مقالات دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک، دوره 24، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 2 آبان 1396 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 648