آقای احسان روحی

Ehsan Rouhi

دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186275)

17
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی