آقای دکتر فرهاد بابائی

Dr. Farhad Babaie

Researcher ID: (374425)

2
2
2
1
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

تالیفات

  • کتاب تاثیرات صفویان (انتشارات دانش و سنجش) - 1401 - فارسی
  • کتاب زخم شمشیر (انتشارات فرهوش) - 1400 - فارسی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

  • نفر دوم مسابقات پژوهشگر برتر بانک ملی ایران (1401)