آنالیز لرزه ای غیرخطی سدهای بتنی وزنی مشتمل بر اندرکنش سد و دریاچه با استفاده از مکانیک آسیب

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,104

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_SS33

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

رفتار لرزه ای سدهای بتنی وزنی به دلیل نیاز به افزایش اطمینان از ایمنی سدها در حین زلزله در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است . برای بررسی رفتار لرزه ای سدهای بتنی باید آنالیز غیرخطی انجام داد وبرای واردشدن صحیح نیروهای هیدرودینامیک باید اندرکنش سد-دریاچه را به بهترین نحو در نظر گرفت. رفتار غیرخطی دراثر ترک خوردن بتن نیازمند بررسی مدل ترک بتن در سد می باشد . مدل مکانیک آسیب (Damage Mechanics)یکی از مدلهای ترک در بتن است که در این تحقیق با در نظرگرفتن اندرکنش سد -دریاچه و حل معادلات کوپله آن به روش Staggered مورد بررسی قرار می گیرد . در طول آنالیز مش بندی ثابت می ماند و این ویژگیهای مواد المان است که تغییر می یابد. برای آنالیز از بزرگترین مونولیث سد Pine Flat استفاده شده و نشان داده شده است که مدل ترک مکانیک آسیب در مقایسه با روشهای مکانیک شکست (Fracture Mechanics) از نتایج بهتری برخوردار است و نتایج پروفیل ترک به صورت مطلوبتری می باشد.

نویسندگان

محسن معینی

کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف

محسن قائمیان

استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف

حسین محمدی شجاع

استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف