ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای وحید ولی پور

Vahid Valipour

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176339)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی وحید ولی پور در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دبیر کنفرانساولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
دبیر اجراییاولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
دبیر اجراییاولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
دبیر کنفرانساولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
عضو کمیتهکنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
دبیر اجراییکنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
مسئول کمیتهکنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
مسئول کمیتهکنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
دبیر اجراییکنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی
دبیر اجراییسومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
دبیر کنفرانسدومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
رئیس کنفرانسدومین همایش بین المللی گردشگری پایدار
دبیر اجراییچهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
دبیر کنفرانسدومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
رئیس کنفرانسدومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا
دبیر اجراییسومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
مسئول کمیتهسومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
مسئول کمیتهاولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
دبیر اجراییپنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
مسئول کمیتهپنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
دبیر اجراییاولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
دبیر اجراییاولین کنفرانس ملی اقتصاد، حسابداری و اموربانکی
دبیر اجراییاولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست

مقالات وحید ولی پور در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر پذیرش رفتار حفاظتی برای جلوگیری از آلودگی و نابودی منابع آبی در جهت توسعه پایداراولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت مدیریت پسماند در بیمارستان های دولتی شهر اردبیل در سال 1390اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آلودگی های زیستمحیطی بر سلامت روحی و جسمی انساناولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش تحلیل ذی نفعان در مدیریت پایدار منابع آبیاولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آلودگی های زیست محیطی بر سلامت روحی و جسمی انساناولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفییت آب سد مخزنی امیر کبیر (کرج)اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
7دریافت فایل PDF مقالهکاهش مصرف انرژی در تصفیه خانه های فاضلاباولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک1393
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات یک دوره تمرین تناوبی با شدت متوسط برشدت علائم خلقی و رفتاری سندرم پیش قاعدگی دختران غیرورزشکاردومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم1394
9دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل انرژی قابل استحصال از پسماند عادی شهرستان سرعیناولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست1394
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی متغیرهای کیفیت شیمیایی رودخانه قره سواولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست1394
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان الکولوژیکی برای توسعه کاربری های کشاورزی و مرتعداری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1395
12دریافت فایل PDF مقالهتناسب و الویت استفاده از اراضی بر اساس مطالعات ارزیابی منابع اراضی (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل، نیرو نمین)دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1395
13دریافت فایل PDF مقالهنقش مشاهیر بزرگ ادب و عرفان در جذب توریست به بسطامدومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1395
14دریافت فایل PDF مقالهنقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدیدهای توسعه گردشگری شهر توریستی سرعیناولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست1394
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی دلایل گسترش تروریسم در جهان اسلام (بعد از بهار عربی 2011 )اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام1395
16دریافت فایل PDF مقالهنقاظ ضعف، قوت، فرصت و تهدیدهای توسعه گردشگری شهر توریستی سرعیندومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا1395
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش تاثیرگذاری عوامل طبیعی و انسانی در گردشگری شهر اردبیلچهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1395
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات زیست محیطی حوضه آبخیز سد یامچی با استفاده از تکنیک ANPچهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1395
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات زیست محیطی حوضه آبخیز سد یامچی با استفاده از تکنیک TOPSISچهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1395
20دریافت فایل PDF مقالهمدیریت پسماندهای جامد شهری، گامی در راستای توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر اردبیلسومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست1395
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی روشهای ANP و TOPSIS در ارزیابی تغییرات زیست محیطی حوضه آبخیز سد یامچیسومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست1395
22دریافت فایل PDF مقالهتحلیل شاخص های زیست محیطی سد یامچی قبل و بعد از احداث سدسومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست1395
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 77 بار

نمودار تولید سالانه مقالات وحید ولی پور

تماس با وحید ولی پور


به اشتراک گذاری صفحه وحید ولی پور

پشتیبانی