اطلاعات کنفرانس

سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه

محل برگزاری: شیراز
تاریخ برگزاری: 30 تیر 1401
تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401
تعداد صفحات: 10329
تعداد مقالات :781
نمایش مقالات: 130303
شناسه ملی این کنفرانس: HUDE03
نویسندگان مشارکت کننده: 1,467 پژوهشگر

مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه

نتایج 1 تا 50 از مجموع 781