آقای دکتر صادق سلیمی

Dr. Sadegh Salimi

دانشیار ، گروه حقوق بین الملل کیفری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (288979)

1
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی