ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات کنفرانس فیزیک ایران 1385

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: شاهرود - دانشگاه صنعتی شاهرود, انجمن فیزیک ایران, انجمن فيزيك ايران, دانشگاه صنعتي شاهرود
سال برگزاری: 1385    تعداد صفحات: 913
تعداد مقالات کنفرانس: 240  تعداد مشاهده چکیده: 352500
کد COI این کنفرانس: IPC85
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 501 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 12

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های کنفرانس فیزیک ایران 1385

نمایش و دانلود مقالات PDF کنفرانس فیزیک ایران 1385

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آشکارسازی و بررسی ساختار طوفانهای تندری به کمک اطلاعات تابش سنج مایکروویو پیشرفته AMSU-B

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدسعید سیوف جهرمی - ابوالحسن غیبی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آنالیز عنصری مرکب های به کار رفته در دست نوشته های دوره قاجاریه با استفاده از میکروسکوپ روبشی پروتون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود آقاعلی - فرهاد خسروی - پروین اولیائی - علی باقی زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. اثر آلایش اتم تیتانیم و تعداد تقارن های بلوری روی خواص اپتیکی ترکیب Pb(Zr1-xTix)O3

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد باعدی - سیدمحمد حسینی - احمد کمپانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. اثر الکترونهای تشدیدی بر انتشار سالیتونهای یون – صوت در پلاسماهای غیر ماکسولی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین حکیمی پژوه - حسین عباسی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اثر ایزواسپین بر شعاع باری پروتون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید امیرفخریان - مهدی پورمحمدی - علی اکبر رجبی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. اثر برهمکنش فوق ریز در جرم مزون ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی پورمحمدی - مجید امیرفخریان - علی اکبر رجبی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. اثر تابش لیزر فروسرخ تپی TEA CO 2 برخواص ثبت آشکارساز ردپا هسته ای پلی کربنات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پرویز پروین - بابک ژاله - مهران طاهری - زهرا زمانی پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. اثر تداخل کوانتومی دمش غیر همدوس در کنترل سرعت گروه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی صحرایی - محمد محمودی - رضا همتی - حبیب تجلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. اثر توزیع شارهای مختلف ورتکسها بر پتانسیلهای گروه پیمانه ای SU(4)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهنوش رفیع بخش - صدیقه دلدار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. اثر جایگزینی Ce روی خواص ابررسانایی RuGd2-xCexSr2Cu2O10-δ (Ru-1222)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حنیف هادی پور - دانیال صبری - محمد اخوان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. اثر زوج یونها بر روی رفتار زمانی لیزر فیبر نوری اغشته به اربیوم در مدل غیر همگن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرام کیوانی نیا - معصومه کارور - علیرضا بهرامپور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. اثر ساختار ریز بر طیف گسیل خودبخودی وجذب - پاشندگی اتم چهار ترازی در بلور فوتونیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید واحد - صمد روشن انتظار - حبیب تجلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. اثر میدان مغناطیسی بر ظرفیت گرمایی شیشه ها در دمای پایین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا اکبری - عبدالله لنگری - درو بودا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. اثر میدان گرانشی بر رفتار دینامیکی الگوی جینز - کامینگز در رژیم پاشنده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید محمدی - محمدحسین نادری - محمود سلطانی الکتاب
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. اثر هال و تغییر علامتضریب هال درحالت بهنجار و آمیخته سیستم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی طاهری - محمد اخوان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. اثرتابش الکترون بر ساختار شبکه لایههای نازک CdS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی جلیل پیران - غضنفر میرجلیلی - سیدمحمدعلی صالحی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. اثردمش غیرهمدوس درطیف جذبی و پاشندگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد محمودی - مصطفی صحرایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. اثرفشارو توان بر مشخصات لایه های کربن _ مس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طیبه قدس الهی - محمدعلی ساقی - عزیزاله شفیع خانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. احتمال بروز پدیده کندو در مطالعه سیستماتیک ترکیبات بین فلزی عنصر گادلینیم بابیسموت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد یزدانی - محسن صالح کوتاهی - سوران نبوی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. احتمال های گذار شبه ذرات داغ در ابررسانای موج -d


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی شاهزمانیان - حسن ربانی خوراسگانی - نادیا سلامی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. افزایش گسیل اپتیکی چاههای کوانتومی InGaNAs/GaAs تحت تاثیر عملیات حرارتی سریع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح اله امیری - حمید هراتی زاده - پراولاف هولتز
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. الکتروانباشت بس لایه های فلزی Co-Cu /Cu بر روی Ti و بررسی ریزساختار آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایرج کاظمی نژاد - مرجان ذاکرین - هوشنگ پرهام
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. امواج شبه ساده چند بعدی در سیالی با اتلاف کوچک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا رجایی - همایون اشراقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. انتشار امواج فرکانس بالا در یک موجبر استوانه ای پر شده با پلاسمای گرم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محدثه عباس نژاد - مجتبی (فرزین) آقامیر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. انتشار غیر خطی تپهای لیزر فمتوثانیه با شدت بالا در هوا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسترن منصور - روح الله کریم زاده سورشجانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. انتشار نور غیر کلاسیکی از طریق تیغه جاذب و پاشنده در دمای متناهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حیدر خسروی - رعد چگل
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. انتقال به راه دور یک حالت کوانتومی دو ذره ای، توسط چهار اسپین مغناطیسی هسته های اتمهای ئیدروژن گونة درگیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد قمی نژاد - شیلان سوان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. انتهای جاده سیلیکون اکسید فوق نازک (<2nm) به عنوان دی الکتریک گیت در CMOS ؟

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی بهاری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. اندازه گیری طیف انرژی نوترون چشمه 241 Am-Be با استفاده از روش زمان پرواز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صبا رزاق فامیان - محمد لامعی رشتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. اندازه گیری طیف انرژی پرتو ایکس سخت در توکامک دماوند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود ایرجی - چاپار رسولی - امیرحسین فرهبد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. انرژی تاریک : معمای قرن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا منصوری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. بازترکیب اکسیتون های جایگزیده در نانوساختارهای چاه کوانتمی بدون آلایش گالیم نیتراید


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود صابونی - حمید هراتی زاده - بو مونمار
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. بازیابی نمای بخار آب با استفاده از اطلاعات تابش سنج مایکروویو پیشرفته AMSU-B و به روش شبکه های عصبی مصنوعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالحسن غیبی - مریم میرزاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. برآورد دز وابسته به غلظت رادون در آبهای معدنی ؛ بسته بندی شده؛ در ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا اسدی - محمد اسماعیل نژاد - زهرا رحمتی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. بررسی آشوب در بیلیارد کوانتومی با استفاده از شعاع ژیراسیون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی بارزی - حمید مصدق - بهروز میرزا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. بررسی ابررسانای ErBa2-xKxCu3O7-δ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یاسر حاجتی - مرتضی زرگر شوشتری - منصور فربد
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. بررسی اثر ترازهای تله ای بر جریان گیت ترانزیستورهای با تحرک پذیری بالای الکترونی Al 0 . 25 Ga 0 . 75 N / GaN

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا کارآمد - اصغر عسگری - منوچهر کلافی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. بررسی اثر دمای آنیل بر روی فیلم نازک نانوساختار اکسید روی تهیه شده به روش سل - ژل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهران وفایی - مرتضی قمصری ساسانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. بررسی اثر غلظت رنگینه بر حافظه اپتیکی با استفاده از توری هولوگرافی قطبشی دایروی در فیلم نازک پلیمری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عزالدین مهاجرانی - ناهید حسین نتاج
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. بررسی اثر مجاورت ابررسانایی در ساختارهای فرومغناطیس حوزه ای تمیز با رهیافت شبه کلاسیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی ملکی - مالک زارعیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. بررسی اثر کاشت هیدروژن بر روی شبکه بلوری SiC در مقیاس نانومتر با روش های AFM و RBS-Channeling

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی باقی زاده - مهرداد شیروانی - داود آقاعلی گل - محمد فرمینی فراهانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بررسی اثر یک لایه نازک خطی بر روی حالتهای سطحی بلور فوتونکی یک بعدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جمال بروستانی - منوچهر کلافی - علی سلطانی والا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. بررسی اثرات بی نظمی در مدل های دور از تعادل یک بعدی با شرایط مرزی باز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدابراهیم فولادوند - ساناز چابکی - میرفائز میری - مجتبی صالحی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. بررسی امکان تولید سولیتونهای کاواک در میکرومشددهای نیمه هادی بالای استانه لیزری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا خردمند - حبیب تجلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بررسی تاثیر آلایش بر خواص و تعیین محل جانشینی Cr بجای Cu در ساختار Gd123

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صمد بازرگان - حسین جوانمرد - محمد اخوان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. بررسی تاثیر دمای پرتو یونی بر روی شکل توزیع یونی نشانده شده در فرایند یون نشانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل احمدی - عبدالمحمد قلمبر دزفولی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. بررسی تاثیرات کاهش دما بر خواص الکتریکی سلول خورشیدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدسلمان رضوی طوسی - حاجی شیرین زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. بررسی تجربی ارتباط بین پارامترهای فیزیکی نوازندگی و ویژگیهای ذهنی اصوات ملایم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ارژنگ ناجی - سارا سرمدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. بررسی تجربی مکانیزم دارو رسانی با لیزر CO2

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمد عترتی خسروشاهی - ارمغان جعفری - سحر منصوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. بررسی ترکیب بین فلزی Gd2Ga در دیاگرام فاز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه صبوری - احمد یزدانی - محبوبه هوشیار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. بررسی تشدیدگرهای لیزری خطی پایدار Nd:YAGدارای چند عدسی داخلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالحسین مقدم - محمد مهدی زاده اصفهانی - حسین رزاقی - فرشته حاج اسماعیل بیگی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. بررسی تغییرات قیمت سهام در داده های با بسامد بالای بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده مریم نوری دوگاهی - امیرحسین درونه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. بررسی توزیع (Rapidity) y سطح مقطع تولید باریون های شامل سه کوارک سنگین در برخورد دهنده های هادرونی LHCو Tevatron Run II ، RHIC

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا سپه وند
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. بررسی خصوصیات مغناطیسی فریت باریم آلائیده شده با Ti 4+و Mg 2+

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین شمس - سیدمحمدعلی صالحی - اردشیر حسین پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. بررسی خواص حسگر نوری سیستم CdO/Psi/Si

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس آذریان - اعظم ایرجی زاد - سیدمحمد مهدوی - نجمه السادات تقوی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. بررسی رسانایی الکتریکی کرومیت لانتانیم تحت جانشینی یون دو ظرفیتی با استفاده از روش DFT

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل ساعی ور ایرانی - احمد قارلقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. بررسی روش طیف سنجی برای تعیین نمایة ضریب شکست موجبرهای صفحه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد درودی - احسان احدی اخلاقی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. بررسی زبریِ سطوح لایه های نازک مس انباشت شده روی شیشه نسبت به آهنگ لایه گذاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر زنده نام - غلامرضا جعفری - منیژه خانقایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. بررسی فعالیتهای خورشید با استفاده از ولتاژ های دریافتی تلسکوپ رادیویی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سرور شمشیری - وحیده کامروافر - صادق نوروزی - حبیب اله عصاره
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. بررسی قطبش اسپینی در ساختار بی نظم Inx Ga(1−x) As در حضور برهمکنش اسپین - مدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ادریس فیض آبادی - محمدرضا خیاط زاده - مهدی سلیمانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. بررسی مکانیک آماری یک نوسانگر ناهماهنگ تعمیم یافته با استفاده از رهیافت هنگرد بندادی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدکامران مویدی - علیرضا صلابت
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. بررسی ناپایداری های پلاسمای تخلیه با در نظر گرفتن اثر مدار خارجی و خازن سریع ساز به منظور کاهش ناپایداری ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی دهقانی - علیرضا بهرامپور - رضا فرهی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. بررسی نظری کنترل تابع کار فلزات توسط لایه نشانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود پیامی شبستر - ناصر زارع دهنوی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. بررسی و رفع نویز داده های تجربی توکامک دماوند با استفاده از بسط سری فوریه و کد محاسباتی تحلیل Wavelets

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یحیی صادقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. بررسی ویژگی جامع سیستم های سه و چهار بوزونی در دو بعد به وسیله نظریه میدان موثر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهریار بایگان - محمدرضا هادی زاده - بنین شاکری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. بررسی پارامترهای موثر برتوان خروجی لیزر برمیدمس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید بهروزی نیا - عبدالرحمن نامدار - منصور زند - رسول برری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. بررسی پاسخ گذرای مشدد های میکروحلقه با در نظر گرفتن جذب دو فوتونی واثر کر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی خسروی - رضا فرهی مقدم - محمود جوهری - علیرضا بهرامپور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. بررسی پایداری معادلات حاکم بر میکرومشددهای نیم رسانا با جاذب اشباع پذیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیوان محموداقدمی - رضا خردمند - حبیب تجلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. بررسی پیوند هیدروژنی C-H…O در ساختار کریستالی نمک کیتوزان / اسید یدیک با استفاده ازمطالعات تئوریکی پارامترهای NQR و NMR

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد خدائی - ناصر هادی پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. بررسی چگالی حالات با استفاده از نظریه ماتریس کاتورهای و نظریه مدار پریودیک در بیلیارد آندریف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الناز رستم پور - محمدرضا ابوالحسنی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. بررسی چگالی حالت ها و چگالی ابر الکترونی در TiB2


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمدا... صالحی - هدی قوامی نیا
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. بررسی یک سیستم طیف سنجی فروسرخ فتوآکوستیک در آَشکارسازی گاز SF6 توسط لیزر CO2 پالسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین علیصفایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. بستگی ساختار نوار ابررساناهای دما بالای Y124 و Y123 به مکان یونها در مدهای فوتونی Ag

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین خسروآبادی - بهرنگ مصلی - علی توانا - محمد اخوان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. تأثیر آلایش اکسید نیکل (NiO) بر خواص ساختاری ، مغناطیسی و ترابردی ترکیب La.8Sr.2MnO3

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهین اشراقی - هادی سلامتی - پرویز کاملی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. تأثیر فشار بر تولید نانولولههای کربنی به روش قوس الکتریکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور فربد - محمدمهدی حسنی متین - ایرج کاظمی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. تاثیر PH بر خواص نوری فیلم های نانو ساختار SiO2، تهیه شده به روش Sol-Gel

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فلورا حشمت پور - هادی عادلخانی - مهدی نهاوندی - منصور نوربخش شورابی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. تاثیر جایگزینی وانادیوم درمکان Cu بر خواص ابر رسانایی ساختار Gd123

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین جوانمرد - صمد بازرگان - محمد اخوان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. تاثیر متقابل ساختار کریستالی _ مغناطیسی در ترکیبات بین فلزی Gd-X

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن صالح کوتاهی - احمد یزدانی - سوران نبوی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. تاثیر پخت در ساخت نانوذرات TiO2 با نواقص شبکه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا فخروییان - عزیزاله شفیع خانی - فائزه فرزانه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. تبدیل متان در مجاورت دی اکسید کربن بوسیله تخلیه تابشی پالسی در فشار اتمسفر : تأثیر تراکم پالس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عطاملک قربان زاده - هیوا مدرسی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. تحلیل داده های زلزله با استفاده از سریهای زمانی و پیش بینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود محبی - یوسفعلی عابدینی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. تحلیل دینامیکی انبساط پوسته سحابی خرچنگ پس از انفجار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین معتمدی نسب - حبیب اله عصاره
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. تحلیل نظری کنترل حالتهای زیرباندی گاز الکترون دو بعدی با ضخامت لایه سرپوش در ساختارهای نامتجانس AlxGa1-xN/GaN

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اصغر عسگری - سعید شجاعی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. تداخل کوانتومی و رسانش دیفرانسیلی منفی در نانولوله های کربنی فلزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهران باقری - افشین نمیرانیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. ترابرد آشوبی الکترون در تک مینی باند ابرشبکه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه مقدم - مهدی اسماعیل زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. ترانزیستورهای MOS در مقیاس نانو : مقایسه مشخصههای الکتریکی ترانزیستورهای SOI DOUBLE GATE MOSFET و Fully Depleted MOSFET

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی فتحی پور - زهرا آهنگری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. تعریف جدیدی از تابع همبسته مستقیم برای سیالات تک اتمی بر پایه نظریه SCOZA


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین نیکوفرد
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. تعیین بازده رزین جاذب (HEDULAT) در جداسازی رادیونوکلئید 226 Ra برای نمونه های آب زیرزمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر عباسی - فرید اصغری زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. تعیین تجربی ضریب غیرخطی در پلاسمای هلیم با استفاده از مدلسازی ریاضی دستگاه دئوپلاسماترون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود مصلحی فرد - سیروس خرم - وحیده محدثی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. تعیین تجربی فاصله کانونی به روش تداخل سنجی فازی لاوه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد ابوالحسنی - مریم محتشمی فر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. تعیین دما و چگالی الکترون و مطالعه افت و خیز شعاعی آنها توسط پروب لانگمیر در توکامک الوند ITC

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر علی نژاد - مارکوس آواکیان - ارژنگ ناجی - شکیب دریانوش
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. تعیین ضرایب پتانسیل نگهدارنده باریونها و اثر پتانسیل های غیر نگهدارنده بر انرژی آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن حسن آبادی - علی اکبر رجبی - محمدرضا شجاعی - محمد محمودیه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. تعیین پارامترهای اساسی رسوب دهنده الکترواستاتیک استوانه ای جهت استفاده در اگزوز موتورهای دیزلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود حسن پور - بابک توکلی مقدم - سیفعلی نریمانی - مهدی چیت ساز
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. تنظیم فوق ریز اندازه نانوذرات کادمیوم سولفاید تهیه شده به روش فوتوشیمیایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مازیار مرندی - نیما تقوی نیا - اعظم ایرجی زاده - سیدمحمد مهدوی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. تهیه فیلم نانو ساختار TiO2 به روش لایه نشانی غوطه وری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی ساسانی قمصری - علیرضا بهرامیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. تهیه لایه های های نازک تیتانیوم بهروش کندوپاش پلاسمایی و بررسی آهنگ نهشت به فاصله کاتد از زیرلایه و فشار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرامرز هادیان - حسن بیدادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. تهیه پودر گارنت ایتریوم - آهن در حضور کربنات سدیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم شریفی - بهشید بهدادفر - مرتضی مظفری - جمشید عمیقیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. تولید نانو لوله های کربنی به روش تخلیه قوس الکتریکی در محلول NaCl

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن اله یاری - فاطمه بخشیانی - سمیه دفتری بشلی - حمید رحمانیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. تولید نانوپودرهای اکسید فلزی با فرآیند EHD


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود حسن پور - فیروز جعفری شبیری - سیفعلی نرمانی - مهدی چیت ساز
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. تولید هارمونیک های مرتبه بسیار بالا در حضور تیپ لیزری پر قدرت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه پرویزی - علیرضا بهرام پور - محمد کریمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. جواب دقیق تابع ساختار غیریکتا در نظریه QCD

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی خرمیان - شاهین آتشبار تهرانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. حذف واگرایی های IR و هم خطی در نظریه های میدان ناجابجایی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسلم زارعی - بهروز میرزا
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. حل خود - سازگار معادلات پتانسیل موثر بهینه برای خوشه های فلزی در الگوی ژله ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود پیامی شبستر - طاهره محمودی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. حل عددی جریان درون حفره مثلثی به روش حجم محدود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد جبارزاده گنجه - محمدرضا صفایی - بهنام رحمانیان - صادق بهبودیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. حل مسئله ترافیک با استفاده از روش مونت کارلو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه جهانفر - علی اصغر مولوی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. خواص الکتریکی Ru(Gd 2−x Ce x )Sr 2 Cu 2 O 10− δ در حالت بهنجار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:دانیال صبری - حنیف هادی پور - محمد اخوان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. خواص ترابرد الکترونی نانولوله کربنی فلز - نیمرسانا - فلز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد خوئینی - حسین فرمان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. خواص ساختاری و الکترونی کربن نانولوله های دو دیواره


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رستم مرادیان - علی فتحعلیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. دید سنجی نجومی و ارتباط آن با پارامترهای هواشناسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد درودی - سعداله نصیری قیداری - لیلا رافضی - سیده اکرم یاقوتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. دینامیک گذارهای آبشاری اتمهای میوندار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدظفرالله کلانتری - محمدهادی پیراحمدیان - آزاده ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. ردیابی پرتو X در پلاسمای چاه چگالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد بختیاری - سیدجلال پسته ای
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. رسوب دهی چندلایه ای Co-Ni-Cu/Cu به روش الکتروشیمیایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحرالسادات مهشید - مصطفی جعفری نژاد - ابوالقاسم دولتی - اعظم ایرجی زاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. رشد ترموشیمیایی و بررسی ساختار کریستالی نانو ذرات CdS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره صداقت - نیما تقوی نیا - گوهر رستگارزاده - مازیار مرندی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. روش کانترترم در گرانش با مشتقات بالاتر لاولاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین دهقانی - ندا بستانی - احمد شیخی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. رویکردهای تازه به حالت های همدوس تعمیم یافته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رسول کنی زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. ساخت سیم ابررسانای YBCO به روش PIT


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح الله بهداروند - مرتضی زرگر شوشتری - منصور فربد
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. ساخت فیلمهای نانو ذره TiO2 به روش sol – gel و بررسی ویژگی های الکتریکی و اپتیکی انها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد الهی - سارا محمدی بیلانکوهی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. ساخت نانوذرات طلا، نقره و مس به روش کندوسوز لیزر پالسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا متفرقه تیلکی - اعظم ایرجی زاد - سیدمحمد مهدوی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. ساخت نانورشته های TiO2 با ساختار فرکتالی برای کاربردهای فتوکاتالیستی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن خاوجه امینیان - نیما تقوی نیا - اعظم ایرجی زاد - سیدمحمد مهدوی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. ساخت نانوپودر PZT به روش سل – ژل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا عدالتیان آراسته - محمدرضا بنام - عباس یوسفی - عبدالحسین مسعودی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. ساخت نظری کرمچاله کروی و استوانه ای با فانتوم انرژی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا استادیان - بهروز میرزا
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. ساخت و بررسی اثر فوق ابدوست لایه های TiO2 به روش رسوب شیمیایی بخار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید روح ا... احمدی - نیما تقوی نیا
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. ساخت، بررسی خواص اپتیکی و الکتروکرومیکی ذرات اکسید مس در لایه نازک SiO2

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هاجر توحیدی - لاله سمیعی - امید اخوان - روح ا... عظیمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. سالیتونهای اپتیکی نورشکستی پوششی نورولتاژی یک بعدی و برهمکنش ناهمدوس میان آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا کشاورز - زهره خلیفه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. سریعترین حالتهای چرخشی در هسته های زوج - زوج اسمیوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید محمدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. سنتز نانو ذرات چند بلوری ZnO در دمای پایین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عزیز دهپور - پرویز حسینخانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. سنتزو بررسی خواص نوری و الکتریکی ZnS: Ag نانوساختار در ابعاد 3-5nm

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسن یوسفی - حمیدرضا فلاح - علی اعظم خسروی - روح اله دهقان برنجی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. سی سال آنالیز با باریکه یونی : تجربه آزمایشگاه واندوگراف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد لامعی رشتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. سیر تکامل جنگل لیمان آلفا بر حسب تابعی از انتقال به قرمز در 1.8<Z<3.5

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا آقائی - پاتریک پتیتجان - باستیان آراسیل - فرانک کپلنی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. سیستم اندازه گیری VLBI در مطالعه حرکت پوسته


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا جودکی - زهره صفدری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. شبیه سازی 3 بعدی لایه های پوششی با ضریب شکست مدرج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامحسین حیدری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. شبیه سازی تخلیه آبشاری در آشکارساز صفحه عایق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یوسف پزشکیان - کتایون درود - احمد مشاعی - جواد رحیقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. شبیه سازی حرکت پرتو نسبیتی الکترون در شبکه غباری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید میرزانژاد - بهنام بهادری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. شبیه سازی عددی پتانسیل الکترواستاتیکی آَکار ساز نوری فلز - نیمه هادی - فلز پس دریچه دار شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا مشایخی - سعیده رستگار سپهر - احسان منبری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. شبیه سازی معادله ولاسوف : میرایی لاندائو و تشکیل مد BGK

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین عباسی - سیدمهدی حسینی جناب - مجتبی قدیمی جورکویه - نرجس جواهری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. شبیه سازی موجبر خمیده ∘ 60 بلور فوتونیک بهینه، با استفاده از روش FDTD تعمیم یافته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تهمیه جلالی - مرتضی زرگر شوشتری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. شبیه سازی مونت کارلو از خواص ترابرد الکتریکی GaN تحت تاثیر میدان الکتریکی شدید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده سادات نعیمی - میترا بقال نژاد - هادی عربشاهی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. شبیه سازی هیدروشیمیایی سونولومینسانس از حبابهای گاز بی اثر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا رضایی نصیرآباد - مهسا سیلاطانی - خدیجه ایمانی - احمد مشاعی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. شناسایی خواص کریستالی و مغناطیسی ویبراتور تلفنهای همراه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه هوشیار - سمیرا فاتحی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. شناسایی یک نقص کمپلکس ذاتی در نیمرسانای GaNP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی ایزدی فرد - ایرینا بایانوا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

154. شکافت اورانیم 238 با پروتون های 45-70MeV


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هوشیار نوشاد
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

155. شکل جبهة موج در یک محیط نا همگون دوبعدی با همبستگیهای بلند برد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمهدی واعظ علایی - محمد سهیمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. شیوهای برای تحلیل QCD تابع ساختار قطبیده با روش بسط چند جملهای ژاکوبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شاهین آتشبار تهرانی - علی خرمیان - فاطمه هاشمی متین - حمزه خانپور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. طراحی و ساخت یک لیزر Nd:YVO4 دمش شده طولی توسط دیود لیزری، با مولد هارمونیک دوم ( بلور KTP) درون کاواک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم صفری - غلامرضا هنرآسا - سهیل سلیمی - سیدسعید موسوی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

160. طراحی و شبیه سازی یک فیلتر " بردار - بگذار " با بازدهی بالا و قابلیت کنترل ضریب کیفیت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهنام امیریان - سیدحسین کشمیری - وحید کشمیری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. طراحی وساخت لیزر بخارفلز دوتائی مس - طلا با توان متوسط 12 وات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور زند - داود صالحی نیا - کامران خراسانی - بختیار کیا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. طراحی وساخت یک لیزر Q Nd:YAG - سوئیچ شده با جاذب اشباع پذیر Cr 4 + : YAG و شبیه سازی این سیستم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود حسینی فرزاد - سیدسعید موسوی - غلامرضا هنرآسا - سهیل سلیمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. طراحی یک زانوی موجبری کریستال فوتونی سیلیکونی کارا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ملیحه خطیبی مقدم - میرمجتبی میرصالحی - امیررضا عطاری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. طرز جداسازی ذره K با انرژی مشخص 110 GeV از ذرات دیگر با استفاده از تسهیلات در −CERN


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم زمردیان - آرش قهرمان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

166. طیف پروتون ماوراءکهکشانی در جهت ابرخوشه ی گیسو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید ارجمندکرمانی - سیدجلیل الدین فاطمی - پانته آ فر داودی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

167. ظرفیت اتم اورانیم در مقابل پارامتر هابارد در ترکیبUCd3


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی جمال - سعید جلالی اسدآبادی - زهرا نوربخش - هادی اکبرزاده
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. غوطه وری BET در دستگاههای مقید مخلوط و نظریه چرن - سیمونز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید منعم زاده - احمد شیرزاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. فزونوری آنتروپی های دو پارامتری Sk,r

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه عسگرانی - بهروز میرزا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. فوتولومینسانس مغناطیسی چاههای کوانتومی آلایش یافته GaN/AlGaN

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل عبدلی - حمیدرضا علائی - حمید هراتی زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

171. قضیه EPR و پیامدهای آن در نظریه کوانتمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاوه مشتاق - حسین موحدیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

172. قطار سالیتونی در حضور الکترونهای محبوس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین عباسی - حسین حکیمی پژوه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

173. لیزر گاز کربنیک تپی عرضی فشار آتمسفری با نرخ تکرار بالا و پیش یونش همزمان جرقه و کرونا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور زند - سعید امین نعیمی - محسن منتظرالقائم
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

174. لیزر گازکربنیک باجریان محوری سریع گازباتوان اپتیکی 800 وات


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هدیه پازکیان - سعید جلوانی - محمود ملاباشی - محسن منتظرالقائم
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

175. محاسبة تابع ویگنرگسسته برای سیستم اسپین واحد وتحول زمانی آن در میدان مغناطیسی خارجی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی انصاری اصل - مجتبی جعفرپور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

176. محاسبة پارامتر فشردگی اسپینی کمینه برای اسپینهای 1 تا 10

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد آخوند - مجتبی جعفرپور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

177. محاسبه انرژی بستگی سیستم چهار جسمی با حل معادلات یاکوبفسکی برای پتانسیلهای تفکیک پذیر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهریار بایگان - محمدرضا هادی زاده - بنین شاکری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

178. محاسبه انرژی همدوسی، مدول حجمی، طول پیوند اتمی و ثابتهای شبکه بلور PbTiO3 با استفاده از اصول اولیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طیبه ملاروی - سیدمحمد حسینی - احمد کمپانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

179. محاسبه بهره لیزرهای چاه کوانتومی تنشی شده GaAs−AlxGa1−x As تحت تنش فشاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان رحیمیان محمدی - وحید احمدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

180. محاسبه بهره نسبی پرتوهای ایکس در فرایندهای آبشاری اتمهای میونی دوتریم به روش مونت کارلو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی رئیسی گهروئی - سیدظفرالله کلانتری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

181. محاسبه تابع هامیلتونی دورانی کاهش یافته مربوط به تراز پایه مولکول متیل فرمیت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهشید منشی زاده - حمید نادگران
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

182. محاسبه توان جذبی امواج آلفون درگرمادهی پلاسمای توکامک با روش عددی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمهدی شفیع - شیرین قوچی اسگندر
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

183. محاسبه خواص سطوح فلزات ساده در الگوی ژله ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود پیامی شبستر - طاهره محمودی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

184. محاسبه مقاومت گرمایی ابزارهای AlGaN-GaN

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا رحیمی - اصغر عسگری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

185. محاسبه مقدار میانگین پروفیل میدان مغناطیسی و کسر ذرات به دام افتاده برای توکامک کشیده دماوند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه دینی - سینا خراسانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

186. محاسبه پارامتر پلاریزاسیون فوتون در انرژی های گرمایی با پتانسیل Av18

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین صادقی - امیر مصلحی - مهدی شریفی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

187. محاسبه پهنای واپاشی فوتونی یون میونی متقارن ناپایدار در شیوه نمایشی ادیاباتیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح اله قیصری - محمدرضا اسکندری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

188. محاسبه ی حالت های چلانده ی تعمیم یافته متناظر با سیستم های کوانتومی حل پذیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدکاظم توسلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

189. محاسبه ی سطح مقطع جزیی تشکیل پوزیترونیوم در برخورد الکترون با اتم های پادهیدروژن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم قنبری عدیوی - فرامرز کنجوری - محمد بلوری زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

190. مدل سه بعدی برای محاسبه مد های تشدید در لیزرهای میکرودیسکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید ثابت جو - علیرضا بهرام پور - رضا فرهی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

191. مدل نیروی سه جسمی برای بررسی ساختار نوکلئونها در حضورپتانسیل های نگاهدارنده فوق مرکزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا شجاعی - حسن حسن آبادی - علی اکبر رجبی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

192. مدلبندی آماری کریستال Ce(Pd1-xCux)3


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه هوشیار
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

194. مدلسازی عددی نوسانگر پارامتریک نوری دو کریستالی بر پایه کریستال β −BaB2 O4

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آتوسا سادات عربانیان - رضا مسعودی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

195. مدلینگ فرایند برشکاری با لیزر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامحسین دهقان - سیدحسن حسنی - سیروس آقانجفی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

196. مدهای فونونی رامان فعال Ag در سیستمهای PrBCO و GdBCO

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی توانا - حسین خسروآبادی - محمد اخوان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

197. مطالعه اثر بخار متانول بر خواص الکترونی سطح سیلیکن متخلخل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشته رحیمی - فاطمه آستارائی - اعظم ایرجی زاد - مصطفی معتمدی فر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

199. مطالعه اثر زبری سطوح در سطح مقطع ِتماس سطوح مس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایمان خزرک - عبدالعلی ذوالانواری - غلامرضا جعفری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

200. مطالعه ارتفاع گام موسیقی ایرانی بر مبنای نظریه های جدید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ارژنگ ناجی - سارا سرمدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

201. مطالعه رفتار زمانی پالس های کوتاه اپتیکی حاصل از کاربرد روش خود - تزریقی برای تشدیدگر ناپایدار خود - تصویر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین فرهبد - سمیه عسگری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

202. مطالعه ساختار کریستالی و مغناطیسی Gd3In

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شبنم دادگستر - احمد یزدانی - محبوبه هوشیار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

203. مطالعه طیف جذبی یو ن های Er 3+ و Nd 3+ درشیشه های کلروفسفوسیلیکاتی جدید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یوسف هاتفی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

204. مطالعه منشاء تولید سفالینه های زرین فام ایرانی با استفاده از روش آنالیز پیکسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود آقاعلی گل - محمد محسنیان - پروین اولیائی - علی باقی زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

206. مطالعه و اندازه گیری نیروی چسبندگی بین ریز - ذرات در شرایط متفاوت با دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هانس یورگن بوت - میشل کاپل - مهدی فرشچی تبریزی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

207. مطالعه ی بستگی زبری سطوح لایه های نازک Pt به چگالی جریان رشد به کمک میکروسکوپ نیروی اتمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا نبیونی - محمد احمدی راد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

208. مطالعهخواص الکترونی و ساختاری آلیاژ هویسلر Co2Cr0.5Fe0.5Al و مرز مشترک آن با GaAs

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساره زارعی - سیدجواد هاشمی فر - هادی اکبرزاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

209. مطالعهسطح مقطع همجوشی واکنش یون های سنگین با استفاده از روش مونت کارلو و برهم کنش موثر نوکلئون - نوکلئون از نوع مغزی نرم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید ناصرقدسی - محمد محمودی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

210. معادله حالت دمای صفر ماده ی هسته ای در انرژی بالا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده زریونی - حمیدرضا مشفق
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

211. معادله حالت ماده هسته ای ونوترونی در مدل توماس فرمی در دمای متناهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا مشفق - صادق محمدپورلیما
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

212. مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررسانای NdBa2Cu3O7-δ بر اساس مدل جفت پلارونی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شعبان رضا قربانی - ابراهیم رستم آبادی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

213. مقایسه اثرات فونون داغ بر روی سرعت سوق در گاز الکترون دو بعدی GaNو GaAs

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قاسم انصاری پور - مسعوده آقامحمدرفیع
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

214. مقایسه نتایج تجربی و تئوری مربوط به مقاومت الکتریکی کرومیت لانتانیم درحضور ناخالصی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل ساعی ور ایرانی - احمد قارلقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

215. مقایسه ی نقش محیط های نانو متری با محیط معمولی در ایجاد اشکال مختلف یخ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جمیله سیدیزدی - حسین فرمان - جان دُر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

216. مقایسهروش تطبیق تصاویر با سایر روشهای کاهش نوفه برای تصاویر نجومی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیامک خادمی - جواد امیری - احمد درودی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

217. مقدمه ای بر کاربرد مکانیک آماری در ادبیات فارسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طلوع تقیان - معصومه شریفیان پور - بهروز میرزا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

218. مکانیک آماری گاز ایده آل در یک فضای غیر جابجایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدکامران مویدی - امین طحان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

219. مکانیک کوانتوم ابرمتقارن برای ذراتی با جرم وابسته به مکان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خالد سعیدی - عبدالله حسینی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

220. نانو فن آوری و کربن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عزیزاله شفیع خانی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

221. نانوتکنولوژی راهی برای رسیدن به ابررسانایی دمای اتاق


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور فربد
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

222. ناپایداری سیکلوترون میزر در یک پرتو الکترونی نسبیتی چگال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر چخماقی دوم - بهروز مراغه چی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

223. نرم افزار محاسبه ثابت مادلونگ برای شبکه بلورهای یونی مکعبی مرکز سطحی و مکعبی مرکز پر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد روانخواه - صادق حسین زاده - سیدمحمدباقر قرشی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

224. نظریه ی تابعی چگالی انجماد براساس پارامترهای نظم و تابع همبسته ی مستقیم GMSA

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود مرادی - علی رضا رازقی زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

225. نقش نیتروژن در کاهش گاف نواری نانو ساختار InGaNAs

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم غلامی - حمید هراتی - پراولاف هولتز
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

226. نوفة شلیکی در نانوساختارهای فرومغناطیسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مالک زارعیان - بابک عبداللهی پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

227. نگرشی جدید به تبدیل معکوس ملین برای استخراج توابع توزیع پارتونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل میرجلیلی - کیانوش کشاورزیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

228. هم خط شدن مولکولها در بلورهای مایع بر اثر حضور سطح محدود کننده


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالقاسم عوض پور - محمود مرادی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

229. پاسخ غیرخطی و رفتار محدودکنندگی نوریFast Green FCF

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه سلمانی - محمدحسین مجلس آرا - کاظم جمشیدی قلعه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

230. پاسخ های خود مشابهی ناپایداری حرارتی در ابرهای مولکولی با وجود فرایند پخش دو قطبه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا خصالی - محسن نژاداصغر - حسینعلی محمدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

231. پایداری خلاء QED در حضور میدان برداری و پتانسیل کولنی اسکالر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی گودرزی - مهدیه گل محمدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

232. پایداری متقابل ساختار کریستالی و مغناطیسی ترکیب بین فلزی Gd2Al1-xInx

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منیر نیازی - احمد یزدانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

233. پتانسیلهای شبه حل پذیر دوبعدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی فصیحی - مهدی رضایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

234. پیاده سازی الگوریتم کالیبراسیون دوربین ستاره ای نسل دوم با استفاده از تصاویر نجومی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود کاوش تهرانی - مصطفی همایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

235. چاه پتانسیل مختلط با طیف انرژی حقیقی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خالد سعیدی - خه بات حشامی - پرویز سیف پناهی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

236. کاربرد نانولوله های کربنی در ساخت نمایشگرهای گسیل میدانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا درباری - جواد کوهسرخی - یاسر عبدی - شمس الدین مهاجرزاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

237. کامپیوترها و اطلاعات کوانتومی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید کریمی پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

238. کنکاشی در استفاده از مدل ولون در مطالعه توابع ساختاری پلاریزه در هادرون ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه تقوی شهری - فیروز آرش
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

239. کوانتش میدان اسپینوری در فضای کربن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدوحید تکوک - نگین فتاحی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

240. گذار فاز فلز - عایق در مدل سه تایی زنجیر یک بعدی با همبستگی بلندبرد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایوب اسماعیل پور - مهدی اسماعیل زاده - محمدرضا رحیمی تبار
تعداد صفحات مقاله: 4
پشتیبانی