آقای دکتر محمد آزادی

Dr. Mohammad Azadi

دانشیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (107233)

96
34
3
2
6
53

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) (1387-1392)
  • سابقه کار دانشگاهی در دانشگاه سمنان (1394-تاکنون)