مجله ادیان و عرفان

Religions and Mysticism

مجله ادیان و عرفان آماده پذیرش مقاله در حوزه های تاریخ ادیان، ادبیات عرفانی و تصوف، دین پژوهی و رویکردهای آن، مطالعات مقایسه ای ادیان و عرفان، دین و اخلاق، دین و اسطوره، دین و محیط زیست، دین و توسعه است.

مقاله ها باید مساله محور و حاصل پژوهشی بدیع باشند. هدف مجله آن است که یافته های تازه و جدید پژوهشگران حوزه ادیان، عرفان، دین شناسی و الهیات را در معرض داوری مخاطبان خود بگذارد تا پژوهش های خرد در فرآیند نقد و ارزیابی جامعه علمی، هم افزایی یابند و بستر مناسب برای تحول علوم انسانی را فراهم سازند.

در راستای تخصصی نمودن نشریه مقالات و بررسیها، تاسیس مجله تخصصی ادیان و عرفان ( مقالات و بررسیها ) با درجه علمی - پژوهشی از سوی کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم - تحقیقات و فناوری در تاریخ ۱۳۸۸.۷.۲۷ طی ابلاغیه ۳/۱۱/۱۲۱۵ اعلام گردید.