مقالات دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک، دوره 28، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 6 اسفند 1398 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 585