آقای ناصر شریف

Naser Sharif

کارشناس ارشد حقوق‌خصوصی و معاون آموزشی مرکز بین المللی توسعه علم ، فرهنگ و عقلانیت کشور

Researcher ID: (329892)

2
1
6
1
6
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

سوابق استادی

 • استاد مدعو (1401-1402)
 • استاد مدعو (1400-1401)
 • مربی (1399-1401)
 • مربی (1398-1400)

سوابق شغلی و تخصصی

 • مجری جلسات آموزشی و پژوهشی ارگان های حقوقی (تاکنون)
 • سابقه تدریس در مسئول برگزاری کارگاه های تخصصی حقوقی و‌فقهی (تاکنون)
 • سابقه تدریس در قرارداد نویسی و داوری (1400-1401)
 • سابقه تدریس در کارگاه ارث (1401-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مشاور اجرای کارگاه های حقوقی مرکز بین المللی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مشاور امور اجرایی در قرارداد نویسی های کلان حقوقی (تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر نمونه (1399)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • داوری کاربردی در قانون ایران - مرکز بین المللی توسعه علم فرهنگ عقلانیت (1401)
 • قراردادنویسی - دانشگاه مجازی المصطفی قم (1401)
 • ارث در قانون مدنی و فقه امامیه - مرکز بین المللی توسعه علم
 • داوری حقوقی در سطح مقدماتی - مرکز بین المللی توسعه صلح
 • اصول فقه در قانون ایران - مرکز بین المللی توسعه علم
 • نکات آزمونی اصول فقه - دانشگاه مجازی المصطفی قم (0)

سایر موارد

 • دارای مدرک اشتمال عربی از دانشگاه مجازی المصطفی(مسلط به زبان عربی)
 • خادم آستان قدس رضوی