آقای محمدرضا شجاعی

Mohammadreza Shojayee

کارشناس ارشد / دانشگاه قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185028)

36
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی