آقای دکتر پیمان عباسیان

Dr. Peyman Abbasiyan

استاد مدعو دانشگاه آزاد و استادیار دانشگاه آموزش عالی کشور ،دانشگاه مجازی المصطفی قم ریاست پژوهشگاه سازمان حقوقدانان بدون مرز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (114646)

29
7
4
1
9
1
5

دکترپیمان عباسیان محقق،پژوهشگر،سردبیر ،حقوقدان،عضو شورای تحقیقات زندانهای و استاد مرکز آموزش و پژوهشی زندانهای شمال‌غرب، ریاست مرکز بین‌المللی توسعه علم فرهنگ و عقلانیت شمال‌غرب کشور ،و مدرس دانشگاه های کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • ریاست شمالغرب و عضو گروه فقه و حقوق مرکز بین المللی توسعه علم فرهنگ و عقلانیت قم
 • مدیر اداره همایش و نشست های علمی کل کشور در مرکز بین المللی توسعه علم مرکز بین المللی توسعه علم فرهنگ و عقلانیت
 • معاونت حقوقی داروسازی بین المللی پارت طب ارس
 • ریاست کمیته انظباطی هیئت جودو استان
 • عضو شورای تحقیقات زندان های شمالغرب کشور مرکز آموزش و پژوهش زندانهای شمالغرب کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب اصول فقه نوین (تطبیق با قانون اختر) - 1400 - فارسی
 • کتاب داوری و‌حکمیت در فقه و حقوق ایران - 1399 - فارسی
 • طرح پژوهشی موانع اجرای قرارداد و ضمانت اجرای آن در نظام حقوقی ایران (اختر) - 1398 - فارسی
 • طرح پژوهشی کفالت در فقه و حقوق ایران و حقوق مصر (انتشارات اختر) - 1397 - فارسی

سوابق استادی

 • استادیار دانشگاه بین المللی چرخ نیلوفری(1398-تاکنون )
 • استاد مدعو دانشگاه مجازی المصطفی قم(1398-تاکنون )
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد آذرشهر(1396-تاکنون )
 • استاد مدعو آزاد تبریز(1395-تاکنون )
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد (1394-تاکنون )

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی فقه و حقوق دانشگاه آزاد قم1394-1400

سوابق شغلی و تخصصی

 • سرپرست کل پژوهشگاه سازمان حقوقدانان بدون مرز و ریاست مرکز بین المللی توسعه علم فرهنگ و عقلانیت شمالغرب کشور (1399-تاکنون)
 • سابقه تدریس در استاد و عضو شورای تحقیقات مرکز آموزش و پژوهش زندانهای منطقه ۱ کشور (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در سردبیر مجله علوم انسانی و جانشین سردبیر مجله فقه و حقوق معاصر (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در استادیار دانشگاه آموزش عالی کشور و مدرس دوره های داوری و حکمیت و قردادها های تجاری (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس اصول فقه و حقوق مدنی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در سردبیر مجلات حقوق و هیئت تحریریه چند مجله داخلی و بین المللی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس مرکز بین المللی علم فرهنگ و عقلانیت شمالغرب کشور (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس سومین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بی المللی حقوق و علوم سیاسی (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس کمیته فقه و حقوق کنفرانس علوم انسانی و علوم کاربردی (1399-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر سال ۱۴۰۰ در شمالغرب کشور (1400)

سایر موارد

 • داری مدرک اشتمال عربی از دانشگاه مجازی المصطفی (تسلط به زبان عربی)