آقای محمد حسن پور

Mohammad Hasanpour

ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179449)

55
41
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی