دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی

Journal Encyclopedia of Economic Law

اولین شماره مجله دانش وتوسعه در بهمن ماه سال ۱۳۷۳ به چاپ رسید و سرانجام پس از مدتها تلاش بی وقفه و پی گیر مدیر مسئول، سردبیر و سایر دست اندرکاران محترم، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ مجله موفق به اخذ درجه علمی-پژوهشی از کمیسیون محترم بررسی نشریات علمی کشور گردیده است . مجله علمی- پژوهشی دانش و توسعه پس از گذشت حدود بیست سال از زمان انتشار تاکنون تعداد قابل توجهی مقالات علمی – پژوهشی در حوزه علوم مختلف از جمله اقتصاد ، مدیریت، علوم سیاسی، حسابداری و حقوق ایران و جهان را منتشر نموده است و از این جهت نقش بسزایی را در ارتقای سطح مطالعات علمی پژوهشی کشور ایفا نموده است. با توجه به مصوبات کمیسون محترم بررسی نشریات علمی پژوهشی کشور مبنی بر تفکیک مجلات و حرکت در جهت تخصصی شدن آنها، اخیرا اعضای محترم هیات تحریریه با توجه به آنکه هر مجله علمی پژوهشی به ازا هر۵ سال سابقه می تواند یک عنوان مجله جدید دیگر نیز منتشر نماید، تصمیم گرفتند تا امر فوق را اجرائی نمایند. لذا پس از طرح و بررسی مساله در جلسات متعدد واخذ موافقت از کمیسیون محترم بررسی نشریات علمی کشور، مقرر گردید تا مجله دانش و توسعه پس از این ضمن حفظ امتیاز علمی خود، با سه عنوان جدید علمی – پژوهشی، به شرح زیر منتشر گردد. ۱- مجله دو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای، با سردبیری آقای دکتر مصطفی سلیمی فر ۲- مجله دو فصلنامه اقتصاد پولی مالی، با سردبیری آقای دکتر محمود هوشمند ۳- مجله دو فصلنامه اقتصاد حقوقی با سردبیری آقای دکترحسین صابری لذا ار کلیه ی دانش پژوهان، دست اندرکاران و فرهیختگان جامعه علمی کشور که در زیمنه های مختلف علوم اقتصادی صاحب نظر واحیانا دارای مقاله می باشند، دعوت می¬شود تا با ارسال مقاله خود به سامانه مجلات علمی دانشگاه، ما را در پیشبرد اهداف علمی کشور و جامعه اسلامی یاری فرمایند.

حوزه و تخصص نشریه

حوزه مجله دانشنامه حقوق اقتصادی ، علوم انسانی را شامل میشود . این مجله مقالات تخصصی در زمینه علوم اقتصادی که به نحوی با قوانین مختلف مانند: حقوق و قوانین مصرف کننده، تولید کننده، تجارت، بازار، کالا، ارز، بانک، و... مرتبط باشد را مورد ارزیابی و پذیرش قرار میدهد .

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)