آقای دکتر حبیب تجلی

Dr. Habib Tajali

دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183099)

76
2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی