ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

خانم پوران فتائی

Poran Fataii

مدیر عامل موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی - مدرس دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176252)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی پوران فتائی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا)
رئیس کنفرانساولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
نائب رئیس کنفرانساولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
دبیر کنفرانساولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
دبیر اجراییاولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
دبیر کنفرانسکنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
مسئول کمیتهکنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
مدیر اجراییکنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
مدیر اجراییکنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی
دبیر کنفرانسسومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
دبیر اجراییدومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
دبیر اجراییدومین همایش بین المللی گردشگری پایدار
رئیس کنفرانسچهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
دبیر اجراییدومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
دبیر کنفرانسدومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا
رئیس کنفرانسسومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
مسئول کمیتهاولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
عضو کمیتهپنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
عضو شورای سیاست گذاری - راهبردیدومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
عضو شورای سیاست گذاری - راهبردیکنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری
مسئول کمیتهکنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری
عضو شورای سیاست گذاری - راهبردیکنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر
مسئول کمیتهکنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر
عضو شورای سیاست گذاری - راهبردیدومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر
مسئول کمیتهدومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر
دبیر کنفرانسکنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
مسئول کمیتهکنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
عضو شورای سیاست گذاری - راهبردیدومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی
مسئول کمیتهسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر
مسئول کمیتهششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
دبیر اجراییسومین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی
مسئول کمیتهاولین کنفرانس بین‌المللی ایده های نوین در فقه، حقوق و روانشناسی

مقالات پوران فتائی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر پذیرش رفتار حفاظتی برای جلوگیری از آلودگی و نابودی منابع آبی در جهت توسعه پایداراولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آلودگی های زیستمحیطی بر سلامت روحی و جسمی انساناولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش تحلیل ذی نفعان در مدیریت پایدار منابع آبیاولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آلودگی های زیست محیطی بر سلامت روحی و جسمی انساناولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیستم مدیریتی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) بر روی پارک دریاچه شورابیلاولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفییت آب سد مخزنی امیر کبیر (کرج)اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی متغیرهای کیفیت شیمیایی رودخانه قره سواولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست1394
8دریافت فایل PDF مقالهباز زنده سازی تاریخی باغ خالصه بمپورکنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان الکولوژیکی برای توسعه کاربری های کشاورزی و مرتعداری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1395
10دریافت فایل PDF مقالهنقش مشاهیر بزرگ ادب و عرفان در جذب توریست به بسطامدومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1395
11دریافت فایل PDF مقالهنقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدیدهای توسعه گردشگری شهر توریستی سرعیناولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست1394
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش تاثیرگذاری عوامل طبیعی و انسانی در گردشگری شهر اردبیلچهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1395
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی خواص گیاه بابونهچهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1395
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار، عملکرد ومدیریت اکوسیستم های ارس بارانچهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1395
15دریافت فایل PDF مقالهمدیریت پسماندهای جامد شهری، گامی در راستای توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر اردبیلسومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست1395
16دریافت فایل PDF مقالهمطالعه میزان انباشتگی سرب و کادمیوم در خاک حاشیه اتوبان های اردبیلپنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1396
17دریافت فایل PDF مقالهتعیین دانه بندی و برخی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک رودخانه خرسان و بررسی روند تغییرات سالیانه آن با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی GISکنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری1396
18دریافت فایل PDF مقالهمطالعه حذف کدورت آب توسط منعقد کننده هاکنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست1398
19دریافت فایل PDF مقالهمطالعات بافتی، پتروگرافی، توالی چینه شناسی و تعیین خاستگاه کانسار بوکسیت تاشکنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست1398
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات آلودگی های ناشی از کشتارگاه های صنعتی دام بر سلامت محیط زیست و حیات وحش و راهکارهای کنترل آنکنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست1398
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی آلودگی زیست محیطی غلظت متیل ترشیاری بوتیل اتر (MTBE) در منابع آب های سطحی، زیرزمینی و روش های کنترل آنکنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست1398
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل سطح دسترسی محلات شهر اردبیل به خدمات شهری (مراکز بهداشتی_ درمانی)کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست1398
23دریافت فایل PDF مقالهمرورى بر بررسى روش هاى مختلف حذف آهن و منگنز از منابع آبىکنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست1398
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی سنجش سطح توافق نتایج روش های ارزیابی پوسچر SIISO 11228-3، ACGIH HAL TLV در کارگران شاغل در بازارهای میوه و تره بار سازمان میادین شهرداری اردبیلکنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست1398
25دریافت فایل PDF مقالهمدیریت مواد زائد خطرناک در ایرانکنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 65 بار

نمودار تولید سالانه مقالات پوران فتائی

تماس با پوران فتائی


به اشتراک گذاری صفحه پوران فتائی

پشتیبانی