کارگاه آموزشی: کارگاه آموزشی داوری کاربردی در قانون ایران

کارگاه آموزشی داوری کاربردی در قانون ایران روز پنجشنبه، 20 بهمن، 1401 توسط مرکز بین المللی توسعه علم فرهنگ و عقلانیت شمالغرب کشور در شهر تبریز استان آذربایجان شرقی برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: حقوق

برگزار کننده: مرکز بین المللی توسعه علم فرهنگ و عقلانیت شمالغرب کشور

مرکز بین المللی توسعه علم فرهنگ و عقلانیت شمالغرب برگزار می کند کارگاه آموزشی داوری کاربردی در قانون ایران سرفصل ها داوری در قانون آیین دادرسی مدنی داوری در فقه امامیه نگارش رای داوری به صورت کاربردی نحوه رسیدگی داوری به صورت کاربردی اجرای رای داوری به صورت کاربردی داوری الکترونیکی مدرس دکتر پیمان عباسیان با ارائه گواهی پایان دوره ۶ ساعت جهت ثبت نام با شماره ۰۹۹۱۰۴۶۵۰۹۰(مسئول آموزش و ثبت نام مرکز بین المللی توسعه علم فرهنگ و عقلانیت شمالغرب )

درج در سایت: 15 دی 1401 - تعداد مشاهده 445 بار