آقای دکتر شاهین آتشبار تهرانی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (424273)

8
3
8
3
5
3
5
1
102

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

تالیفات

 • پایان نامه مطالعه ی رفتار تحلیلی (هولومورفیک) بعضی از مشاهده پذیرهای QCD در انرژی های پایین (دانشگاه یزد) - 1401 - فارسی
 • پایان نامه مطالعه برخورد یون های سنگین در محدوده های مختلف انرژی (دانشگاه یزد) - 1400 - فارسی
 • پایان نامه تعیین تابع ترکش مزون های سنگین در رهیافت پدیده شناسی (دانشگاه یزد) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه ترکش باریون های سنگین در رهیافت های متداول تئوری و پدیده شناسی (دانشگاه یزد) - 1398 - فارسی
 • کتاب تشریح مسائل مکانیک کوانتمی مدرن (نیازدانش) - 1394 - فارسی
 • پایان نامه دینامیک ذرات باردار در شتابدهنده های خطی (دانشگاه آزاد مرکز) - 1392 - فارسی
 • پایان نامه توزیع ذرات و اثرهای بار فضایی در شتابگرهای ذرات (دانشگاه آزاد) - 1392 - فارسی
 • پایان نامه تحلیل QCD توزیع پارتون ها بر اساس چند جمله ای ژاکوبی :حالت غیر یکتا (دانشگاه پیام نور) - 1387 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در سابقه تدریس در دانشگاه خلیج فارس (1379-1385)
 • سابقه کار دانشگاهی در سابقه تدریس در دانشگاه سمنان (1385-1386)
 • سابقه کار دانشگاهی در سابقه پژوهش در مرکز فیزیک نظری (1379-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در سابقه پژوهش در پژوهشگاه مواد و انرژی (1369-1372)
 • سابقه کار دانشگاهی در سابقه تدریس در دانشگاه آزاد و پیام نور (1372-1379)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر دانشگاه سمنان رتبه سوم (1386)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه خلیج فارس رتبه سوم (1384)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه خلیج فارس رتبه سوم (1383)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • دوره ccnp switch - مجتمع فنی میرداماد (1395)
 • دوره ccnp router - مجتمع فنی میرداماد (1395)
 • دوره +Network - مجتمع فنی میرداماد (1394)
 • دوره ccna - مجتمع فنی میرداماد (1394)
 • دوره server 2012 - مجتمع فنی میرداماد (1394)