محاسبه اسیب الیاژ های سبک تحت بارگذاری سیکلی کمچرخه در دمای محیط به روش مکانیک آسیب پیوسته

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 433

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MECHCONF02_013

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395

چکیده مقاله:

آلیاژ های سبک آلومینیوم ومنیزیم به دلیل نسبت استحکام ره وزن زیاد یکی از مواد پرکاربرد در صنایع مختلف بخصوص صنعت خودرو سازی است قطعات خودردیی و موتوری ساخته شده از این آلیاژ های آلومینیوم ومنیزیم معمولا تحت بارگیری خستگی پرچرخه وکمچرخه هستند بنابراین باید از استحکام خستگی مناسبی برخودار باشند لذا مطالعه وبررسی این گونه مواد از لحاظ آسیب خستگی برای ارائه یک طراحی مناسب در صنایع خودروسازی دارای اهمیت زیادی است این مقاله پیرامون بررسی و محاسبه آسیب خستگی در آلیاژ سبک آلومینیوم A356و آلیاژ سبک منیزیم AZ91تحت بار گیری سیکلی کمچرخه در دمای محیط به روش مکانیک آسیب پیوسته است برای منظور از داده ها ونتایج تجربی آزمون های خستگی کمچرخه استفاده شده است این گونه آزمون های خستگی کمچرخه براساس استاندارد ASTM-E606 با کنترل کرنش با نرخ 1 درصد بر ثانیه و در دمای محیط انجام شده است نتایج نشان داد که میانگین مقدار خطای نسبی حدود 35 درصد و بیشینه مقدار خطای نسبی حدود 75 درصد بوده که در مجموع برآورد مدل تطابق مناسبی با داده های تجربی دارد

نویسندگان

محمد آزادی

عضو هیئت علمی ،دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان ،سمنان ایران

هادی عابدی کوشکی

دانشجوی کارشناسی ،دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان ،سمنان ایران

امیرحسین رسولی

دانشجوی کارشناسی ،دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان ،سمنان ایران