آسیب شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون سپاری خدمات شهری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 326

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HUDE03_771

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به دنبال بررسی آسیب شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برونسپاری خدمات شهری می باشد. برونسپاری بسته به نحوه به کارگیری و مدیریتآن، مزایا و معایب فراوانی دارد. برخی از این مزایا عبارتاند از تمرکز بر فعالیت های اصلی که از ارزش افزوده بالاتری برخوردارند، به کارگیری مطلوبدارایی ها و درنهایت بهبود مشتریان و ... از سوی دیگر این امر با خطراتی نیز مواجه است که احتمال کاهش رضایت مشتریان یکی از آنهاست.درصورتیکه پیمانکاران از تجربه کافی برخوردار نباشد یا رفتار مطلوبی با مشتریان نداشته باشند، این موضوع میتواند باعث کاهش خریدهای آیندهمشتریان از تولیدکننده گردد. سازمان ها به دلایل مختلفی نسبت به برون سپاری فعالیت های خود اقدام می نمایند که این دلایل عموما خوشبینانه است کهدر این صورت زوایای منفی برونسپاری در نظر گرفته نشده یا با دیده اغماض به آن نگریسته می شود؛ که این باعث می گردد. پس از مدتی از اجرایبرونسپاری موافقین آن را تبدیل به مخالفین آن مینماید. بنابراین، میتوان گفت در تدوین راهبردها، مطلوب آن است که نظام برونسپاری خدمات شهریبا بهره گیری از قوتهای درونی و افزایش فرصتها، از عوامل درونی و بیرونی محیط، استفاده لازم را ببرد. همچنین لازم است نظام برونسپاری خدمات شهریدر صورت امکان راهبردهایی برای کاهش اثرات منفی تهدیدها تهیه و تدوین کند.

نویسندگان

مهدی اسحاقی

کارشناسی ارشد، عمران، گرایش سازه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

محمد فدایی

کارشناسی ارشد، حسابداری، موسسه آموزش عالی پارسا، بابلسر، ایران

محمد احمدی

کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی علامه امینی، بهنمبر، ایران

مجید سیفی

کارشناس، مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر، واحد ۵، مازندران، ایران

اسماعیل شجاع

کارشناسی ارشد، رشته جغرافیا، گرایش برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، نور، ایران