ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای حبیب تجلی

Habib Tajali

دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183099)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی حبیب تجلی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز

سمتهای علمی و اجرایی حبیب تجلی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات حبیب تجلی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهغیر خطیت بلورهای مایع وذخیره اطلاعات نوریکنفرانس فیزیک ایران 13861386
2دریافت فایل PDF مقالهساختارهای عرضی در میکرو مشددهای نیمه هادی فعالکنفرانس فیزیک ایران 13861386
3دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری ضریب شکست غیرخطی بلورهای مایع نماتیکِ خالص و آلاییده با رنگینه به وسیله اثر خود - مدولاسیون فاِزیکنفرانس فیزیک ایران 13861386
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی واهلش زمانی جهت گیری بردار راهنمای بلور مایع نماتیکی جدید با ناهمسانگردی دی الکتریکی منفیکنفرانس فیزیک ایران 13861386
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی خواص فوتوفیریکی رنگینه های کومارین ( رنگینه های لیزری ) در حلالهای همسانگرد و ناهمسانگردکنفرانس فیزیک ایران 13861386
6دریافت فایل PDF مقالهاثر همدوسی ناشی از گسیل خودبخود در دوپایایی نوریکنفرانس فیزیک ایران 13861386
7دریافت فایل PDF مقالهاثر ذخیره ساز بر نوع تداخل کوانتومی در اتم چهار ترازی تحریکیکنفرانس فیزیک ایران 13861386
8دریافت فایل PDF مقالهاثر ساختار ریز بر طیف گسیل خودبخودی وجذب - پاشندگی اتم چهار ترازی در بلور فوتونیککنفرانس فیزیک ایران 13851385
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان تولید سولیتونهای کاواک در میکرومشددهای نیمه هادی بالای استانه لیزریکنفرانس فیزیک ایران 13851385
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی خواص الکترو اپتیکی کر مربوط به یک مخلوط اوتکتیک بلور مایع نماتیکی در فاز ایزوتروپیککنفرانس فیزیک ایران 13851385
11دریافت فایل PDF مقالهاثر تداخل کوانتومی دمش غیر همدوس در کنترل سرعت گروهکنفرانس فیزیک ایران 13851385
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی پایداری معادلات حاکم بر میکرومشددهای نیم رسانا با جاذب اشباع پذیرکنفرانس فیزیک ایران 13851385
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر میدان الکتریکی بر توزیع زاویة چرخش مولکولهای بلورمایع 1294-1b با رنگینه AQ2کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴1384
14دریافت فایل PDF مقالهکنترل طرحهای اپتیکی در یک میکرومشدد نیمرساناکنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴1384
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی ظرفیت در سیستمهای MIMO OFDM نوری چند کاربرییازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران1387
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مد نقص بر طیف گسیل خودبخودی اتم سه ترازی در بلور فوتونیکدوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1384
17دریافت فایل PDF مقالهکنترل گسیل خودبخود از طریق تداخل کوانتومی دمش غیر همدوسدوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1384
18دریافت فایل PDF مقالهدوران نقشینه های نوری میکرومشدد نیمه هادی در حالت میدان دوردوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1384
19دریافت فایل PDF مقالهامواج سطحی غیر خطی در سطح مشترک میان متامواد و بلور فوتونیکیچهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1386
20دریافت فایل PDF مقالهسوئیچ های تمام نوری بر اساس مدولاسیون فازچهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1386
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بازترکیب مرتبه دوم حاملین در لیزر سولیتون کاواکسیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1385
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی دوشکستی نور القائی و ایجاد توری برجسته سطحی در پلیمرهای متاکریلات با رنگینه جانبی آزوسیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1385
23دریافت فایل PDF مقالهوابستگی غیرعادی فاکتور افزایش گشتاور اپتیکی به زاویه تابش در بلورهای مایع نماتیک آلائیده به رنگینه های آزوسیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1385
24دریافت فایل PDF مقالهامواج سطحی TE در فصل مشترک محیط عادی و بلور فوتونیکی یک بعدی حاوی لایه های متناوب مو (µ)- منفی و اپسیلون (ε)- منفینهمین کنفرانس ماده چگال 1387
25دریافت فایل PDF مقالهویژگی های پاشندگی امواج سطحی برانگیخته در بلور فوتونیکی تک بعدی شامل نقص غیر خطی نازکپانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1387
26دریافت فایل PDF مقالهامواج سطحی پسرو در بلورهای فوتونیکی یک بعدی حاوی شبه مواد تک منفیپانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1387
27دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ویژگی های نوری غیرخطی پلیمر هایدروژلی آلائیده با رنگینه به روش جاروب zپانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1387
28دریافت فایل PDF مقالهشبکه کلیدزنی سولیتونهای کاواک در لیزر سولیتون کاواک با جاذب اشباع پذیرشانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1388
29دریافت فایل PDF مقالهمطالعه محدود کنندگی توان نوری رنگینه های آلی در کریستال مایع نماتیک با استفاده از روش جاروب Zشانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1388
30دریافت فایل PDF مقالهمطالعات تجربی اثرات حلال برروی گذارهای الکترونی تعدادی از رنگینه های لیزری خانواده کومارینشانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1388
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضرایب شکست و پارامتر نظم تعدادی از بلورهای مایع نماتیکشانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1388
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی دو رنگ نمایی فروسرخ بلورهای مایع 6CHBT,6BOBT جهت یافتهشانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1388
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار انباشتگی رنگینه های لیزری یونی در بلورهای مایع لیوترپیکشانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1388
34دریافت فایل PDF مقالهتعیین گشتاور حالت پایه و حالت برانگیخته برخی رنگینه های لیزری مولکولی با استفاده از جابه جایی سولواتوکرومیک طیفهای جذبی و نشریشانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1388
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی جفت شدگی دو پرتویی در بلور مایع نماتیک آلاییده با رنگینه آزوشانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1388
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محیطهای همسانگرد بر روی طیفهای جذبی UV/Vis سه رنگینه آزو با استفاده از روابط خطی انرژی حلال پوشی (LSER)شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1388
37دریافت فایل PDF مقالهواهلش دی الکتریک تجمعی در محدوده گذار فاز *SmC به *N یک بلور مایعشانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1388
38دریافت فایل PDF مقالهتاثیر افزایش رنگینه بر واهلش دی الکتریک یک بلور مایع فروالکتریکشانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1388
39دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پراکندگی نور از پلیمر هایدروژلی الائیده با ذرات اکسید تیتانیومشانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1388
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتارهای الکترواپتیکی دینامیکی یک نوع بلورمایع پاد فروالکتریک جدید تحت اثر میدان الکتریکیشانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1388
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی دو رنگ نمایی الکتریکی و مغناطیسی برخی از رنگینه های آزو در میزبان بلور مایعشانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1388
42دریافت فایل PDF مقالهافزایش بازده لیزر های رنگی با استفاده از شبکه های پلیمری سه بعدیکنفرانس فیزیک ایران 13871387
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی جابجایی ترازهای پایه و برانگیخته الکترونی رنگینه های خانواده دیسپرس رد(Disperse Red) تحت تأثیر محیطهای مختلف(همسانگرد و ناهمسانگرد)کنفرانس فیزیک ایران 13871387
44دریافت فایل PDF مقالهانتشارامواج سطحی درفصل مشترک محیطهای عادی و بلور فوتونیکی یک بعدی حاوی شبه مواد تک منفیکنفرانس فیزیک ایران 13871387
45دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تجربی رفتار دینامیکی توری تمام نگاری در بلورمایع نماتیکی آلائیده با رنگینه آزوکنفرانس فیزیک ایران 13871387
46دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه تغییرات گشتاورهای دوقطبی تعدادی از رنگینه های لیزری کومارین با استفاده از روش جابه جایی سولواتوکرومیسم برمبنای پارامتر قطبیت حلالکنفرانس فیزیک ایران 13881388
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی غیر خطیت نوری ناشی از اثرات حرارتی در پلیمر هایدروژلی آلائیده با استفاده از طیف سنجی عدسی حرارتی و روش جاروب zکنفرانس فیزیک ایران 13881388
48دریافت فایل PDF مقالهکلید زنی امواج سطحی در بلورهای فوتونی شامل متامواد با استفاده از یک کلاهک غیر خطیکنفرانس فیزیک ایران 13881388
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی ناهمسانگردی الکتریکی و اپتیکی تعدادی از بلورهای مایع سیانیدیکنفرانس فیزیک ایران 13881388
50دریافت فایل PDF مقالهاسپکتروسکوپی واهلش دی الکتریک یک بلور مایع فروالکتریککنفرانس فیزیک ایران 13881388
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر الکترواپتیکی کر مربوط به یک بلورمایع آنتی فروالکتریک جدید در فاز ایزوتروپیککنفرانس فیزیک ایران 13881388
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجمع مولکولی رنگینه یونی اگزازین 750 در محیط پلیمری پلی آکریل آمیدکنفرانس فیزیک ایران 13881388
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ نوری غیر خطی بلور مایع نماتیک آلاییده با رنگینه با استفاده از روش جاروب zکنفرانس فیزیک ایران 13881388
54دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری تجربی گشتاور دوقطبی حالت پایه و حالت برانگیخته برخی رنگینه های لیزری کومارینکنفرانس فیزیک ایران 13881388
55دریافت فایل PDF مقالهکنترل ناهمدوس سولیتونهای کاواک در لیزر سولیتون کاواک با استفاده از جریان دمشیکنفرانس فیزیک ایران 13881388
56دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تجربی اثر میدان خارجی بر توری نورشکستی ایجاد شده در بلورمایع نماتیکهفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران1389
57دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تجربی نقش دو نوع ولتاژی مستقیم و متناوب در ضریب بهره جفت شدگی دو پرتویی در بلور مایع نماتیکهفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران1389
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی دوپایداری اپتیکی در ساختار های لایه ای غیر خطی یک بعدی حاوی سه لایه نقص غیر خطی متقارنهفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران1389
59دریافت فایل PDF مقالهاثر بلورهای مایع بر روی گشتاور دوقطبی تعدادی از رنگینههای لیزری کومارینهفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران1389
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی اثر نانولوله کربنی و رنگینه ازو بردینامیک کلیدزنی بلور مایع در مدولاتور الکترواپتیکی شدتهفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران1389
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار سولیتونهای کاواک همبسته در لیزر سولیتون کاواکهفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران1389
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاشندگی دوشکستی برخی از بلور مایع ها با استفاده از معادلات کوشی تعمیم یافتههفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران1389
63دریافت فایل PDF مقالهمطالعهی اثر هارتمن در ساختارهای متشکل از لایههای با ضریب شکست مثبت ومنفیهفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران1389
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تجمع مولکولی روی ضریب شکست غیر خطی رنگینه اگزاز ین 720هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران1389
65دریافت فایل PDF مقالهکلیدزنی شارش انرژی امواج سطحی در بلور فوتونی با استفاده از لایه کلاهک خود - کانونی کنندههفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران1389
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی خود مدولاسیون فازی ایجاد شده با لیزر توان پایین توسط پلیمر هایدروژلی الاییده با رنگینهسومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران1389
67دریافت فایل PDF مقالهسنتز فاز روتیل نانوساختار یک بعدی دی اکسید تیتانیوم به روش هیدروترمال و رشد روی زیرلایه های SiO2 FTOاولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی1390
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی دوپایداری اپتیکی در بلورهای فوتونی یک بعدی با جفت لایه غیر خطی وابسته به مکانسومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران1392
69دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری دوشکستی نور القایی دو پلیمر آزو با رنگینه سولفونامیدیسومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران1392
70دریافت فایل PDF مقالهاثر افزودن نانو ذرات ZnO بر ایجاد الگوهای برجسته خود سامان ده در پلیمرهای آزوسومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران1392
71دریافت فایل PDF مقالهاثر پیش تابش لیزری بر روی نانو الگوهای خود ساهان ده درفیلم پلیمری آزوسومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران1392
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر دما بر تشکیل الگوهای برجسته سطحی خودسامانده بر فیلم های پلیمری آزوسومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران1392
73دریافت فایل PDF مقالهتاثیر غلظت بر روی پارامترهای سلول های خورشیدی آلیکنفرانس فیزیک ایران 13931393
74دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری وابستگی دمایی پذیرفتاری نوری مرتبه سوم در مخلوطهای جدیدی ا ز بلورهای مایع نماتیکی با استخلافهای جانبی فلورپانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1387
75دریافت فایل PDF مقالهمطالعات تجربی برای تعیین گشتاورهای دوقطبی حالت پایه و برانگیخته تعدادی ازرنگینههای لیزری خانواده کومارینپانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران1387

مقالات حبیب تجلی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 704 بار

نمودار سالانه مقالات حبیب تجلی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با حبیب تجلی


به اشتراک گذاری صفحه حبیب تجلی

کلیدواژه های مهم در مقالات حبیب تجلی

پشتیبانی