بررسی اثرات علف هرز و راههای مبارزه و پیشگیری با آنها بر عملکرد گیاهان دارویی در فضای سبز شهرداری مشهد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 142

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IBSN02_048

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1401

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت و جایگاه گیاهان دارویی در دنیا و ایران بررسی اثر تنش­های زنده (علف هرز) بر صفات کمی و کیفی گیاهان دارویی ضروری به نظر می­رسد. لذا این آزمایش به منظور ارزیابی اثر سس افتیمون بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهان دارویی ریحان و بادرنجبویه است. به منظور بررسی اثر سس افتیمون (Cuscuta epithymum) بر تولید متابولیت­های ثانویه گیاهان میزبان آزمایشی در شهرداری مشهد انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل دو گیاه میزبان (بادرنجبویه و ریحان) و علف هرز سس در دو سطح (عاری از علف هرز و آلوده به علف هرز) بود. نتایج بررسی نشان داد که اثر متقابل گیاه و سس بر  صفات وپارامترهای فیتوشیمیایی و بیوشیمیایی و اسانس آن­ها نظیر،آنتوسیانین و محتوی نسبی آب تاثیر معناداری داشت (P≤۰.۰۵) و بر دیگر صفات غیر معنی­دار شد. گیاه بادرنجبویه آلوده به سس افتیمون دارای بیش­ترین میزان محتوی آنتوسیانین بود. بیش­ترین میزان پتانسیل آنتی­اکسیدانی در گیاه ریحان مشاهده شد. سس افتیمون باعث کاهش محتوی نسبی آب برگ گیاهان میزبان شد.

نویسندگان

علی قادری

۱- مدرس دانشکده فنی و مهندسی، گروه کشاورزی، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد، ایران

پوران فتائی

۱- مدرس دانشکده فنی و مهندسی، گروه کشاورزی، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد، ایران

رسول سویزی

کارشناسی زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران

آیت محمدپور

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

غلامرضا الله وردی

کارشناسی جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، ایران

محسن مزینانی

کارشناسی مدیریت حرفه ای،مرکز آموزش علمی، کاربردی بازرگانی واحد خراسان رضوی