آقای دکتر میرمجتبی میرصالحی

Dr. MirMojtaba Mirsalehi

دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177256)

29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی