خانم مهندس نسیم زین العابدینی

Engineer Nasim Zeynolabedin

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی مرکز آرمان سوله اردبیل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180873)

16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی