه و تاثیر آن بر خصوصیات حسی ماست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا دلیلی - سجاد پیرسا - امیر آقازاده
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. فرسایش آبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد ستوهیان - همیلا عاشوری - فیروزه نژند - فاطمه یوسف زاده
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. مدیریت پایدار منابع خاک با رویکرد کشاورزی حفاظتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر خوش سیمای - عبدالعظیم آجیلی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. مروری بر روشهای بازدارنده از واکنش قهوهای شدن آنزیمی در محصولاتبرش خورده تازه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی آل صفور - عباس معلمی اوره - مرضیه السادات حسینی الهاشمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. مقایسه اقتصادی کود بیولوژیک وکود شیمیایی در کشت شنبلیله


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اصغر عابدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. مقایسه دقت روش های مختلف تجربی و مدل شبکه عصبی مصنوعی دربرآورد دبی حداکثر لحظه ای (مطالعه موردی: ایستگاه تنگاب فیروزآباد)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شعبانی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. مقایسه دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر ریزمقیاس سازی فراکتالیدرجه حرارت (مطالعه موردی: مشهد)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیما تاج آبادی - بیژن قهرمان - علی نقی ضیایی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. منشایابی رسوبات آبی با استفاده از سنگشناسیدر حوزه آبخیز نوده گناباد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد حدادیان سنو - مهدی بشیری - علی گلکاریان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. مکان یابی بیمارستان در شهرستان اردبیل با استفاده از مدل GIS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا سلیمانی - فریده خدایی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. مکان یابی مساجد شهرستان ارومیه با استفاده از روش AHPو GIS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا سلیمانی - سحرناز مسبب اسماعیلی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. نقش آلایندگی پساب های شهری بر آلودگی خاک های کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا شریفی فدیجی - انسیه طاهری - آیدا شهریاری - مجید رمضانی سربندی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. نقش تولید محصول زیره در بهره وری کشاورزی استان کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا شریفی فدیجی - مجید رمضانی سربندی - انسیه طاهری - آیدا شهریاری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. نقش شهرک های صنعتی در توسعه اقتصادی و کشاورزی روستاها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین کوهستانی - لیلا مومیوند
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی مناطق روستاییدهستان مرحمت آباد میانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امامعلی عاشری - فریده خدایی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. نقش گیاه Capparis spinosaدر تثبیت خاک در استان بوشهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه غلامیان - سردار کشتار - محمداسماعیل امیری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. پایش و پهنه بندی خشکسالی استان بوشهر بااستفاده از شاخص RIA

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین محمدزاده - حسین ضمیرنیک - امرالله افراسیابی - قیصر علیزاده عادل
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. پرتقال ایران در کدام بازارهای هدف صادراتی فرستاده شود؟

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمجتبی مجاوریان - مهرداد خنکدار - سیدعلی حسینی یکانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. پیامدهای مهاجرت فصلی خانوارهای روستایی بر مشارکت آنها در توسعهروستا (مطالعه موردی: دهستان دبیران- استان فارس)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عذرا خورسند
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. کارآفرینی راهکاری جهت توسعه اشتغال زایی روستایی کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین کوهستانی - رحمان صالحی تپوک - سمیرا حبیب نژاد لوجندی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. کارایی دانه بندی رسوب در منشأیابی رسوبات آبی حوزه آبخیز نوده گناباد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد حدادیان سنو - مهدی بشیری - علی گلکاریان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. کاربرد باکتریهای محرک رشد بر خصوصیات جوانهزنی بذرهای کلزا تحت تنش شوری(Brassica napus L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالعظیم بهادری - شهلا بهرامی - افسانه باسره - مریم یونسی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. کاربرد ترکیبات سالم در تکنولوژی پس از برداشت محصولات باغبانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا آذرشریف - محمدرضا اصغری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. کشاورزی ارگانیک راهبردی در جهت توسعه پایدار کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فضل اله پژواک - صادق رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 7
پشتیبانی