آقای دکتر پرویز کاملی

Dr. Parviz Kameli

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183262)

34
21
91
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی