آقای دکتر علی رستمی

Dr. Ali Rostami

استاد، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181018)

77
24
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی